Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Chodec musí být viděn

PLZEŃSKÝ KRAJ - Za snížené viditelnosti nezapomínejte na užívání reflexních prvků, které umístíte na oblečení, kabelky i školní tašky. 

Policisté na různých místech v Plzeňském kraji  se v nadcházejících týdnech v rámci dopravně preventivních akcí zaměří zejména na chodce, kteří se pohybují v dopravním prostředí za snížené viditelnosti.  V podzimním a zimním období se ráno se rozednívá později a odpoledne se stmívá dříve i jsou mlhy a jakékoli bezpečnostní prvky jsou pro chodce důležité  k zajištění vašeho bezpeční na komunikaci.

Co si představíme pod pojmem snížená viditelnost?

Situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. 

POVINNOST UŽÍVAT REFLEXNÍ PRVKY:

Zákon stanoví: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.    
 

Jak  může reflexní materiál zvýšit naši viditelnost a tak nás ochránit?

 • Umístit jakýkoli předmět s reflexními prkvy je důležité při chůzi mimo obec nebo na neosvětlených místech, při soumraku i v nočních hodinách i pokud se vyskytuje mlha.
 • Reflexní prvek odráží světlo zpět ke zdroji a tím zvyšuje viditelnost za snížené viditelnosti i za tmy až na 200 metrů.
 • Pásky doporučujeme upevnit na zápěstí ruky nebo nohu, tašku a vždy směrem do komunikace a přívěsky na tašku či batoh a lze použít i nášivky nebo další předměty.
 • Chodec při chůzi mimo osvětlená místa může využít i vestu s reflexními prvky.
 • Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme dát reflexní prvek i na vycházkové hole.
 • Nezapomeňte na zadní část těla, při chůzi s baterkou nebo svítilnou v mobilním telefonu, kdy jste vidět jen z přední části.
 • Děti v silničním provozu musí být co nejlépe vidět. Doporučujeme používat světlé oblečení a reflexní doplňky umístit na školní tašku, oblečení i obuv.

 • Osobám tlačícím dětský kočárek – reflexní prvky upevnit zejména na přední část, protože vjíždíte s kočárkem nejdříve na komunikaci.

Řidič motorového vozidla uvidí nebo zaznamená chodce v oblečení v:

 • tmavém na vzdálenost 18 metrů
 • červeném 24 metrů 
 • bílém již na 55 metrů
 • a při použití reflexních materiálů na 200 metrů.

ŘIDIČI A CHODCI

Když řidič zahlédne chodce nemůže okamžitě zastavit vozidlo!

Povinností řidiče je dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům.

Chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, umožnit nerušené a bezpečné přejití vozovky, s výjimkou řidiče tramvaje; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.

Dále snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.

Řidič nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.

Řidič nesmí předjíždět na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním.

Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním.

POHYB V OBYTNÉ ZÓNĚ

V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Policisté z oddělení tisku a prevence i dopravního inspektorátu rozdávají chodcům různé předměty s reflexními prvky a upozorňují je na riziková místa. 

Nezapomínejte, že účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.

Chodcům i řidičům chceme zvýšit právní vědomí a zejména upozorňovat na bezpečnost všech účastníků provozu, kdy používáním reflexních prvků lze snížit riziko dopravních nehod a takto zamezit dalším tragickým následkům.

nprap. Ladmanová Dana

22. září  2022

vytisknout  e-mailem