Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cyklisté v silniční dopravě

Vyjádření šéfa dopravní policie plk. Zlého. 

Ze své pozice ředitele služby dopravní policie jsem vždy přistupoval rovnocenně ke všem účastníkům silničního provozu a dbám o širokospektrální náhled, který nedává prostor pro diskriminaci jakékoliv skupiny oproti ostatním. Dopravní prostor musí pojmout všechny tyto účastníky a dlouhodobou snahou služby dopravní policie je jeho budování tak, aby byl pro všechny srozumitelný a odpouštějící. Netřeba výslovně zmiňovat všechny jednotlivé podněty, které dopravní policie v posledních letech iniciovala v každém kraji pro budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a chodce. Byly jich stovky a na všech se moji kolegové aktivně podíleli. O to více mě mrzí současná vyostřená diskuze, která se týká novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, jenž je v současnosti v legislativním procesu Parlamentu ČR.

Rád bych tímto svým veřejným prohlášením ujistil zástupce všech skupin účastníků silničního provozu, že Policie ČR bude i nadále kontrolovat dodržování všech zákonných ustanovení platných v České republice. Ohrožené skupiny, mezi které spadají například i cyklisté, budou i nadále jednou z našich priorit a dopravní policie bude pokračovat v maximálním úsilí tuto skupinu ochránit. V současnosti probíhají intenzivní jednání s Ministerstvem dopravy ČR a dalšími zapojenými institucemi o praktických, technických a legislativních, tj. ryze metodických otázkách. Naším společným zájmem je především nastavit systém tak, aby zákonná ustanovení nebyla pouze formální, ale aby byla maximálně vymahatelná. Osobně bych rád ubezpečil především cyklistickou veřejnost, že naším společným cílem v žádném případě není jakkoliv relativizovat rizika, která na tuto skupinu v dopravě dopadají, a naopak se aktivně snažíme nalézt taková řešení, aby došlo k její ještě větší ochraně.

plk. Mgr. Jiří Zlý
Ředitelství služby dopravní policie
1. května 2021

vytisknout  e-mailem