Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zákon musí respektovat i chodci

PLZEŇ - V minulém týdnu proběhla dopravně bezpečnostní akce preventivního charakteru na plzeňských silnicích. Policisté se zejména věnovali chodcům a jejich pohybu v provozu. Více jak tři desítky chodců se v Plzni dopustilo nesprávného jednání, a to na vyznačených přechodech pro chodce. Chůze na červenou je přetrvávajícím nešvarem. 

Dopravní policisté se zaměřili zejména na eliminaci přestupků, které by mohly vést k závažným dopravním nehodám s chodci. Na vybraných místech v Plzni policisté u chodců dohlíželi na to, jak v souladu s pravidly silničního provozu přecházejí přes silnici. Ovšem kontroly se nevyhnuly ani řidičům motorových vozidel. Policisté kontrolovali dodržování všech zákonných povinností, které řidičům ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. Jsou to tedy i chodci. I na ně pamatuje zákon o silničním provozu a vymezuje jejich chování. Nerespektování červené na semaforech u přechodů pro chodce je přetrvávajícím nešvarem. V Plzni policisté v rámci akce zastavili a řešili celkem 38 chodců, jednalo se převážně o nedodržení povinností v souvislosti s přecházením přes vozovku (chůze „na červenou“, přecházení mimo určená místa). Přestupky chodců, na osmi křižovatkách v Plzni, policisté vyřešili v příkazním řízení na místě uloženou pokutou za celkem 5 500 korun. Nejvíce se tohoto prohřešku chodci dopouštěli na jedné z nejfrekventovanějších křižovatek ulic v Plzni, sady Pětatřicátníků x Solní, a to celkem v jedenácti případech. Zde se jednalo převážně o mladé lidi. Mezi další místa, kde se chodci dopouštěli svých prohřešků, patřila křižovatka ulic Karlovarská x Alej Svobody, tam celkem v šesti případech policisté řešili neukázněné chodce, kteří taktéž přecházeli "na červenou". Dva řidiči se při jízdě prohřešili tím, že drželi v ruce hovorové zařízení a u dvou řidičů policisté řešili nesprávný způsob jízdy. 

Cílem této dopravně bezpečnostní aktivity je minimalizovat rizikové situace nesprávného chování chodců v dopravě, aby si zejména ti, co porušují zákon uvědomili, že neriskovat a dodržovat pravidla, může zvýšit odpovědnost i u mladší generace, které bychom jako dospělí měli jít příkladem. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje spustilo na začátku září 2022 rozsáhlou prevetivní kampaň, zaměřenou právě na chodce v dopravě.

Odkaz na preventivní kampaň: https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22732216&doctype=ART&prev=true

nprap. Veronika Hokrová
12. září 2022

vytisknout  e-mailem