Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další případ míří k obžalobě

Případ UNION banky a.s. ukončen návrhem na podání obžaloby. 

 

 
            V uplynulých dnech byl Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování podán k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci (pobočka v Ostravě) návrh na podání obžaloby sedmi obviněných osob, které jsou podezřelé ze spáchání trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 3) trestního zákona a porušování závazných pravidel hospodářského styku § 127 odst. 1) trestního zákona. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení až osmiletý trest odnětí svobody.
 
            Obvinění měli v letech 1999 – 2003 v jednotlivých případech, společně s dalšími odpovědnými osobami, rozhodovat o poskytnutí několika desítek úvěrů, které buď nebyly splaceny vůbec, nebo byly splaceny jen částečně, přičemž dlužníkům byla opakovaně prodlužována lhůta splatnosti. Úvěry v řádech desítek až stovek milionů korun byly často použity k řešení předchozích úvěrů u Union banky, a.s. (ty byly použity na financování majetkové účasti ve společnosti Union Group, a.s., tedy právnické osoby mající kontrolu nad bankou). Odpovědné osoby měly rozhodovat o udělení úvěrů s vědomím vysoké rizikovosti tohoto úvěru pro společnost Union banka, a.s., neboť finanční riziko dlužníka bylo klasifikováno jako nestandardní a dlužníci často vykazovali extrémně vysokou zadluženost. Téměř nevykonávali podnikatelskou činnost a banka si byla vědoma dalších rizik plynoucích z poskytnutí předmětných úvěrů včetně nedostatečného zajištění úvěru. Obvinění proto jednali v rozporu s povinností vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře dle § 194 odst. 5 Obchodního zákoníku, s vědomím nestandardnosti celé operace a povinností banky postupovat při své činnosti obezřetně a neprovádět obchody způsobem poškozujícím zájmy vkladatelů z hlediska návratnosti vkladů. Dále měli být srozuměni se skutečností, že takto činí ke škodě obchodní společnosti Union banka, a.s. Celková škoda, kterou měli obvinění způsobit, a která je popsána v návrhu na podání obžaloby, dosáhla částky 3,089 miliardy korun.
 
            Policisté během vyšetřování shromáždili poměrně velké množství důkazních materiálů. Spisový materiál obsahuje několik desítek tisíc stran. Jedná se zejména o protokoly o výsleších obviněných a svědků, materiály České národní banky, trestní oznámení, protokoly z kontrol, správní spisy, jednotlivé úvěrové spisy, smluvní dokumentace k těmto úvěrům, výpisy z účtů, zápisy ze zasedání představenstva, dozorčí rady, obchodního a úvěrového výboru, výboru pro řízení aktiv a pasiv, auditorské zprávy a další.   
 
 
                                                                                                                      pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                            rada ÚOKFK SKPV

vytisknout  e-mailem