Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost policejních psychologů v roce 2012

Činnost policejních psychologů zahrnuje především činnosti spojené s personálním výběrem, psychologickou péčí o příslušníky včetně jejich vzdělávání a psychologickou podporou policejních činností včetně krizové intervence vůči obětem trestných činů a dalších mimořádných událostí. Odvíjí se od „Koncepce poskytování psychologických služeb v Policii České republiky“, která byla schválena v roce 2009.  

Zatímco počet psychologických vyšetření prováděných v rámci personálního výběru v posledních čtyřech letech poklesl v souvislosti s ukončením náborové kampaně, v ostatních oblastech poskytovaní psychologických služeb jsme zaznamenali výrazný nárůst. V roce 2009 provedli naši psychologové 10 145 psychologických vyšetření, v roce 2012 jen 2 996. V oblasti vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie ČR vyškolili v roce 2009 policejní psychologové 3 120 osob, v roce 2012 to bylo už 8 086 osob. Nejčastěji školili účastníky kurzů v komunikačních dovednostech či poskytování krizové intervence obětem trestných činů.
 
Vzrůstá také množství poskytované psychologické péče, zahrnující například psychologické poradenství a konzultace, krizovou intervenci, psychoterapii aj. Oproti roku 2009, kdy jsme evidovali 1 069 případů poskytování psychologické pomoci pracovníkům Policie ČR, vzrostl počet těchto případů v roce 2012 na 4 100 případů, tedy téměř čtyřnásobně. Nejčastěji klienti navštěvovali psychology s různými rodinnými, partnerskými a jinými osobními problémy. Přicházeli však i s pracovními problémy či zájmem o profesní rozvoj. Vedle toho psychologové společně s vyškolenými krizovými interventy z řad příslušníků a zaměstnanců Policie ČR poskytovali svým kolegům a jejich blízkým posttraumatickou intervenční péči. Tuto službu využilo v minulém roce 421 klientů.
 
Pomoc mohou pracovníci Policie ČR a Ministerstva vnitra, a od roku 2011 také pracovníci Armády ČR, získat i prostřednictvím Anonymní telefonické linky pomoci v krizi, zřízené v rámci oddělení vedoucího psychologa. V některých případech linku využívají i osoby z řad veřejnosti. V roce 2012 využilo služeb linky 971 osob, přičemž 600 klientů žádalo telefonní krizovou intervenci či jinou obdobnou pomoc. Oproti předešlému roku jsme tak zaznamenali téměř dvojnásobný nárůst počtu krizových hovorů. Nově je také poskytováno internetové poradenství, které klienti využili v 107 případech.
 
V posledních třech letech strmě narůstal zájem o psychologickou asistenci při výkonu policejních činností. Těmto činnostem se psychologové v roce 2012 věnovali v rámci 569 případů, z toho v 339 případech šlo o asistenci v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti. Vedle toho, v rámci Systému pomoci obětem trestné činnosti a obětem dalších mimořádných událostí, poskytli policejní psychologové společně s krizovými interventy z řad příslušníků a zaměstnanců Policie ČR v roce 2012 pomoc 2 729 obětem trestné činnosti a dalších mimořádných událostí. Systém pomoci obětem vznikl v polovině roku 2010, přičemž za prvních 6 měsíců fungování systému pomohli psychologové a krizoví interventi 516 obětem. Počet intervencí narůstal zejména v roce 2010 a první polovině roku 2011. Nárůst využívání systému pomoci obětem pokračoval i v roce 2012, kdy pomoc od interventů získalo o 572 obětí více než v roce 2011. V roce 2012 74 intervenovaných osob učinilo souhlas s předáním osobních údajů Bílému kruhu bezpečí za účelem získání následné péče a pomoci.
 
Podrobnější statistické údaje o činnosti policejních psychologů v roce 2012 lze získat prostřednictvím oddělení mediální komunikace a public relations Policejního prezidia ČR.
 
 
plk. Mgr. Vladimír Voska
vedoucí psycholog
Policejní prezidium ČR
11. března 2013

vytisknout  e-mailem