Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Cyklisté a chodci – umíte se chovat bezpečně?

Český Krumlov – Začíná jaro a tím i cyklistické a pěší výlety…  

Na Českokrumlovsku byl o uplynulém víkendu příjemný klid. Policisté řešili jen několik přestupků či řešili drobnosti domluvou. Pojďme se tedy dnes zaměřit na prevenci. 
 
Ačkoli tomu počasí zatím příliš nenasvědčuje jaro je tady a brzy začneme jezdit po výletech na kolech či chodit pěšky. Jaké jsou tedy povinnosti cyklisty a chodce? Především řídit se dopravními předpisy. Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu jako každý jiný, a tak je nutné dodržovat předpisy, nařízení, značky a doporučení.
 
A jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo? Nesmí na něm chybět oranžové odrazky ve výpletu kol a na pedálech, bílá odrazka na řidítkách a červená pod sedačkou. Dále bílé světlo vpředu na řidítkách (pokud možno takové, které nám za tmi opravdu posvítí na cestu a nemáme ho jen kvůli předpisům) a červené světlo nebo tzv. blikačka pod sedačkou kola, které na nás upozorní řidiče jedoucí za námi. Samozřejmostí je dobrý technický stav kola a správně seřízené brzdy.
 
Pro děti do 18 let je povinná přilba, a to pod pokutou až 1 000 Kč, pokud ji dítě při jízdě na kole na hlavě nemá. Tato povinnost vyplynula ze statistik, které hovoří až o osmi úrazech hlavy při deseti pádech dítěte z kola. Pokud má dítě i chrániče kolen, loktů a rukavice, lze zabránit i naraženinám a odřeninám – přilba ovšem přímo chrání život dítěte. A nejen jeho – policisté doporučují nošení přilby i dospělým – zda ji mají či ne je však již jen na jejich uvážení.
 
A co oblečeníI to je při jízdě na kole, či chůzi, velmi důležité. Většina z nás, dospělých, jsou řidiči a pokud za volantem potkáme do tmavého oblečení oděného, neosvětleného cyklistu nebo chodce, nejradši by jsme ho, jak se říká, přetrhli – připraví nám totiž mnohdy za volantem hodně nepříjemné chvilky, když si ho díky shora uvedenému, všimneme až na poslední chvíli…a přesto – když si poté jdeme zajezdit na kole či vyrážíme na procházku, na oblečení bohužel už nehledíme…
 
Nejlepší a (pro všechny nemotorizované účastníky silničního provozu) nejbezpečnější oblečení je bezesporu reflexní vesta či alespoň oblečení s reflexními prvky. Ty jsou totiž i ve tmě díky světlům auta vidět až na 200 metrů. Pokud takové oblečení nemáme, je možné si pomoci alespoň reflexní páskou na ruku či na nohu. Tmavé (černé, šedé, hnědé, tmavě modré či zelené) oblečení je totiž ve tmě vidět i po osvětlení autem pouze na 20metrů – a řidič pak má na reakci pouze zlomek vteřiny…            
GRAF-barvy ve tmě.jpg
 
 
 
 
 
Připomeňme si také několik paragrafů ze silničního zákona… (text § je v několika místech upravený pro zjednodušení)
 
 
 
 
§ 4
 
Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
 
            Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
 
a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
 
b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích…
 
c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.
 
 
Chůze
 
§ 53
 
            (1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
 
            (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
 
            (3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
 
            (4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
 
            (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
 
            (6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
 
            (7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
 
            (8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Tři základní rady ke zvýšení viditelnosti.jpgTři základní rady ke zvýšení viditelnosti.jpg
 
§ 54
 
            (1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
 
            (2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
 
            (3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.
 
            (4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.
 
 
 
Jízda na jízdním kole
 
§ 57
 
            (1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
 
            (2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
 
            (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
 
            (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.
 
            (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
 
            (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
 
            (7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.
 
            (8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zdali může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.
 
§ 58
 
            (1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 
            (2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
 
            (3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.
 
            (4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
 
            (5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
 
 
por. Bc. Michaela Pavlíčková (pcrckpis@mvcr.cz)
12. dubna 2010

 

vytisknout  e-mailem