Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Cvičení „ANDĚL“

Dnes se v brzkých ranních hodinách odehrálo v Praze 5 - Smíchově největší taktické cvičení složek IZS, které pořádalo Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. 

Do cvičení byly zapojeny všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy desítky pražských policistů, hasičů a záchranářů, ale také strážníků Městské policie hlavního města Prahy a pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Dalšími partnery v rámci cvičení byly také složky Policejního prezídia ČR, konkrétně Letecká služba a Útvar pro ochranu prezidenta republiky, a dále Magistrát hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Městská část Praha 5, Fakultní nemocnice Motol a neposlední řadě Armáda ČR.

Aby bylo cvičení, pokud možno co nejreálnější, bylo do něj zapojeno téměř jedenáct set figurantů jak dobrovolníků, tak ale také například i ze Střední policejní školy MV, kteří byli pro své role zraněných či mrtvých i hodnověrně namaskováni.

Tématem cvičení byl „teroristický útok v obchodním centru“. Zde je na místě poděkovat společnosti KLEPIERRE CZ s. r. o., která nám poskytla pro potřeby cvičení odpovídající prostory jejich nákupního centra na Smíchově, což bylo velikým přínosem pro vytvoření reálné atmosféry.

Hlavním cílem cvičení bylo vyzkoušet si a prověřit taktické postupy, součinnost a spolupráci mezi všemi zasahujícími složkami.

Cvičení byli přítomni pan ministr vnitra Jan Hamáček a čelní představitelé všech zúčastněných složek, kteří jeho průběh přímo na místě hodnotili.

Pan ministr k průběhu cvičení sdělil:

„Chceme, aby Česko stále patřilo mezi nejbezpečnější země světa. Proto policie pravidelně cvičí zásahy při teroristických útocích, přestože nám dle bezpečnostních složek v tuto chvíli nic podobného nehrozí,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že tato cvičení jsou bezpodmínečně nutná jak pro bezpečnostní složky, tak pro občany a jejich pocit bezpečí.

Dalším odborným hodnotitelem byl pan 1. náměstek policejního prezidenta brigádní generál Martin Vondrášek. Ten cvičení hodnotil takto:

„Za největší přínos těchto cvičení vnímám to, že se mimořádná událost cvičí v celém komplexu činností od oznámení až po aktivaci traumaplánu, tedy napříč všemi zúčastněnými složkami, kdy je největší důraz kladen především na jejich efektivní koordinaci. Při takovýchto cvičení víc, než kdy jindy platí, že štěstí přeje připraveným“

Na cvičení byl samozřejmě přítomen i ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy plk. Mgr. Jan Ptáček MBA., který řekl:

„Všichni ze zde zasahujících jsou profesionály ve svých oborech, kteří se na obdobné zásahy pravidelně připravují. Cílem tohoto cvičení je však prověřit, že celý systém funguje jako celek, že i v takovéto extrémní situaci, jakou by teroristický útok bezesporu byl, dokážeme účinně, efektivně, ale hlavně bezpečně spolupracovat!“.

Jako další promluvil ředitel Hasičského záchranného sboru, brigádní generál Roman Hlinovský:

“HZS hlavního města Prahy si na cvičení ověří postupy při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému, vzájemnou komunikaci na taktické i štábní úrovni a koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi velení při řešení mimořádné události".

Za Zdravotnickou záchrannou službu se cvičení zúčastnil náměstek ředitele Mgr. Zdeněk Křivánek, který řekl:

Podobná cvičení jsou pro zdravotnickou záchrannou službu velmi důležitá, abychom udržovali naši krizovou připravenost trvale na vysoké úrovni nejen pro události, jako je teroristický útok. Neméně podstatné je prohlubování naší koordinace s ostatními složkami IZS a soukromými poskytovateli zdravotnických služeb, které bychom do události s hromadným postižením osob podle traumatologického plánu rovněž zapojili.

Přítomni doposud největšímu cvičení, které kdy Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy pořádalo, byli i čelní představitelé městských institucí.

Pan primátor v závěru cvičení uvedl:

„Podobná cvičení jsou nadmíru důležitá, jelikož jen díky připravenosti můžeme podobným reálným situacím, ač doufám, že se nikdy nestanou, efektivně čelit.“

Pan náměstek Petr Hlubuček jeho slova doplnil:

„Svým rozsahem a počtem nasazených sil a prostředků bylo cvičení „Anděl 2019“ největším na území hl. m. Prahy. Součástí cvičení bylo také zasedání Krizového štábu hl. m Prahy, kde se prověřovaly rozhodovací procesy všech zúčastněných.“

V neposlední řadě zhodnotil cvičení i ředitel Městské policie hlavního města Prahy Ing. Eduard Šuster:

"Terorismus se stal součástí života v  21. století. I když Česká republika patří mezi 10 nejbezpečnějších zemí Evropy, mimořádné události velkého rozsahu, při kterých má každá složka svou roli a nezastupitelné místo, nemůžeme nikdy a nikde vyloučit. A právě proto považuji podobná cvičení za velmi důležitá".

Další spolupracující instituci, konkrétně Městskou část Praha 5 reprezentoval její starosta RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., který cvičení zhodnotil těmito slovy:

"Rychlé a správné rozhodování a koordinace všech zainteresovaných složek je zcela zásadní. I když jsme desátá nejbezpečnější země světa, považuji za naprosto nezbytné, abychom byli na obdobné situace připraveni. "

Nyní bude následovat důkladné vyhodnocení celého průběhu cvičení, jehož výsledky budou jednoznačným ukazatelem pro případné vylepšení postupů jednotlivých zúčastněných složek při takovýchto situacích.

por. Mgr. Tomáš Hulan 18. 6. 2019

Odkazy do noveho okna

1 cvičení ANDĚL (1)

1 cvičení ANDĚL (1) 

Detailní náhled

2 cvičení ANDĚL (2)

2 cvičení ANDĚL (2) 

Detailní náhled

3 cvičení ANDĚL (3)

3 cvičení ANDĚL (3) 

Detailní náhled

4 cvičení ANDĚL (4)

4 cvičení ANDĚL (4) 

Detailní náhled

5 cvičení ANDĚL (5)

5 cvičení ANDĚL (5) 

Detailní náhled

6 cvičení ANDĚL (6)

6 cvičení ANDĚL (6) 

Detailní náhled

7 cvičení ANDĚL (7)

7 cvičení ANDĚL (7) 

Detailní náhled

8 cvičení ANDĚL (8)

8 cvičení ANDĚL (8) 

Detailní náhled

9 cvičení ANDĚL (9)

9 cvičení ANDĚL (9) 

Detailní náhled

10 cvičení ANDĚL (10)

10 cvičení ANDĚL (10) 

Detailní náhled

11 cvičení ANDĚL (11)

11 cvičení ANDĚL (11) 

Detailní náhled

12 cvičení ANDĚL (12)

12 cvičení ANDĚL (12) 

Detailní náhled

13 cvičení ANDĚL (13)

13 cvičení ANDĚL (13) 

Detailní náhled

14 cvičení ANDĚL (14)

14 cvičení ANDĚL (14) 

Detailní náhled

15 cvičení ANDĚL (15)

15 cvičení ANDĚL (15) 

Detailní náhled

16 cvičení ANDĚL (16)

16 cvičení ANDĚL (16) 

Detailní náhled

17 cvičení ANDĚL (17)

17 cvičení ANDĚL (17) 

Detailní náhled

18 cvičení ANDĚL (18)

18 cvičení ANDĚL (18) 

Detailní náhled

19 cvičení ANDĚL (19)

19 cvičení ANDĚL (19) 

Detailní náhled

20 cvičení ANDĚL (20)

20 cvičení ANDĚL (20) 

Detailní náhled

21 cvičení ANDĚL (21)

21 cvičení ANDĚL (21) 

Detailní náhled

22 cvičení ANDĚL (22)

22 cvičení ANDĚL (22) 

Detailní náhled

23 cvičení ANDĚL (23)

23 cvičení ANDĚL (23) 

Detailní náhled

24 cvičení ANDĚL (24)

24 cvičení ANDĚL (24) 

Detailní náhled

25 cvičení ANDĚL (25)

25 cvičení ANDĚL (25) 

Detailní náhled

26 cvičení ANDĚL (26)

26 cvičení ANDĚL (26) 

Detailní náhled

27 cvičení ANDĚL (27)

27 cvičení ANDĚL (27) 

Detailní náhled

28 cvičení ANDĚL (28)

28 cvičení ANDĚL (28) 

Detailní náhled

29 cvičení ANDĚL (29)

29 cvičení ANDĚL (29) 

Detailní náhled

30 cvičení ANDĚL (30)

30 cvičení ANDĚL (30) 

Detailní náhled

31 cvičení ANDĚL (31)

31 cvičení ANDĚL (31) 

Detailní náhled

32 cvičení ANDĚL (32)

32 cvičení ANDĚL (32) 

Detailní náhled

33 cvičení ANDĚL (33)

33 cvičení ANDĚL (33) 

Detailní náhled

34 cvičení ANDĚL (34)

34 cvičení ANDĚL (34) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem