Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklisté a jejich povinnosti

Pravidla a přestupky 

     Jednou z nejohroženějších skupin v silničním provozu jsou cyklisté. Jízdu na kole ovládá mnoho občanů všech věkových kategorií, ale málokdo si uvědomuje, že v okamžiku vyjetí na silnici se stává účastníkem silničního provozu.
     Cyklista musí umět správně jezdit na kole - udržet rovnováhu, zvládat jízdu i v obtížných podmínkách a ovládat pravidla silničního provozu.
 
Pravidla silničního provozu při jízdě na jízdním kole - cyklista musí znát::
- základní povinnosti řidiče
-  dopravní značení
-  zakázané způsoby jízdy
- dodržovat ohleduplné a ukázněné chování:
      NEOHROZIT - povinnost počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu nevzniklo žádné nebezpečí (nenarazit, neporanit)
      NEOMEZIT - povinnost počínat si tak aby jinému nebylo nijak překáženo, nevadit
- způsobilost k řízení - do 10 let v doprovodu osoby starší 15 let 
- cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě (doporučujeme i osobám starším 18 let).
                                                                                                                                      
 Způsob jízdy:
- jízda při pravém okraji vozovky
- vjíždění na silnici
- vyjíždění od okraje vozovky
- sledování stavu komunikace -dění v okolí, vozidla i nerovnost, výmoly
- zastavování
- odbočování
- znamení o změně směru jízdy - musí dávat řidič vždy při změně směru jízdy  
- cyklista dává znamení paží jen před započetím jízdního úkonu
- objíždění vozidla, překážky nebo chodce
- předjíždění - nikdy nepředjíždět: před zatáčkou - před vrcholem stoupání - na křižovatce - na železničním přejezdu!
- rychlost jízdy - vždy jet jen takovou rychlostí, aby byl řidič schopen zastavit jízdní kolo na vzdálenost, na kterou má rozhled
    při vysoké rychlosti cyklista ohrožuje ostatní i sebe
- dodržovat vzdálenost mezi vozidly
- vyhýbání se protijedoucích vozidel                                                                       
- způsob řazení před křižovatkou
- jízda křižovatkou
- pravidla o přednosti v jízdě
- zastavení a stání
- železniční přejezdy
- výstražná znamení
- dopravní nehody - předvídavost
- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
  
     Cyklisté jako účastníci silničního provozu porušují některá ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Jistě nebude na škodu si připomenout některá ustanovení uvedeného zákona platná pro cyklisty:
  • účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,
  • řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo,
  • nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
  •  chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo.
 Řidič nesmí: kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole.
     Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
     Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky.
 
Stezka pro chodce a cyklisty:
- kde je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
- kde je oddělen pruh pro cyklisty a pro chodce, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
-  jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích.
- před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy.
- na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.                                                                                          
 
Dopravní přestupky cyklistů
Cyklisté porušují nejvíce pravidla na pozemních komunikacích v těchto oblastech:
- nerespektování dopravních značek a ignorování světelné signalizace
- jízda za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení
- nedostatečné technické vybavení - nevyhovující stav.
 
- Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek:
Řidič nesmí:
1/ požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy,
2/ řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,
3/ řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.
 Přestupek:
    a) řídí vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
   b) řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
   c) se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví.
  
   Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
    Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
 
     Řidiči na jízdním kole se neodečítají body v bodovém systému, protože tento se na cyklisty nevztahuje
     Jízdní kolo lze užívat bez jakéhokoli povolení a oprávnění. tzn. bez řidičského průkazu.
 
 
nprap. Ladmanová dana
15.8.2012
 

vytisknout  e-mailem