Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Členové českolipské mongolské komunity navštívili policisty

KRAJ - Akce se uskutečnila na územním odboru Policie ČR v České Lípě. 

Z pracovních schůzek mezi vedením českolipského územního odboru Policie ČR a zaměstnanců Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj vzešla iniciativa zacílená na poměrně početnou komunitu Mongolů, kteří se na základě získaného dlouhodobého nebo trvalého pobytu v České republice usadili na Českolipsku. Jedná se o formu sociokulturního kurzu, jehož ambicí je seznámit příslušníky mongolské komunity se základními úkoly Policie ČR a činnost policistů jim přiblížit.

Návštěvě se kromě ředitele českolipského územního odboru plk. Mgr. Petra Rajta věnovali i vedoucí obvodního oddělení policie Česká Lípa npor. Bc. Jiří Lebeda a zástupce vedoucího oddělení českolipské hlídkové služby ppor. Miroslav Jerson, kteří cizincům vysvětlili základní právní normy a pohovořili o nejčastějších problémech, které v rámci této komunity policisté řešili. Kromě toho jim ukázali naši techniku, o kterou se nejvíce zajímaly děti dospělých návštěvníků. Jeden blok jsme věnovali i přednášce o bezpečnosti v dopravě a poučili jsme přítomné rovněž o bezpečné jízdě na jízdním kole. O to se postaral vedoucí českolipského dopravního inspektorátu npor. Bc. Martin Markl. K celému programu jsme pochopitelně využili služeb tlumočnice. Kurzy proběhly ve dnech 21. a 28. července a absolvovalo je 52 členů mongolské komunity. Jejich zájem nás potěšil.12

Tohoto sociokulturního kurzu se zúčastnila také styčná důstojnice pro menšiny KŘP Libereckého kraje  kpt. Bc. Danuše Trojáková, jejímž hlavním úkolem je koordinovat aktivity určené pro národnostní menšiny. K dispozici má svůj pracovní tým, který monitoruje rozložení menšin v kraji, včetně jejich  problémů a kriminogenních faktorů, dále buduje oboustrannou důvěru mezi policií a příslušníky menšin, zajišťuje preventivní aktivity ve vztahu k menšinám a poskytuje součinnost při řešení závažných případů souvisejících s menšinami. Pracovní skupina pro menšiny pořádá například tematické besedy o domácím násilí, ale také o dalších tématech, na kterých se snaží posilovat právní vědomí členů menšinových komunit.

"Česká Lípa podobně jako další města a obce musí reagovat na situaci, kterou nevytvořila a která je z legislativního hlediska mimo její kontrolu. Úspěšně se rozjel projekt přípravných jazykových kurzů pro žáky základních škol a pochopitelně vítáme všechny další aktivity, které napomohou lepšímu soužití příchozích cizinců s většinovou společností a také vzájemné informovanosti. Sociokurz organizovaný policií a Centrem na podporu integrace cizinců je výborným příkladem právě takové aktivity, která je pro cizince atraktivní a zároveň je obeznamuje se zásadními a praktickými skutečnostmi ohledně našeho právního řádu a života v České republice. Uvítal jsem příležitost přihlížet sociokurzu jako host a pozdravit jeho účastníky a chtěl bych všem organizátorům poděkovat za výbornou práci. Doufám, že v ní budou stejně úspěšně pokračovat" , dodal k průběhu kurzu člen Rady města České Lípy a zároveň předseda Komise pro národnostní menšiny a cizince Rady města České Lípy pan Bc. Michal Prokop.

3. 8. 2021
por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem