Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Chystáte se do Polska?

KRAJ – Připravte se na změny v dopravě. 

Polsko se stává čím dál oblíbenější destinací pro strávení nejen letní dovolené. Stejně jako v jiných zemích, je však i zde třeba vzít na zřetel některé odlišnosti v oblasti silničního provozu. V současné době mimo jiné došlo k legislativním změnám, kterými se nejen řidiči, ale i chodci na území Polské republiky musí řídit.

Výčet zásadních změn v dopravě vám přinášíme zde:

1.) Řidič, který se blíží k přechodu pro pěší, musí zachovávat zvláštní pozornost a dát přednost chodci, který se již na přechodu pro chodce nachází. Dále pak má řidič, který se k přechodu blíží, povinnost snížit rychlost vozidla a to tak, aby neohrozil chodce, který se již na přechodu nachází, nebo na něj hodlá vstoupit.

2.) Chodci mají zakázáno používat mobilní telefon, nebo jiné obdobné zařízení, které odvádí jejich pozornost a ruší jejich smysly, především zrakové, a to nejen při vstupu na vozovku, a i po dobu, kdy přes vozovku přechází

3.) Řidiči jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy mezi vozidly na dálnicích a silnicích I. Třídy. Bezpečná vzdálenost se rovná v metrech polovině rychlosti v km/h, např. 100 km/h – 50m, 120 km/h – 60m, atd.

 4.) Sjednocení rychlosti v zastavěné oblasti z původních 60 km/h na 50 km/h. Rychlostí 60 km/h bylo dříve povoleno jezdit v noční době.

5.) Nezastavení na příkaz daný podle právního předpisu, tedy na pokyn policisty či prostřednictvím užití zvukového a světelného signálu na služebním vozidle policie a pokračování v jízdě, je v Polsku kvalifikováno jako TČ s trestní sazbou odnětí svobody v trvání od 3 měsíců do 5 let, dle čl. 178b, trestního řádu Polské republiky.

Přejeme vám tímto co nejvíce šťastných kilometrů, a to nejen na tuzemských cestách, ale právě i na cestách do zahraničí.

25.7.2022
nprap. Bc. Adéla Fialová
Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem