Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Obvodní oddělení Trutnov

 

 
 
 
 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE VÝCHODOČESKÉHO KRAJE
 
Vybudování kontaktního a koordinačního centra objektu Policie ČR – Obvodní oddělení Trutnov 
 
V srpnu 2009 byla dokončena rekonstrukce objektu Policie ČR Obvodního oddělení Trutnov, Roty Nazdar 469, za účelem vybudování kontaktního a koordinačního centra v rámci projektu „Kontaktní a koordinační centra I. – Krajské ředitelství policie Východočeského kraje“, spolufinancovaného za strukturálních fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, cíl podpory – konvergence.
Hlavním cílem projektu je zajištění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací.
Realizace projektu je zaměřena na vybudování prvotního shromaždiště pro občany při vzniku krizových stavů a bezpečné zóny s možností zajištění základních lidských potřeb do doby rozvinutí sítě pomoci v krizové oblasti, zpřístupnění prostor policie veřejnosti včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Kontaktní a koordinační centra podstatně zkvalitní a zefektivní podmínky při prevenci a řešení mimořádné události, poskytnou občanům v kontaktním místě nezbytný informační a koordinační servis a budou tak pro občany sloužit jako opěrné pomocné body, které se v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) budou podílet zejména na zajištění: 

 

  •     záchrany bezprostředně ohrožených osob
  •     koordinace při řešení mimořádných událostí v rámci IZS
  •  podávání nezbytných informací o mimořádné události a provádění      záchranných a likvidačních prací sdělovacím prostředkům a veřejnosti.
                 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zprostředkující subjekt: Ministerstvo vnitra ČR

vytisknout  e-mailem