Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení BLANÍK 2013

Tématem terorismus a ohrožení civilního leteckého provozu 

Vnitrostátní cvičení s názvem „BLANÍK 2013“ proběhlo na několika místech České republiky, zejména v Praze a Karlových Varech ve dnech 27. – 29. 11. 2013. Více se o cvičení dozvíte ze zprávy vydané Ministerstvem vnitra ČR před zahájením cvičení zde a po jeho ukončení zde.

Cvičení, jehož námětem byla situace vzniklá v souvislosti s činností teroristické skupiny na území České republiky, se z řad Policie České republiky zúčastnilo na 160 příslušníků a zaměstnanců. Zapojenými útvary byly především Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Útvar rychlého nasazení, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje další útvary z řad Policejního prezidia ČR, především příslušníci spadající pod úsek vnější služby.

V prostoru Mezinárodního letiště Karlovy Vary byla dnes v ranních hodinách rozehrána situace, spočívající v jeho obsazení teroristickou skupinou a následném zadržování dvou desítek rukojmích. Policisté tak perimetr letiště zajistili zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti dalších osob a aktivovali veškeré síly a prostředky schopné přispět k vyřešení nastalé situace.

Následovala intenzivní policejní činnost spočívající mimo jiné v získávání a vyhodnocování informací a následném vyjednávání s teroristy. Ti během cvičení vznášeli různé požadavky, na které musel velitel opatření adekvátně reagovat. Vyhověním některým z nich bylo například dosaženo propuštění části rukojmích. V odpoledních hodinách přišel požadavek na přistavení letadla a volný odlet. Dříve, než se o případném splnění tohoto zásadního požadavku mohlo rozhodnout, bylo paralelně zasedajícím Ústředním krizovým štábem doporučeno silové řešení situace, které na místě provedli příslušníci Útvaru rychlého nasazení. Jeho výsledkem byla eliminace teroristů a osvobození rukojmích.

Z celého cvičení byla pořízena velmi rozsáhlá fotografická a video dokumentace. Takto získané materiály budou následně podrobně analyzovány a výstupy z nich použity pro další zkvalitnění taktických postupů Policie České republiky při mimořádných událostech spojených s terorismem a ohrožením civilního leteckého provozu.

29. listopadu 2013
por. Bc. Jozef Bocán
tiskový mluvčí
Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem