Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Cyklista je řidič nemotorového vozidla

KLATOVY - Při dohledu nad silničním provozem policisté zjišťují cyklisty, kteří porušují předpisy. Upozornění na platné zákony.  

        Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin v silničním provozu. Jízdu na kole ovládá mnoho dětí a žen i mužů všech věkových kategorií. V okamžiku vjetí na silnici si málokdo vědomuje, že se stává účastníkem silničního provozu.

     Cyklista musí umět správně jezdit na kole - udržet rovnováhu, zvládat jízdu i v obtížných podmínkách, ovládat pravidla silničního provozu, tzn., že musí znát základní povinnosti řidiče, dopravní značení a dodržovat ohleduplné a ukázněné chování k ostatním účastníkům silničního provozu.

Způsobilost k řízení - dítě do 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikace jet na jízdním kole jen v doprovodu osoby starší 15 let, což neplatí pro jízdu na  chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě (doporučujeme i osobám starším 18 let).
 
                                                
 
      
 
 
 
 
 
 
Jako účastníci silničního provozu porušují cyklisté některá ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Připomeneme si ustanovení platná pro cyklisty:
  • účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,
  • řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo,
  • nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
  •  chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo,
  • osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky,
  • za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky,
  • řidič nesmí kouřit při jízdě na jízdním kole.
Dopravní přestupky cyklistů
Cyklisté porušují nejvíce pravidla na pozemních komunikacích v těchto oblastech:
- nerespektování dopravních značek a ignorování světelné signalizace
- jízda za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení
- nedostatečné technické vybavení - nevyhovující stav (nefunkční brzdy)
- jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Řidič nesmí:
1/ požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy,
2/ řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,
3/ řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.
 
Přestupku se dopustí fyzická osoba tím, že v provozu na pozemních komunikacích:
    a) řídí vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
   b) řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
   c) se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro její zdraví.
    Pokud řidič na jízdním kole spáchá přestupek, neodečítají se body v bodovém systému řidičů, protože tento se na cyklisty nevztahuje.
 
   Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
    Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
     Na jednomístném jízdním kole se nesmí jezdit ve dvou. V případě, že je vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt dítě mladší 7 let.
V přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, smí osoba starší 18 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.
      Jízdní kolo lze užívat bez jakéhokoli povolení a oprávnění.
 
Stezka pro chodce a cyklisty:
- pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nbo vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít,
 - kde je oddělen pruh pro cyklisty a pro chodce, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze  při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí  ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce,
-  jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích,
- před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy,
- na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo
- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
  

nprap. Ladmanová Dana

14.8.2014

vytisknout  e-mailem