Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost ředitelství služby pořádkové policie za rok 2020

U této služby je v naší republice zařazeno přes 17.500 příslušníků policie. 

 

Služba pořádkové policie je jednou ze základních služeb Policie České republiky. U této služby je v naší republice zařazeno přes 17.500 příslušníků policie. Policisté a policistky jsou v přímém kontaktu s občany, orgány místních samospráv či právnickými a fyzickými osobami. K 31. prosinci 2020 se na území ČR nachází 515 obvodních (v Praze místních) oddělení Policie České republiky, 45 policejních stanic, 36 oddělení hlídkové služby, 4 speciální pořádkové jednotky, 12 pohotovostních a eskortních oddělení a 8 zásahových jednotek. Součástí pořádkové policie jsou i další specializované služby, zejména oddělení služební kynologie, služební hipologie, speciálních potápěčských činnosti, poříční oddělení, speciální jednotky ochrany jaderných elektráren či pražská pohotovostní motorizovaná jednotka a oddělení METRO.

V územních obvodech krajských ředitelství policie bylo zřízeno celkem 205 prvosledových hlídek. Tuto činnost vykonává celkem 4070 speciálně vyškolených policistů. Prvosledová hlídka je nejméně dvojčlenná a absolvuje rozšířený taktický výcvik se specializací na dlouhé zbraně a je přednostně určená zejména k  okamžité reakci na události typu aktivního střelce.

Rozsah činnosti služby pořádkové policie je stanoven zákonem o Policii České republiky, případně dalšími zákony, právními normami a resortními předpisy. Mezi základní úkoly služby pořádkové policie patří zejména ochrana bezpečnosti osob a majetku. Spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, činí opatření k jeho obnovení, boji proti kriminalitě, přijímání, evidování a prověřování oznámení osob, plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení, ale také dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. 

V minulém roce policisté evidovali přes 1 milion spisů, z toho se jednalo o 142 896 trestních spisů, 557 781 přestupkových spisů, ostatní byly zaevidovány jako čísla jednací.

Na základě vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu byla přijímána usneseními vlády ČR krizová opatření a Ministerstvo zdravotnictví ČR zároveň vyhlašovalo mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, jimiž stanovila další omezení a povinnosti.

V rámci kontroly dodržování výše uvedených opatření provedla v průběhu roku 2020 Policie České republiky 2 108 868 kontrol a zjistila celkem 57 722 přestupků, z toho 14 569 přestupků projednala v příkazním řízení na místě, 16 078 přestupků oznámila příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a zbylých 27 075 přestupků vyřešila domluvou.

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí zajišťuje lektory, kteří dále proškolují policisty služby pořádkové policie k problematice domácího násilí. Tato nelehká problematika je řešena převážně právě pořádkovými policisty. V loňském roce policisté evidovali více než 10.000 výjezdů k incidentu se znaky domácího násilí. Na základě všech zjištěných skutečností a okolností provedli celkem 1130 vykázání, což je o více než 60 méně než v roce 2019. V současné době se v problematice domácího násilí projevuje další fenomén jeho formy, kdy se jedná o násilí páchané na seniorech.

Hlavními prioritami ředitelství služby pořádkové policie na rok 2021 je mimo jiné aktivní účast na nastavení optimální organizační struktury a systemizace služebních míst základních organizačních článků služby pořádkové policie na jednotlivých krajských ředitelstvích, dokončení personální stabilizace ředitelství služby pořádkové policie, rozvoj kynologické služby a nastavení spolupráce mezi útvary policie v oblasti speciálních kynologických činností při pátracích akcích či rozvoj speciálních potápěčských činností a výcviku v oblasti školení lektorů potápění, lezecké přípravy, školení vůdců malých plavidel i samotných potápěčských akcí.

Ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR plk. Mgr. Petr Sehnoutka k tomu uvádí: "V loňském roce jsme museli čelit novému neviditelnému “nepříteli” jménem pandemie Covid-19. Rok 2020 byl pro  pro nás všechny velmi náročný, ale zvládli jsme to. Je mi ctí být součástí týmu služby pořádkové policie, který musel čelit této náročné situaci, a to v 1.linii. Policisté a policistky SPP řešili nejen události kolem pandemie, ale také každodenní úkoly během výkonu služby, aby zajistili bezpečnost v naší zemi. Děkuji všem, kteří s velkým nasazením a pílí naplňují heslo Policie ČR - Pomáhat a chránit."


kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
10.února  2021

vytisknout  e-mailem