Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Cizinecká policie

Olomoucký kraj - Změna místa služebního působiště Odboru cizinecké policie a Oddělení pobytových agend Přerov. 

Dnem 03. 06. 2013 dochází ke změně místa služebního působiště Odboru cizinecké policie a Oddělení pobytových agend, z Přerova, U Výstaviště 18/3183 do Olomouce. Nové působiště bude na adrese Olomouc, Smetanova 14/814 (budova Obvodního oddělení policie Olomouc 3).
 
V místě nového působení na adrese Olomouc, Smetanova 14/814, je zřízeno kontaktní místo pro veřejnost. Oddělením pobytových agend zde bude zajišťována agenda, týkající se cizinců, v následující úřední hodiny: 
 
  • v pondělí a středu od 08.00 hodin až 17.00 hodin,
  • v úterý a čtvrtek   od 08.00 hodin až 12.00 hodin.
 
Zajišťována bude v rozsahu uvedeném v § 164 odst. 1 zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Jedná se zejména o tyto vybrané činnosti:
 
  • rozhodování v rozsahu své působnosti o vydání a odnětí cestovního průkazu totožnosti,
  • rozhodování o prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje a udělování výjezdního příkazu,
  • rozhodování o zrušení platnosti krátkodobého víza,
  • rozhodování v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech,
  • rozhodování o dodatečném potvrzení údaje o datu a místu vstupu cizince na území,
  • ověřování pozvání,
  • plnění funkce ohlašovacího orgánu v rozsahu vymezeném zákonem o pobytu cizinců.
 
 
UPOZORNĚNÍ:
K rozhodování o žádostech o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu, o prodloužení platnosti těchto oprávnění k pobytu a o povolení k trvalému pobytu je příslušný Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky.
 
Pro Olomoucký kraj je místně příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky na adrese:
 
U Výstaviště 3183/18
751 52 Přerov                                                                                                           
                                                                                                                                                                                   
 

por. Mgr. Irena Urbánková

29.4.2013

vytisknout  e-mailem