Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další krok k efektivní přeshraniční spolupráci

KRAJ - Zástupci české a německé policie podepsali prohlášení o spolupráci k realizaci společných hlídek v příhraničí. 

Liberecký krajský policejní ředitel podepsal prohlášení o spolupráci k realizaci společných hlídek v pohraničí se zástupci ředitelství Spolkové policie v Pirně.

     Ve středu 21. prosince se v budově nově zrekonstruovaného pracoviště společných hlídek v Hrádku nad Nisou sešel ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Ing. Ondřej Musil, s viceprezidentem ředitelství Spolkové policie v Pirně, Frankem Niechziolem.
     Oba policejní důstojníci slavnostně svými podpisy stvrdili prohlášení o spolupráci mezi Policií České republiky, zastoupenou Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a Ředitelstvím Spolkové policie Pirna. Dokument, na jehož základě si obě strany vytyčili konkrétní cíle ke zvýšení efektivity a účinnosti v rámci plnění svých úkolů, byly mimo jiné také témata posílení bezpečnosti obyvatelstva žijícího v příhraničí, spolupráce obou policejních útvarů za účelem potírání přeshraniční a mezinárodní kriminality, ale i odvracení případných hrozeb pro veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost obyvatel regionu.4.jpg
   Na základě smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci, která stanoví základní pravidla realizace společných policejních hlídek, vymezení rozsahu oprávnění policistů působících na území druhého státu a zřízení a využívání společných prostor pro výkon služby došlo mezi oběma stranami ke slavnostnímu podpisu dílčí části smlouvy, konkrétně „Prohlášení o spolupráci k realizaci společných hlídek v příhraničí mezi Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a Ředitelstvím Spolkové policie Pirna.“
   Slavnostního podpisu byli přítomni také náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku plk. Ing. Vladimír Libnar a vedoucí Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Martin Patka. Za německou stranu se jednání zúčastnil také Christian Meinhold, vedoucí Inspektorátu Spolkové policie v Ebersbachu a René Borostowski, vedoucí pracoviště společných hlídek CZ/DE v Hrádku nad Nisou.
     V samotném úvodu všechny významné hosty přivítal krajský ředitel a poděkoval svým německým kolegům za výjimečnou spolupráci po celou dobu svého působení na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje, a to nejen v pozici ředitele krajského ředitelství. Poděkoval všem přítomným také za spolupráci v rámci realizace celého projektu policejní spolupráce s důrazem na složitou aktuální migrační situaci v Evropě. „Za tímto projektem vidím velmi mnoho vykonané práce a neméně vynaloženého úsilí. Jsem přesvědčen o jeho nesporném významu pro bezpečnost obyvatelstva v regionu. Společné policejní hlídky nejen, že budou mnohem efektivnější, co do jazykové vybavenosti při jednání s občany dotčených států, tedy České republiky a Spolkové republiky Německo, ale budou mít možnost podílet se se svými zahraničními kolegy na efektivním potírání kriminálních jednání po obou stranách státní hranice. V centralizaci policejních složek na jednom pracovišti vidím jako vysoce důležitý aspekt pro efektivní plnění policejní práce“, dodal plk. Ing. Ondřej Musil. Neopomenul nastínit všem hostům i aktuální situaci v trojmezí, zejména v kontextu ke druhům páchané trestné činnosti. Poukázal také na konkrétní druhy kriminality přelévající se přes hranice všech tří států. V závěru svého vystoupení popřál všem přítomným nejen příjemné a klidně prožití vánočních svátků, ale také úspěšný vstup do nového roku 2023.
     Viceprezident ředitelství Spolkové policie Pirna, pan Frank Niechziol poděkoval krajskému řediteli za jeho nespornou angažovanost v celém projektu. Vyjádřil přesvědčení, že vzájemná úzká spolupráce česko-německých policistů bude významným prvkem v potírání trestné činnosti. A v neposlední řadě, vědom si závěru funkčního období krajského ředitele, který na konci roku opouští řady Policie České republiky, popřál plk. Musilovi mnoho zdraví a úspěchů také v civilním životě.
     Po slavnostním jednání a podpisu prohlášení se hosté odebrali na prohlídku nově zrekonstruovaného objektu, na kterém se významnou měrou podílelo město Hrádek nad Nisou, jehož je budova majetkem. Více o projektu společného pracoviště se můžete dočíst v článcích „Slavnostní otevření nové budovy cizinecké policie v Libereckém kraji“ a „Společné česko-německé a polsko-české policejní hlídky“.

22. prosince 2022
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

vytisknout  e-mailem