Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Další posílení spolupráce s ukrajinskou policií

Úsek služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR s orgány vymáhajícími právo na Ukrajině spolupracuje dlouhodobě, systematicky a velmi úspěšně, a to jak na bázi kauzální, tak i projektové. Příkladem může být realizace projektů z programu Bezpečnostní rozvojové spolupráce „Bezpečné město“ v roce 2021 či „Posílení spolupráce služeb kriminální policie Ukrajinské národní policie a Policie České republiky – Ukrajina 2022“, který v loňském roce organizoval Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR, a to i přes velmi složitou válečnou situaci na území Ukrajiny. 

V letošním roce se daří spolupráci a pomoc kolegům ze strany ÚSKPV ještě intenzifikovat. V týdnu od 29. května do 1. června 2023 proběhla první fáze navazujícího projektu „Ukrajina 2023“. Tento projekt slouží k výměně dobré praxe s kolegy z Hlavního velitelství Národní policie Ukrajiny v Kyjevě v oblastech:

  • hospodářské trestné činnosti (zejména oblast kyberkriminality a podvodné kamionové dopravy),
  • majetkové trestné činnosti,
  • pátrání,
  • analytiky a inovací v policejních činnostech.

Na realizaci projektu participovaly také NCTEKK SKPV, Kriminalistický ústav, Národní protidrogová centrála či Útvar rychlého nasazení. Významem i rozsahem se tak jedná o největší projekt úseku SKPV s Národní policií Ukrajiny v tomto roce. Důležitost spolupráce podtrhlo i přijetí zástupců Úřadu strategického vyšetřování Národní policie Ukrajiny náměstkem policejního prezidenta pro SKPV brig. gen. Mgr. Tomášem Kubíkem. Druhá fáze projektu se bude realizovat v září formou expertní cesty specialistů ÚSKPV do Zakarpatské oblasti.

Mimo tuto operativně-taktickou spolupráci také v letošním roce dochází k realizaci podpůrného projektu zahrnující i materiální pomoc s názvem „Posílení technických kapacit služby kriminální policie Ukrajinské národní policie v Zakarpatské oblasti“, v rámci kterého budou ukrajinským policejním specialistům dodány vybrané ICT prostředky pro potírání zejména kyberkriminality.

Veškeré výše uvedené aktivity koordinuje oddělení strategických analýz a inovací, OCA, ÚSKPV ve spolupráci s OMSEU MV ČR.

Důkazem, že tato pomoc a spolupráce má smysl, jsou mimo jiné i úspěšné realizace dvou falešných call center na území Ukrajiny v průběhu letošního dubna, jejichž podvodná činnost zasahovala i na území ČR.

kpt. Jakub Vinčálek
5. června 2023

Odkazy do noveho okna

1 Foto 2

1 Foto 2 

Detailní náhled

2 Foto 1

2 Foto 1 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem