Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost služby pořádkové policie za rok 2023

Ve službě pořádkové policie je v naší republice zařazeno přes 16 700 příslušníků. 

Služba pořádkové policie je jednou ze základních služeb Policie České republiky. Pořádkáři jsou v přímém kontaktu s občany, orgány místních samospráv či právnickými osobami.

K 31. prosinci 2023 je na území ČR zřízeno 504 obvodních (v Praze místních) oddělení Policie České republiky, 42 policejních stanic, 42 oddělení hlídkové služby, 5 speciálních pořádkových jednotek, 12 pohotovostních a eskortních oddělení a 8 zásahových jednotek. Součástí pořádkové policie jsou i další specializované služby, zejména oddělení služební kynologie, služební hipologie, speciálních potápěčských činností, poříční oddělení, oddělení hlavní nádraží, speciální jednotky ochrany jaderných elektráren či pražská pohotovostní motorizovaná jednotka a oddělení METRO.

V územních obvodech krajských ředitelství policie a na inspektorátech cizinecké policie na mezinárodních letištích bylo zřízeno 209 prvosledových hlídek, ve kterých vykonává službu více než 3 700 speciálně vyškolených policistů a policistek. Prvosledová hlídka je vždy nejméně dvojčlenná a absolvuje rozšířený taktický výcvik se specializací na dlouhé zbraně. Je přednostně určena zejména k okamžité reakci na události, při kterých bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob nebo hrozí závažné ohrožení majetku.

Rozsah činnosti služby pořádkové policie je stanoven zákonem o Policii České republiky, případně dalšími zákony, právními normami a resortními předpisy. Mezi základní úkoly služby pořádkové policie patří zejména ochrana bezpečnosti osob a majetku. Spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, činí opatření k jeho obnovení, předcházení trestné činnosti, přijímání, evidování a prověřování oznámení osob, plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení, ale také dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. 

Za rok 2023 policisté služby pořádkové policie evidovali 1 328 103 spisů, což je o 28 614 spisů více než v roce 2022. Z toho se jednalo o 157 740 trestních spisů (o 1 179 méně oproti roku 2022), 687 908 přestupkových spisů (o 26 292 více oproti roku 2022) a ostatní byly zaevidovány jako čísla jednací.

Policisté služby pořádkové policie v loňském roce realizovali v součinnosti s Celní správou ČR bezpečnostní opatření  ALKOHOL, DROGY A MLÁDEŽ 2022, která byla zaměřena zejména na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Bezpečnostního opatření se v rámci celé ČR zúčastnilo 1 208 policistů a 532 pracovníků Celní správy ČR. Bylo zkontrolováno celkem 6 210 osob a 1 290 restaurací, klubů, zábavních podniků apod. V rámci bezpečnostního opatření bylo zjištěno celkem 256 osob do 18 let, které požily alkoholický nápoj, z toho 16 osob bylo ve věku do 15 let. Dále bylo zjištěno celkem 6 osob do 18 let, které požily OPL. V průběhu této akce bylo zjištěno podezření ze spáchání 412 přestupků, 8 trestných činů a 32 osob bylo omezeno na osobní svobodě.

V letních měsících bylo provedeno rozsáhlé bezpečnostně preventivní opatření Bezpečně u vody zaměřené zejména na odhalování protiprávních jednání v souvislosti s řízením a provozem plavidel na vodních tocích a nádržích. Akce se zúčastnilo celkem 484 policistů, kteří provedli 952 kontrol plavidel, 421 přístavišť a 57 půjčoven lodí. Ze 742 zkontrolovaných vůdců malých plavidel se ve 197 případech jednalo o vůdce plavidel bez vlastního pohonu při splavování řek-tzv. vodáků. Celkem bylo zjištěno podezření ze spáchání 131 přestupků a z toho 8 pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Policisté služby pořádkové police se zúčastnili mezinárodní policejní kontrolní akce na železnici 24-BLUE RAD.  Kolegové se zaměřili na kontrolu dodržování zákona a předpisů pro pohyb v železničním prostředí, kapesní krádeže, graffiti, kontrolu přepravovaného zboží, dodržování BESIP či ilegální migraci. Bezpečnostního opatření se v rámci celé ČR zúčastnilo 1 788 policistů, kteří zkontrolovali celkem 6 001 osob, 1 663 nádraží, 1 090 osobních vlaků a 2 224 nákladních vlaků. V rámci bezpečnostního opatření bylo zajištěno 18 hledaných osob. Celkem bylo zjištěno podezření ze spáchání 2 625 přestupků a 10 trestných činů.

Další důležitou oblastí, které se policisté služby pořádkové policie věnovali, je problematika domácího násilí. Domácí násilí představuje závažný společenský problém, jehož řešení je v kompetenci policistů služby pořádkové policie, kteří musí projít specializovaným školením. Již více než jednu dekádu policisté spolupracují s Bílým kruhem bezpečí. Ti zajišťují lektory, kteří provádějí školení policistů v oblasti domácího násilí. Při řešení případů domácího násilí úzce spolupracuje služba pořádkové policie s asociací pracovníků intervenčních center. K roku 2023 bylo vykázáno celkem 1 086 osob ve vztahu k domácímu násilí. Na základě novelizace § 44 zákona o policii je od 1. ledna 2022 každé nezletilé dítě obývající společné obydlí považováno za ohroženou osobu. I vůči tomuto dítěti bude ze zákona vyplývat pro vykázanou osobu zákaz styku nebo navazování kontaktu po dobu vykázání. Nově mají policisté také povinnost informovat vykázanou osobu o dostupné pomoci poskytované osobám s násilným chováním. Cílem je nejen potírat násilné aktivity, ale také poskytnout podporu a ochranu obětem domácího násilí, s důrazem na zranitelné skupiny, jako jsou nezletilé děti.

Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR stanovilo pro rok 2023 klíčovou prioritu v podobě celorepublikového tematického cvičení s názvem Železnice 2023. Cvičení bylo strategicky navrženo s cílem připravit pořádkové jednotky na široké spektrum situací, které mohou vzniknout v náročném železničním prostředí. Cvičení Železnice 2023 se uskutečnilo v období září a října v České Třebové, kde se setkaly speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a jednotka speciální ochrany Ochranné služby. Do cvičení bylo aktivně zapojeno více než 300 policistů, včetně začínajících policistů, kteří absolvují základní odbornou přípravu a studentů středních policejních škol. Cvičení bylo zorganizováno za co nejvěrnějších podmínek realistického prostředí, probíhalo za plného provozu v kolejišti nádraží. V rámci cvičení byly využívány cvičné vagony a identická výzbroj a výstroj, jakou policisté standardně používají ve své každodenní službě. Dále se ve vojenském prostoru Hradiště uskutečnilo rozsáhlé cvičení, které mělo za cíl zdokonalit dovednosti a koordinaci při pátrání a zásahu v náročném terénu. Účastnily se ho pořádkové jednotky ze 14 krajských ředitelství, speciální pořádkové jednotky, kynologové, hipologové a kolegové z Letecké služby Policie ČR. Vojenská policie byla nejen poskytovatelem prostoru, ale také se aktivně zapojila do cvičení. Cvičení bylo navrženo tak, aby zdůraznilo spolupráci mezi různými složkami a poskytlo praktické zkušenosti s pátráním a zásahem v obtížných podmínkách.

V roce 2023 se potápěči z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku zapojili do pokračujícího projektu odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR a EU s názvem "Bezpečnostní rozvojová spolupráce" se zeměmi západního Balkánu. V rámci tohoto projektu prováděli odminování řeky Una v Bosně a Hercegovině. Dalším významným momentem byl společný potápěčský výcvik potápěčů/pyrotechniků z Civilní ochrany republiky Srbska (RUCZ) a Federální civilní ochrany z Bosny a Hercegoviny (FUCZ), který se konal na Chorvatském ostrově Vis. Tato mezinárodní spolupráce v oblasti potápění a odminování přispívá k posílení bezpečnosti a spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, podporuje humanitární aktivity a rozvojové projekty v postižených oblastech. Účast policie ČR v těchto projektech je v souladu s cíli a závazky v oblasti mezinárodní spolupráce a pomoci.

Policisté a policistky služby pořádkové policie se v průběhu roku účastnili i několika mezinárodních soutěžních klání. Jako již tradičně se prvosledové hlídky z celé ČR utkaly v Koutech nad Desnou na mezinárodní soutěži Rallye Rejvíz 2023. Porovnání sil a mistrovské soutěže absolvovali také policisté z krajských a speciálních pořádkových jednotek či zásahových jednotek. Mistrovská klání mezi sebou měli také nejlepší psovodi se služebními psy, kteří slavili úspěchy i na mezinárodních soutěžích.

Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR stanovilo na rok 2024 několik priorit. Těmi hlavními jsou pokračování v dalším rozvoji informačních systémů uvnitř Policie ČR, vytvoření vzdělávacího programu krizové komunikace v rámci Policie ČR a realizace celorepublikového cvičení pořádkových jednotek „Stadion 2024“.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
30. ledna 2024

vytisknout  e-mailem