Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost útvaru a jeho úkoly

 

     V ČR je vyhledávání, dokumentování a vyšetřování organizované trestné činnosti v gesci příslušných specializovaných útvarů Policie ČR - Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), Útvar odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), Národní protidrogová centrála (NPC).
     ÚOOZ je v boji s organizovaným zločinem jedním z partnerů odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a podílí se na tvorbě koncepčních materiálů a konkrétních návrhů opatření vedoucích k zefektivnění boje s organizovaným zločinem. Vedle odboru bezpečnostní politiky MV spolupracuje ÚOOZ v boji s organizovaným zločinem s dalšími resortními a mimoresortními institucemi a organizacemi. V neposlední řadě spolupracuje s příslušnými mezinárodními institucemi a organizacemi např. Europol, Interpol, Eurojust apod.
     ÚOOZ plní v oblasti boje s organizovaným zločinem v ČR úkoly stanovené příslušnými zákony a národními bezpečnostními strategiemi. Hlavními úkoly jsou zejména:
 
 
 1. Získávání, soustřeďování, uchovávání, analýza a využívání informací
     důležitých pro boj s organizovaným zločinem
 
 2. Odhalování, vyšetřování a zjišťování pachatelů TČ:
 • na úseku nedovoleného obchodování nebo přechovávání zbraní střeliva, vojenského materiálu, radioaktivních látek atp.
 • v oblasti obchodu s lidmi a nelegální migrace
 • násilné trestné činnosti, vydírání, nástražných výbušných systémů
 • v oblasti padělání a pozměňování peněz a dalších platebních prostředků
 • v oblasti terorismu a extremismu
 • v oblasti zločineckých struktur a jejich aktivit na území ČR
 • v oblasti rozsáhlé majetkové trestné činnosti
 
ÚOOZ provádí šetření, prověřování a vyšetřování trestných činů:
 • které odhalí vlastním šetřením, pokud spadají do působnosti útvaru,
 • které převezme na základě rozhodnutí ředitele,
 • které převezme od zpravodajských služeb,
 • u kterých to vyžaduje operativní situace,
 • o nichž bylo zjištěno, že byly spáchány, jako organizovaná nebo pokračující trestná činnost na teritoriu více krajů nebo s mezinárodním prvkem, pokud spadají do gesce útvaru,
 • které byly přikázány rozhodnutím nadřízeného vedoucího pracovníka nebo státního zástupce
     Jednotlivými druhy organizované trestné činnosti se zabývají specializované odbory ÚOOZ sídlící v Praze. V rámci regionů je činnost ÚOOZ přenesena na expozitury (detašovaná pracoviště), která se zabývají zejména organizovanou trestnou činnosti páchanou na místně příslušném území expozitury. Expozitury ÚOOZ sídlí v Českých Budějovicích, Plzni, Teplicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.
 
archiv k - 31. 07. 2016

vytisknout  e-mailem