Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Památník příslušníkům policie a četnictva

U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války věnuje Policie České republiky památník příslušníkům policie a četnictva, kteří položili své životy při obraně vlasti v letech 1938 až 1945. 

 • Památník věnovaný příslušníkům policie a četnictva, kteří položili své životy v letech 1938 – 1945
 • Vznik památníku
 • Několik historických údajů
 • Autor památníku
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • Nezařazené

Památník věnovaný příslušníkům policie a četnictva, kteří položili své životy v letech 1938 – 1945

Policie České republiky věnuje u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války památník příslušníkům policie a četnictva, kteří položili své životy při obraně vlasti v letech 1938 až 1945.

Památník je vzpomínkou na četníky a policisty, kteří přišli o život při výkonu své práce nebo se stali oběťmi záměrné likvidace v koncentračních táborech. Památník připomíná hrdiny v uniformě, kteří bránili naši zemi v předválečné době, především v příhraničních oblastech Československa, nebo v době války působili v českém odboji či se na konci války podíleli na osvobození.

„Čest jejich památce“

Zadavatel: Policejní prezidium České republiky
Autor památníku: MgA. Jiří Kašpar
Místo: Olšanské hřbitovy v Praze, vojenské pohřebiště; ulice U Nákladového nádraží

Vznik památníku

Policejní prezidium České republiky, Muzeum Policie České republiky a Správu pražských hřbitovů, p. o. inspirovalo blížící se 70. výročí konce II. světové války k postavení památníku policistům a četníkům padlým v letech 1938 - 1945.

Začátkem roku 2014 byla zahájena spolupráce. Prvním krokem bylo umístění památníku. Vzhledem ke spoluúčasti příslušníků policie a četnictva v II. národním odboji bylo zřejmé, že jeho místo bude na vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů.

Vzevrubnou podobu památníku a jeho rozměry do jisté míry předurčil stávající ráz vojenského pohřebiště. Symbolicky se tím vyjádřila sounáležitost s těmi, kteří se o osvobození naší země zasloužili a jejichž památníky a hroby jsou v blízkém okolí.

Konkrétní podobu památníku určily okolnosti související s hrdinskými činy policistů a četníků a s dobou, ve které se udály. Ideový záměr zaměřený na zpodobnění státnosti a oddanosti vytvořila pracovní skupiny složená z pracovníků Policejního prezidia kpt. Mgr. Jiří Hamhaltera a Mgr. Pavlíny Bulínové a Muzea Policie České republiky kpt. Mgr. Radka Galaše. Umělecky myšlenku ztvárnil sochař MgA. Jiří Kašpar.

Osvobozené Československo a obětavost četníků a policistů symbolizuje hlavní atribut památníku, československá státní vlajka. Období, které památník připomíná, je na vlajce označeno číselně, ale především je vyjádřeno znakem policie a četnictva užívaným v době, kterou si připomínáme. Neodmyslitelnými atributy služby policisty a četníka byla přilba se zmíněným znakem a zbraň. Oboje je umístěno na podstavci vlevo od „vlajky“. Na podstavci zprava je vyryto poděkování, nad kterým je ve významných dnech umístěno „věčné světlo“ symbolizující trvalou vzpomínku na oběti. V úpatí před „vlajkou“ jsou v zemi uloženy prsti z některých koncentračních táborů, kde byli příslušníci umučeni. Názvy koncentračních táborů jsou vyryty na deskách.

Dne 26. října 2015 byl památník dostavěn a dne 5. listopadu 2015 slavnostně odhalen ministrem vnitra České republiky Milanem Chovancem, policejním prezidentem České republiky brig. gen. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým a policejním prezidentem Slovenské republiky gen. PaedDr. Tiborem Gašparem.

Několik historických údajů

Od května 1938 sloužila řada policistů a četníků spolu s vojáky na československých hranicích, kam byli povoláni v září toho roku, kdy se vystupňovala agrese Německa vůči Československu.

Dne 12. září 1938 vypuklo v  pohraničí povstání, při kterém byly napadány četnické stanice, policejní úřady, celnice, pošty apod. s cílem paralyzovat československou moc na tomto území a připojit jej k Říši. Za oběť mu padla řada policistů a četníků.

Po mnichovské zradě a odtržení pohraničí docházelo, stejně jako před tím, k zavlékání příslušníků bezpečnostních sborů do Německa. Bylo tak zavlečeno několik set příslušníků, z nichž se mnozí vrátili až v březnu 1939. Řada policistů a četníků bojovala na Podkarpatské Rusi a Slovensku proti Maďarům, za již neexistující Československou republiku. Po úplném obsazení zbytku republiky byla řada příslušníků zatčena, někteří byli odsouzeni k trestu smrti či odvezeni do koncentračních táborů.

Příslušníky četnického a policejního odboje neodradily ani popravy včetně veřejné popravy čtyř četníků v Kobylisích v roce 1943. V roce 1944 odešla z Moravské Ostravy skupina četníků, kteří přešli hranice na Slovensko a zde se zapojili do Slovenského národního povstání. Většina z nich se nikdy nevrátila, někteří jsou dodnes pohřešovaní.

Vyvrcholení odboje přišlo v květnu 1945, kdy se jen do pražského povstání zapojilo přes 4.300 policistů a několik set četníků. 60 z nich padlo, zejména při osvobozování Českého rozhlasu a Staroměstské radnice. Uznání se však dočkali pouze jednou a to v červnu 1945, kdy pochodovali před prezidentem Benešem na Hradě jako součást bojovníků povstání.

Policisté a četníci poskytovali v rámci odbojové činnosti zbraně, úkryt, krytí, falešné doklady a přihlášky. Za poskytování podpory odboje hrozilo vyvraždění celé rodiny.

Příslušníci bezpečnostního sboru se masově podíleli na protinacistickém odboji a aktivně se tak zapojili do II. národního odboje. Doposud bylo zjištěno téměř 700 popravených, umučených, zavražděných a padlých příslušníků policie a četnictva, kteří zahynuli počínaje teroristickými útoky na hranicích v roce 1938 a konče povstáním v květnu 1945.

Autor: Muzeum Police České republiky

Autor památníku

MgA. Jiří Kašpar
Datum narození 1977

vzdělání
1992–1996 STŘEDNÍ UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA , Praha
Tvarování dřeva a řezbářství

1996-2004 AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ, Praha
Atelier figurálního sochařství a medaile – P.Prof. Hendrych
Stáž na umělecké škole – kurz odlévání z bronzu, Kankaanpaa Finsko 2000
mimořádné studium – restaurování uměleckých děl sochařských – Doc. Siegl 2002 - 2004|

Provedené realizace:
Pomník padlých amerických letců – Troubky u Přerova 2003
Pomník pro 601. Skupinu speciálních sil – Prostějov 2005
Pomník pro policejní jednotku rychlého nasazení – Praha Zbraslav 2007
Účast na veřejných sochařských soutěžích
Návrat ztracených soch – Hrad Křivoklát 2007
Obnova pomníku W. Wilsona – Praha 2009
Jezdecká socha Jošta na Moravském náměstí – Brno 2009
Pomník Josepha Pilatese 2010 – 2. Místo
Pomník Cyrila a Metoděje 2011 – 4. místo
výstavy a symposia
Mezinárodní sochařské symposium – Měkká plastika Beladice, Slovensko 1999
Mezinárodní sochařské symposium – Medzi hranickou a hrazdou Gajary, Slovensko 2001
Skupinová výstava – Medzi hranickou a hrazdou Národní galerie Senica, Slovensko 2001
Mezinárodní sochařské symposium – Socha a architektura Beladice, Slovensko 2001
Skupinová výstava diplomantů AVU – Veletržní palác, Praha 2002
Skupinová výstava – Pozor výstava - Galerie ve dvoře, Litoměřice 2002
Skupinová mezinárodní výstava – Socha ve městě Bratislava, Slovensko 2002
Skupinová výstava – La fabrika – Praha, Holešovice 2003
Sochařské symposium – Pacovský poledník Pacov 2003
Sochařské symposium – Pro Karlštejnskou oboru Sv. Jan pod Skálou 2004
Sochařské symposium – Bezdružice, 1. Místo 2004
Samostatná výstava – galerie Prahy 5, 2005
Sochařské symposium – Březiněves 2005
Skupinová výstava – Kvalitní řešení – Galerie umění, Hradec Králové 2006
Mezinárodní sochařské symposium – Riedelhof, Německo, 3. místo 2007
II. Mezinárodní sochařské symposium Litoměřice 2009
Mezinárodní sochařské symposium – Botanica organica – Horní Bezděkov
Skupinová výstava – Kompot – Botanická zahrada Praha 2012
Skupinová výstava – Socha v zahradě III. – Kroměříž 2012

1938

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí - 1938

ADÁMEK Antonín
štábní strážmistr policie
nar. 1.5.1906, padl v Praze na Lhotce dne 7.5.1945

AJŠMAN Václav
praporčík
nar. 1986, popraven v Praze dne 30.6.1942
ANTROPIUS Vojtěch
civilní strážník
nar. 1912, zahynul v roce 1942 koncentračním táboře Mauthausen
BAČA Ludvík
štábní strážmistr
nar. 2.2.1898, popraven v Brně roku 1942
BALCAR Bohumil
štábní strážmistr
nar. 1.10.1895, zahynul v koncentračním táboře Osvětim dne 19.2.1942

BOHDAN  Jan
štábní strážmistr zařazen u 37. praporu SOS se sídlem v Užhorodu
padl dne 6.12.1938 v boji s maďarskými teroristy v Hořanech na Zakarpatské Ukrajině

BRČÁK Josef
četnický strážmistr ze stanice Silberbach zařazen u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
padl dne 13.9.1938 při výbuchu granátu při osvobozování četnické stanice ve  Schwaderbachu (Bublava)
ČERNÝ Vladimír
četník na zkoušku zařazen ve 2. četě ČPO u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
padl dne 13.9.1938 jako člen čety poručíka četnictva Beneše při zteči četnické stanice v Habersbirku (Habartov) obsazené v té době ordnery

DLAGOLA Andrej
četnický strážmistr
padl v boji s maďarskými teroristy v Mačole na Podkarpatské Rusi dne 19.10.1938

DOSTÁL Bohumil
četnický strážmistr
uhořel v havarovaném letounu u Mladé Boleslavi dne 23.9.1938.
V odpoledních hodinách dne 23. 9. 1938 se vracel letoun ČLH Liberec pilotovaný četnickým strážmistrem Bohumilem Dostálem a pozorovoatelem pporučíkem pěchoty Josefem Stránksým z cvičného letu, při kterém měli oba letci svést simulovný letecký souboj s dvoučlenným rojem stíhačů na trati Bakov n/ J. - Mladá Boleslav. Letoun letěl po vykonaném pkolu ze směru Mladá Boleslav přes les Borek, nad nímž byl ve výšce 80-100m, klouzal na přistání, těsně před zatáčkou se letoun potlačil a naklonil doleva. Tuto zatáčku prováděl polot malou rychlostí a podle svědků se pokudsil ji vyrovnat doprava. V důsledku malé rychlosti se mu to však nepodařilo, letoun sklouznul po křídle doleva, přešel do počátku vývrtky, ve které narazil na zem. Ze stop, které byly na místě havárie zjištěny, letoun nejprve narazil na zem vrtulí, pak podvozkem a nakonec motorem. Po tomto nárazu se leoun obrátil o 180°stupňů a vzňal se. Posádka na místě uhořela v troskách letounu. Po prohlídce trosek nebyla zjištěna žádná technická závada letounu.
ELZNER Bohumil
strážmistr státní policie zařazen u 26. praporu SOS se sídlem v Šumperku
havaroval dne 27.10.1938 s motocyklem u Mladče na Moravě a na následky zranění zemřel
FALBER Josef
četnický  strážmistr zařazen v ČPO Kadaň u 7. praporu SOS
padl dne 13.9.1938 v boji s henleinovci ve Schwaderbachu (Bublava), když jako řidič autokaru četnického pohotovostního oddílu jel na pomoc příslušníkům SOS, kteří byli zajati a později odvlečeni do Německa

FREISLEBEN Václav
strážmistr státní policie zařazený u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
zemřel na následky postřelení v karlovarské nemocnici dne 5.10.1938

HAFINEC Fedor
vrchní strážmistr četnictva
umučen dne 18.11.1938 maďarskými teroristy v Hati u Strabičova na Podkarpatské Rusi
HEŘMÁNEK Jan
štábní strážmistr z četnické stanice Všetaty
dne 15.9.1938 při  perlustraci neznámé podezřelé osoby v Hoře sv.Šebestiána byl podezřelým zastřelen
HOŘEJŠ František
strážmistr státní policie zařazen u 4. praporu SOS se sídlem v Litoměřicích
byl spolu s dalšími třemi příslušníky SOS dne 19.10.1938 zastřelen Němci u Želechovic
JIRAS Bohumil
četnický strážmistr ze stanice Hrdlořezy
zařazen u 38. praporu SOS se sídlem v Chustu
zemřel dne 22.11.1938 na následky zranění po výbuchu nastraženého granátu u Toruně na Zakarpatské Ukrajině
JOHN Karel
strážmistr státní policie, zařazen u 4. praporu SOS se sídlem v Litoměřicích
byl dne 19.10.1938 zastřelen Němci u Želechovic spolu s dalšími třemi příslušníky SOS
KALČÍK Tomáš
vrchní strážmistr, velitel čet. stanice Vučkovo, zařazený u 38. praporu SOS
byl dne 28.10.1938 napaden ze zálohy polskými teroristy při vyšetřování jimi poškozeného vučkovského mostu přes říčku Riku ( Velký Ág ) na Podkarpatské Rusi - zemřel při převozu do nemocnice v Chustu

KLAPAL Jan
četnický strážmistr, zařazen u 37. praporu SOS se sídlem v Užhorodu,
dne 19.10.1938 byl těžce zraněn v boji s maďarskými teroristy v Perechrestné na Podkarpatské Rusi a tomuto zranění ještě týž den v mukačevské nemocnici podlehl

KLENNER Jan
strážmistr státní policie, zařazen u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
dne 14.9.1938 při provádění domovní prohlídkuv budovách, kde byl úkryt henleinovských zbraní, došlo u hotelu Victoria v Chebu k přestřelce, při níž byl kulometnou dávkou usmrcen
KOUKOL Jan
praporčík, velitel četnické stanice v Habersbirku (Habartov), zařazen u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
padl dne 13.9.1938 při obraně četnické stanice před útokem henleinovců, spolu se strážmistrem Křepelou
KŘEPELA Antonín
četnický strážmistr ze stanice Habersbirk, zařazen u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
byl zavražděn henleinovci při přepadení četnické stanice dne 13.9.1938 - po tříhodinovém odporu proti přesile, byl nucen spolu se zbytkem obránců kapitulovat, neboť teroristé použili manželku jednoho z obránců a vyhrožovali jejím zastřelením - po potlačení povstání v Habersbirku  bylo jeho prostřílené a utlučené tělo nalezeno v prohlubni starého dolu nedaleko za čet. stanicí
KUZMÍK Vasil
strážmistr státní policie, zařazen u 37. praporu SOS se sídlem v Užhorodu
dne 24.10.1938 padl v boji u Kosina na Podkarpatské Rusi, když jejich dvě družstva SOS napadlo 180 maďarských teroristů

LAUDA Jaroslav
štábní strážmistr z četnické stanice Kdyně, zařazen u 9. praporu SOS se sídlem v Domažlicích
při přestřelce s Henleinovci dne 8.10.1938 u Velké Vsi byl těžce zraněn, kterému týž den podlehl

LEHER Vilém
četnický strážmistr
padl dne 22.9.1938 při obraně četnické stanice v Liptáni na Osoblažsku  před útokem  henleinovců - ordneři vnikli na stanici a odzbrojili příslušníky SOS, vlastními šavlemi je povraždili a jejich těla mzohyzdili
MELICHAR František
strážmistr státní  policie
byl dne 25.10.1938 v Němčicích nešťastnou náhodou postřelen š.strážmistrem Domesem a na následky zranění  dne 27.10.1938 zemřel v brněnské nemocnici

MĚSÍČEK Antonín
vrchní strážmistr zařazen u 11. praporu SOS se sídlem v Českých Budějovicích
byl dne 21.9.1938 těžce zraněn střelbou ze zálohy, když na motocyklu kontroloval hraniční úsek u Rychnůvku (dříve Německý Rychnov ) - na následky zranění zemřel dne 23.9.1938 v nemocnici v Českém Krumlově

MOKRÝ Rudolf
vrchní strážmistr, velitel čet. stanice
padl dne 22.9.1938 při obraně četnické stanice v Liptáni na Osoblažsku  před útokem  henleinovců - ordneři vnikli na stanici a odzbrojili příslušníky SOS, vlastními šavlemi je povraždili a jejich těla mzohyzdili

MORAVEC Karel
četník na zkoušku
byl dne 15.3.1938 těžce zraněn v bojích s Maďary u Kolčina na Karpatské Ukrajině zásahem střelou s upilovanou špičkou - zranění bylo značně devastující, kterému ještě ten den ve 23 hodin v mukačevské nemocnici podlehl
MRÁZ Vladislav
četnický strážmistr ze stanice Svojšín
byl dne 27.9.1938 při výkonu služby zavražděn henleinovci u Hermannsreuthu 
NOVÁK Fr.Josef
vrchní strážmistr, velitel čet. stanice Silberbach, zařazen u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
padl dne 13.9.1938 v boji s henleinovci při osvobozování čet. stanice ve Schwaderbachu ( Bublava ), spolu se strážmistry Brčákem a Falbrem
PETRÁŠ Josef
strážmistr státní policie, zařazen u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří jako posila od praporu Užhorod
padl dne 30.9.1938 v boji s henleinovci u Mühlbachu  (Pomezí n.Ohří)
RÁŽ Václav
četnický strážmistr ze stanice Kalek, zařazen u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
jako řidič autokaru ČPO byl dne 13.9.1938 postřelen  u Gossengrünu (Krajková) henleinovci, kteří autokar napadli ze zálohy - strážmistr Ráž byl zasažen do hlavy - ve falknovské nemocnici byl operován, ale svému zranění dne 14.9.1938 podlehl
RIGAN Ondřej
četnický strážmistr ze stanice Berehovo
se jako člen četnické hlídky střetl dne 10.10.1938 u Velkého Mužijova  na Podkarpatské Rusi s tlupou několika set maďarských teroristů, kteří mířili do vnitrozemí, ničili komunikace a přepadali bezpečnostní a vojenské orgány - teroristé strážmistru Riganovi, zasaženému střelou do kyčle, probodali břicho a teprve potom jej ranou do hlavy usmrtili
ROUBAL Stanislav
četník na zkoušku zařazen v ČPO u 7. praporu SOS se sídlem ve Falknově nad Ohří
společně s členy pohotovostního oddílu jeli dne 13.9.1938  na pomoc obráncům četnické stanice v Habersbirku (Habartov), na cestě se dostali do křížové palby, při které byl Stanislav Roubal zasažen střelou s upilovanou špičkou, která mu utrhla část hlavy
SKOTÁK Vladimír
strážmistr státní policie, zařazen u 4. praporu SOS se sídlem v Litoměřicích
byl dne 19.10.1938 zastřelen Němci u Želechovic spolu s dalšími třemi příslušníky SOS
STANĚK Václav
strážmistr státní policie, zařazen u 5. praporu SOS se sídlem v Mostě
byl dne 25.9.1938 těžce zraněn v boji s henleinovci u Brandova (Zelený Důl) a na následky zranění téhož dne v mostecké nemocnici zemřel
STRNAD
četnický strážmistr
padl v boji s henleinovci v Pavlově Studenci dne 26.9.1938
STŘELKA  František
strážmistr
havaroval při jízdě na motocyklu ve Slaném, dne 22.10.1938
ŠIMAN Eduard
četnický strážmistr ze  stanice Malá Úpa
padl při obraně celního úřadu na Pomezních Boudách (Granzbauden) dne 20.9.1938
ZÁSMĚTA Vladimír
štábní strážmistr, zařazen u 20. praporu SOS se sídlem ve Znojmě
Při kontrole demarkační čáry dne 19.10.1938 byl zastřelen ze zálohy německým vojákem u Vranovské Vsi na Moravě

 

1939

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí - 1939
BRODÁK Emil
praporčík četnictva
usmrcen granátem, který v březnu 1939 vhodili do jeho bytu na Karpatské Ukrajině příslušníci ukrajinské nacionalistické organizace SIČ
FOŘT Václav
četnický strážmistr ze stanice Romočovice na Karpatské Ukrajině
padl v boji při ústupu z Chustu k rumunským hranicím dne 16.3.1939
GRACKÝ 
policejní inspektor se sídlem v Užhorodu
padl v březnu 1939 na Podkarpatské Rusi
KOVÁŘ
četnický strážmistr
padl na Podkarpatské Rusi v březnu 1939
KUCHAŘ Karel
četník na zkoušku zařazen u 37. praporu SOS se sídlem v Užhorodu
byl dne 15.3.1939 umučen maďarskými teroristy v Romočevici na Podkarpatské Rusi

LEBEDA
vrchní strážmistr
padl na Podkarpatské Rusi v březnu 1939

MINAŘÍK František
strážmistr
zastřelen německým vojákem ve Vyškově dne 31.3.1939
MLČÁK Rudolf
četnický strážmistr
v důsledku 15.3.1939  spáchal v Lastovci na Slovensku dne 20.3.1939  sebevraždu
MÜLLER Jaroslav
policejní strážník
zavražděn opilým příslušníkem SIPO dne 10.6.1939
NACHTMAN František
Obvodní inspektor
popraven v Drážďanech dne 18.11.1939
ŘÍHA Bohumil
štábní strážmistr policie Užhorod
padl na Podkarpatské Rusi dne 14.3.1939

SEIFERT Karel
četnický strážmistr zařazen u 37. praporu SOS se sídlem v Užhorodu
padl v boji s Maďary na užhorodském  letišti dne 14.3.1939

SLÁMA Bohumil
četnický závodčí
zastřelen v boji s Maďary na Karpatské Ukrajině dne 15.3.1939
SOUKUP
četnický závodčí
padl v boji s Maďary u obce Makarjevo na Karpatské Ukrajině dne 14.3.1939
ŠAFAŘÍK
četnický strážmistr
padl na Podkarpatské Rusi u Sekernice dne 16.3.1939
ŠKORPÍK František
četnický strážmistr
byl dne 15.3.1939  zajat a ubit Maďary na Karpatské Ukrajině
TYUŠKA Ivan
strážník státní policie zařazen u 37. praporu SOS se sídlem v Užhorodu
padl dne 14.3.1939 v boji s pravidelnou maďarskou armádou u Kolčina na Karpatské Ukrajině, když nepřítel použil proti družstvu SOS dělostřelectvo
VALENTA Alois
praporčík policie
popraven v Praze dne 18.11.1939
VÁPENÍK Josef
četník na zkoušku
byl při útoku maďarského vojska v Podhořanech na Karpatské Ukrajině dne 14.3.1939 těžce zraněn zakázaným střelivem do břicha a tomuto zranění dne 15.3.1939 v mukačevské nemocnici podlehl
VIKTORÍN Hynek
praporčík policie
zavražděn zběhem dne 7.1.1939, v Rečkovicích
ZÁHUMENSKÝ Evžen
četnický závodčí
padl v boji s Maďary na Karpatské Ukrajině, dne 15.3.1939
ŽENÍŠEK
štábní strážmistr policie Užhorod
padl na Podkarpatské Rusi dne 4.3.1939

 

1940

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí - 1940

FOLTA Rudolf
civilní strážník
umučen gestapem dne 25.5.1940

KREJČÍ František
štábní strážmistr
zemřel na následky věznění dne 9.6.1940

REICHERT Ladislav
vládní rada
zahynul ve Flossenburgu dne 25.4.1940

 

1941

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí - 1941

BULÍN František
vrchní strážmistr
nar. 21.7.1894, zahynul ve Flossenburgu dne 28.4.1941

ČÁP Václav
strážmistr
zahynul v Rotenburgu dne 15.10.1941

DANIEL Jiří JUDr.
policejní komisař
nar. 20.4.1905, zahynul v Mauthausenu dne 3.12.1941
DVOŘÁK František
policejní strážník
popraven v Praze dne 15.10.1941
HOLEC Josef
obvodní inspektor
popraven v Drážďanech dne 16.4.1941
HOLÝ Štěpán
vrchní strážmistr
nar. 22.12.1894, zahynul v Mauthausenu dne 6.12.1941
CHLÁDEK František
vládní rada
nar. 15.8.1896, zahynul v Brně dne 8.10.1941
KADRLE Václav
štábní strážmistr policie
nar. 15.9.1898, zahynul v Mauthausenu dne 6.1.1941
MAKOVIČKA Oldřich
kapitán
zahynul ve vězení dne 30.10.1941
MENCL František
vrchní strážmistr
zahynul ve Flossenburgu dne 12.11.1941
POLIŠENSKÝ Rajmund
policejní úředník
nar. 12.2.1885, zahynul v Mauthausenu dne 14.12.1941
PREININGER Miloslav JUDr
vládní rada
nar. 1.12.1894, zahynul ve Flossenburgu dne 11.3.1941
PROCHÁZKA Jan
strážmistr
popraven v Brně dne 25.10.1941
ROZUM Josef,
zaměstnanec policie Plzeň
nar. 13.9.1888, padl dne 16.8.1941
STODOLA Stanislav
obvodní inspektor
nar. 19.8.1911, zahynul v Osvětimi dne 16.11.1941
TONCR Jan
štábní strážmistr
zahynul v Osvětimi dne 23.7.1941
VALEČEK Ferdinand
strážmistr
popraven v Praze dne 10.10.1941
VELECKÝ Jan
štábní strážmistr
nar. 19.7.1897, zahynul v Osvětimi dne 28.10.1941
VINCENCI František
vrchní strážmistr
nar. 29.3.1895, zahynul v Mauthausenu dne 6.12.1941
ZÁLEŠÁK Matěj
policejní inspektor
zahynul v Dachau dne 18.4.1941

1942

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí - 1942
AJŠMAN Václav
praporčík
nar. 1986, popraven v Praze dne 30.6.1942
ANTROPIUS Vojtěch
civilní strážník
nar. 1912, zahynul v koncentračním táboře Mauthausen roku 1942
BAČA Ludvík
štábní strážmistr
nar. 2.2.1898, popraven v Brně roku 1942
BALCAR Bohumil
štábní strážmistr
nar. 1.10.1895, zahynul v koncentračním táboře Osvětim dne 19.2.1942

BEDRNA Frantiček
kapitán
nar. 13.1.1907,  popraven v Táboře dne 3.7.1942

BEJBL Jan
obvodní inspektor civilní stráže
nar. 26.9.1993, popraven v Praze dne 24.10.1942
BENEŠ František
kancelářský pomocník, zahynul ve Flossenburku dne 7.4.1942
BEZDĚK Antonín
kriminální inspektor, nar. 1.6.1893, popraven v Brně, dne 26.6.1942
ČADA František
policejní strážník
nar. 16.10.1882, zahynul v koncentračním táboře dne 21.11.1942
DOLEŽAL Václav
strážmistr
popraven v Praze dne 8.6.1942

DUCHOŇ František
strážmistr
nar. 16.12.1915, zahynul v Saale roku 1942

DVOŘÁK Rudolf
strážmistr
nar. 5.9.1905, zahynul v Mauthausenu dne 26.7.1942
FOJTÍK František
policejní strážník
zahynul v Mauthausenu dne 12.1.1942
FUKSA František
vrchní strážmistr
nar. 9.9.1891, popraven v Brně dne 14.6.1942
GLOZL Jan
strážmistr
popraven v Buchenwaldu dne 25.4.1942
GREGOROVIČ Stanislav
štábní strážmistr
popraven dne 7.3.1942

GRIMMICH Miloš  JUC.
policejní rada
nar. 12.6.1890, zahynul v Mauthausenu dne 20.3.1942

GRÖSCHEL Bedřich JUDr.
policejní komisař
zahynul v Sachsenhausenu dne 17.6.1942
GRŮZA Josef
štábní strážmistr četnictva
nar. 18.4.1908, zahynul v Mauthausenu dne 15.6.1942
HABÁN Karel
vrchní aktuární ředitel
nar. 10.6.1895, popraven v Berlíně dne 8.12.1942
HLOŽEK František
strážmistr
nar. 11.3.1900, popraven v Brně dne 12.6.1942
HEŠ Jan
strážmistr
nar. 21.11.1889, zahynul v Mauthausenu dne 24.10.1942

HRACHOVEC Josef
strážmistr
popraven v Berlíně dne 9.11.1942

HRDINA Josef
strážmistr četnictva
padl v Holandsku dne 11.4.1942
HROMÁDKA Bohumil
vládní rada
nar. 4.10.1895, zahynul v Mauthausenu dne 30.4.1942
JABŮREK Leopold JUDr
vrchní odborový rada
zahynul v koncentračním dne 24.12.1942
JAROŠ Karel, JUDr.
vládní rada
popraven v Berlíně dne 18.12.1942
JELÍNEK Jan
kapitán
nar. 13.4.1885, popraven v Brně dne 14.6.1942

KALMA Bohumír
obvodní inspektor
nar. (?).12.1907, popraven v Táboře dne 2.7.1942

KAŇKA Josef
vedoucí expedice tiskárny MV
nar. 27.7.1892, zahynul v Mauthausenu 6.6.1942
KARAS Josef
vrchní inspektor
nar. 7.3.1890, popraven v Brně dne 26.6.1942
KMÍNEK Silvestr
vrchní strážmistr policie
nar. 17.6.1911, zahynul v Osvětimi dne 16.3.1942
KOHOUTEK Oldřich         
vrchní strážmistr
zahynul v Drážďanech roku 1942
KOPECKÝ Karel
ministerský rada MV
nar. 20.9.1890, zahynul v Mauthausenu 14.10.1942
KOSÍK František
vrchní strážmistr policie
nar. 1911,  popraven v Praze dne 30.6.1942
KOVAŘÍK Josef
policejní agent
nar. 15.11.1911, zahynul v Mauthausenu dne 26.3.1942
KOZUBEK František
kriminální asistent
nar. 24.1.1909, zahynul v Mauthausenu dne 7.5.1942
KRABIČKA Richard
štábní strážmistr
nar. 9.3.1898, zahynul v Osvětimi dne 11.5.1942
KRÁL Václav
obvodní inspektor
nar. 2.5.1891, popraven v Mauthausenu dne 24.10.1942

KRIEGL Alois
praporčík
nar. 29.5.1901, zahynul v Oranienburgu dne 6.1.1942

KŘÍŽ František
štábní strážmistr
zahynul v Osvětimi dne 15.10.1942
KULOVANÝ Josef
praporčík
nar. 4.1.1897, zahynul v Mauthausenu dne 7.8.1942
LANGŠADL Bohuslav
nar. 9.4.1911 (?), zahynul ve vězení dne 7.11.1942

LAŠTOVIČKA Josef
obvodní inspektor
nar. 1897, popraven v Praze dne 3.7.1942

LUKEŠ Bohuslav
vrchní oficiant
popraven v Praze dne 11.6.1942

MACHEK František
vrchní strážmistr
popraven v Plötzensee dne 5.11.1942

MASTNÍK Josef
vrchní strážmistr
popraven v Německu dne 9.12.1942
MATLOCH Jindřich
kriminální  inspektor
zahynul v Osvětimi dne 13.5.1942
MÁČEL Ladislav
úředník policie Brno
popraven dne 11.6.1942
MEDEK Vilém
poručík
nar. 15.8.1898, zahynul v Mauthausenu dne 3.5.1942
MIKŠ František
strážmistr četnictva
nar. 12.3.1915, popraven v Praze Kobylisích dne 31.5.1942

MOTYČKA Antonín
strážmistr
nar. 8.6.1911, zahynul v Osvětimi dne 10.3.1942

NEPILÝ František
kancelářský oficiál
popraven dne 5.8.1942
NOHAVICA František
nadporučík policie
nar. 19.10.1898,  popraven ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19.2.1942
OULEHLA Jaroslav
strážmistr
popraven v Brně dne 1.7.1942
PATOČKA František
štábní strážmistr
zahynul v Osvětimi dne 11.12.1942

PAVLIČÍK Fr.
praporčík
nar. 31.7.1898, zahynul v Mauthausenu dne 7.5.1942

PAVELA Jan
policejní strážník
nar. 27.8.1892, zahynul v Mauthausenu dne 25.3.1942
PITUCHA Josef
strážmistr
nar. 1911, zahynul v Mauthausenu dne 5.5.1942
POSPÍŠIL Josef
vrchní strážmistr
nar. 11.7.1908, popraven v Brně dne 1.7.1942
PROCHÁZKA Jindřich JUDr.
vrchní rada
nar. 12.12.1903, zahynul v Mauthausenu dne 7.2.1942
PRUDÍK Jan
štábní strážmistr
nar. 14.7.1899, popraven v Brně dne 16.6.1942
PRŮŠA Josef
nadstrážník
nar. 25.9.1897, zahynul v Mauthausenu dne 25.6.1942
PŘICHYSTAL Petr
policejní  inspektor
popraven v Brně dne 28.6.1942
REICHL Karel
vrchní obvodní inspektor
nar. 25.2.1895, zahynul v Osvětimi dne 21.10.1942
RICHTER Rudolf
kriminální asistent
nar. 1912, popraven v Praze dne 29.6.1942

RULF Josef
policejní strážník
popraven v Praze dne 1.7.1942

SEKANINA Josef, JUDr.
policejní  komisař
nar. 3.6.1904, zahynul v Osvětimi dne 7.3.1942
SKRYJA Jan
strážmistr
nar. 13.9.1912, zahynul v Mauthausenu dne 15.6.1942
SMÉKAL Antonín
nadporučík
nar. 9.2.1890, zahynul v Mauthausenu dne 7.5.1942
SPRATEK Gustav
strážmistr
zahynul v Mauthausenu dne 2.3.1942
STANĚK  Ladislav
pracovník  policie
nar. 22.6.1912, popraven v Brně dne 1.6.1942

STRNADEL Jan
štábní strážmistr
nar. 19.6.1898, zahynul v Osvětimi dne 30.6.1942

STŘIHAVKA Josef
major
popraven dne 17.4.1942
SUTTÝ Josef
vrchní strážmistr
popraven dne 29.6.1942
SVAČINA Emanuel
vrchní strážmistr
popraven v Plötzensee dne 5.11.1942
SVOBODA Antonín
štábní strážmistr, zahynul ve Flossenburgu dne 17.2.1942

ŠKALDA Josef
policejní agent
popraven v Plötzensee dne 23.1.1942

ŠKORNIČKA Josef
štábní strážmistr
nar. 30.4.1896, zahynul v Terezíně dne 16.2.1942
ŠPERKA Josef
vrchní strážmistr
nar. 14.2.1896, zahynul v Mauthausenu dne 7.1.1942
ŠTĚPAŘ Karel
vrchní strážmistr
nar. 1.9.1897, zahynul v Mauthausenu dne 7.5.1942
ŠTROSS František
obvodní inspektor
zahynul v Osvětimi dne 29.7.1942
ŠVÁB Antonín
policejní inspektor
zahynul v koncentračním táboře dne 10.5.1942
ŠVABÍK František
obvodní inspektor
popraven v Praze dne 12.6.1942
TOPIČ Josef
vrchní strážmistr
popraven v Praze dne 1.7.1942
VALERIÁN Vlastimil
policejní  inspektor
zahynul v Briegu dne 14.2.1942
VARHAN Jindřich
revírní policejní inspektor
nar. 1890, popraven v Praze dne 1.7.1942

VOČKA Karel
policejní agent
zemřel na následky věznění dne 6.10.1942

VOJTA Jaroslav
tiskař MV
nar. 11.12.1893, zahynul v Mauthausenu dne 22.3.1942
VRBA Vilém
vrchní strážmistr policie
zahynul ve Flossenburgu dne 21.9.1942
ZÁRUBA Jan
akt.ředitel
nar. 19.10.1907, zahynul v Mauthausenu dne 18.4.1942

ZNOJ Josef
vrchní strážmistr
nar. 16.3.1897, zahynul v Mauthausenu dne 7.5.1942

 

1943

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí - 1943
BOJAS Josef
praporčík
nar. 1901, nar. 25.3.1901, popraven v Kobylisích dne 5.7.1943
BRIKCÍ Antonín
štábní strážmistr
zemřel ve vězení dne 14.1.1943
BUČEK Adolf
strážmistr
nar. 25.4.1885, zahynul v Oranienburgu dne 13.1.1943
BUČINA Josef
strážmistr
zemřel ve věznici v Gollnově dne 21.5.1943
BRŮHA Josef
nadporučík policie
nar. 19.2.1897, zahynul v Butzbachu dne 11.5.1943

BRÝL Josef
strážmistr
popraven v Brně dne 26.1.1943

COUFAL Antonín
policejní inspektor
nar. 31.5.1894, popraven v Berlíně dne 8.9.1943
DOBEŠ Bohuslav
nadporučík
nar. 5.11.1887, zahynul v Osvětimi dne 20.3.1943
DORAZIL Ladislav
strážmistr
nar.28.9.1911, popraven  dne 17.9.1943
ERBEN Jan Vlastimil
strážmistr
nar. 29.9.1909, popraven v Berlíně dne 12.7.1943

ERLEBACH Josef
strážmistr
nar. 4.11.1911, zahynul v Osvětimi dne 18.3.1943

FAMFULÍK František
strážmistr četnictva
nar. 30.1.1910,  popraven v Praze dne 8.7.1943
FICHTL Josef
nadporučík
nar. 14.12.1893, zahynul v Osvětimi dne 23.3.1943
HAKL Josef
policejní strážník
nar. 24.3.1912, zahynul v Dachau dne 14.2.1943
HANÁK Josef
policejní  inspektor
nar. 23.9.1888, popraven v Berlíně dne 8.9.1943

CHALOUPKA Jan
praporčík
zahynul v Osvětimi dne 3.4.1943

JANÍČEK František
praporčík
popraven dne 16.4.1943
JIRÁSEK Jan
štábní strážmistr
nar. 10.5.1905, popraven v Kobylisích dne 5.7.1943
JENÍČEK František
vrchní strážmistr
nar. 28.12.1889,  popraven ve Vratislavi dne 28.8.1943
JOHANOVSKÝ Antonín
vrchní strážmistr
nar. 6.8.1892, zahynul v Mauthausenu dne 15.3.1943
KOHOUT Jan
štábní strážmistr
zahynul ve vězení dne 10.1.1943

KOKEŠ Fr.                          
štábní strážmistr
zahynul v Birkenau dne 26.2.1943

KOLÁŘ Rostislav
obvodní inspektor
zahynul v Osvětimi dne 25.2.1943
KOLAŘÍK Alois
štábní strážmistr četnictva
nar. 24.11.1898, zemřel na následky věznění ve Vratislavi dne 8.2.1943
KOLAŘÍK Jan
štábní strážmistr
nar. 7.7.1903, popraven ve Vratislavi dne 7.10.1943.
KOTÁL Karel
vrchní strážmistr
nar. 4.11.1995, popraven v Terezíně dne 18.12.1943
KOUKOLÍK Jaroslav
strážmistr policie Plzeň
nar. 10.6.1916, popraven dne 25.6.1943
KUBEČKA František
strážmistr
nar. 4.12.1899, zahynul v Osvětimi dne 18.3.1943
MACEK Karel
strážmistr
popraven dne 14.4.1943
MATUŠKA Alois
štábní strážmistr
popraven ve Vratislavi dne 26.8.1943

MAREK Štěpán
strážmistr
zahynul v Kartouzích, dne 29.3.1943

MAŘÍK Rudolf
nadporučík
nar. 1.6.1881, zahynul v Osvětimi dne 6.1.1943
MIŠÁK Josef
policejní  inspektor
nar. 18.11.1899,  popraven v Berlíně dne 8.9.1943
MEISTER Emil
kancelářský oficiál
nar. 9.2.1883, zahynul v Osvětimi, dne 28.6.1943
METELEC František
štábní strážmistr
zahynul v koncentračním táboře dne 18.3.1943
NEMASTA Josef
podplukovník
nar. 18.12.1893, zahynul v Osvětimi dne 19.12.1943

PAJER František
vrchní inspektor
nar. 11.11.1894, zahynul v Oranienburgu dne 5.5.1943

PÁTEK Stanislav
strážmistr
popraven ve Vratislavi dne 7.10.1943
PETERA Josef
štábní strážmistr
umučen gestapem dne 11.6.1943
PEŠA Ludvík
strážmistr
nar. 1.5.1912, zahynul v Osvětimi dne 1.8.1943
PEŠEK Josef
strážmistr
popraven dne 2.4.1943

POKORNÝ Josef
nadstrážník
zemřel na následky věznění dne 2.7.1943

PIVOŇKA Bedřich
štábní strážmistr
popraven v Drážďanech dne 28.7.1943
POMP Josef
kapitán
nar. 25.10.1898, popraven ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19.2.1943
RAJMON František
štábní strážmistr četnictva
nar. 25.10. 1892,  popraven v Praze dne 5.7.1943
RYCHLÝ Josef,
policejní  inspektor
popraven ve Vratislavi dne 12.6.1943

SAMEK Josef
strážmistr
nar. 21.11.1891, zahynul v Osvětimi dne 19.1.1943

SMRKOVSKÝ František
vrchní strážmistr
popraven na Plotzensee dne 7.6.1943
SOCHOR Josef
Nadstrážmistr
popraven v Mnichově dne 4.2.1943
SÝKORA Jaroslav
major
popraven v Berlíně dne 7.5.1943
ŠLÉGL Václav
vrchní kancelářský oficiál
zahynul ve Straubingenu dne 11.1043
ŠŤOVÍČEK Antonín
poručík
popraven v Berlíně dne 7.9.1943
VAICE Matěj
praporčík
nar. 21. 2.1894, zahynul v Osvětimi dne 28.3.1943
VANTUCH Ernst
policejní strážmistr
zemřel ve vazbě dne 14.5.1943
VAŇOUS Alexandr
strážmistr
popraven v Berlíně dne 8.9.1943.
VESELÝ Vilém
vrchní strážmistr policie
popraven v Plötzensee dne 10.6.1943
VOSINEK Jindřich
strážmistr
popraven v Berlíně dne 8.9.1943
ZÁKORA Karel
vrchní  kancelářský  správce
popraven v Plötzensee dne 14.1.1943.

ZAPLETAL František
vrchní strážmistr četnictva
nar. 13.2.1893, zahynul v Osvětimi dne 18.3.1943

1944

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí - 1944
BARTEK Alois
kriminální inspektor
nar. 10.5.1888, zahynul v Osvětimi dne 15.5.1944
BAYER Jan
štábní strážmistr
nar. 23.10.1902, popraven v Breslau 20.1.1944
CEJNEK  (?)
Štábní strážmistr
popraven v Brně, dne 28.10.1944
ČAPÁK Rudolf
kancelářský oficiál
nar. 1.5.1905,  popraven ve Vratislavi dne 31.8.1944
ČERMÁK Josef
vrchní strážmistr
nar. 5.4.1905, zahynul v Terezíně dne 29.7.1944
ČERVENKA Alois
nadporučík
na následky věznění v Brně dne 10. 9.1944

ČERVENKA Oldřich
čekatel četnictva
nar. 5.5.1924,  popraven v Praze dne 19.10.1944

DOLEŽAL Antonín
major
nar. 3.10.1886, zahynul v Papenburgu dne 2.6.1944
DOLEŽAL Jan
praporčík
popraven ve Vratislavi dne 24.5.1944
DOUŠA Miroslav
praporčík četnictva
padl na Slovensku dne 25.9.1944
Dne 12.9.1944 odjela skupina 18 příslušníků pohotovostního oddílu protektorátní policie z Moravské Ostravy-Hulvák a jejich 4 civilních průvodců pod vedením poručíka Karla Holase na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Šlo o nejpočetnější organizovanou českou skupinu, která odešla na pomoc slovenským povstalcům. Již 19. září složili přísahu v dnešních Turčianských Teplicích, kde bylo sídlo hlavního štábu četnictva evakuovaného z Bratislavy.
Při útoku německé skupiny Schill byli nasazeni do obranné linie u obce Čremošné - v krvavém boji byl střelec z kulometu Miroslav Douša zasažen do hlavy střepinami německé miny a na místě zahynul. Spolu s dalšími spolubojovníky byl pohřben 27.9 1944 v Banské Bystrici. Po válce byl exhumován a 23.4.1946 pohřben s vojenskými poctami na brněnském Ústředním hřbitově.
Vyznamenání a pocty:
Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1945)
Riad SNP I. triedy in memoriam (1945)
Odznak československého partyzána in memoriam (1948)
Pamätná medaile SNP in memoriam (1964)
Jmenován poručíkem SNB in memoriam (24.1.1947)
DVORNÍK František
čekatel policie
zahynul při náletu v Brně dne 20.11.1944
FOŘT Gustav
vrchní strážmistr
nar. 1884, zahynul ve Cvikově dne 12.4.1944
FRANĚK Josef
vrchní strážmistr
popraven ve Vratislavi dne 3.10.1944
FRANK Ludvík
praporčík policie
popraven ve Vratislavi dne 25.10.1944
FRÝDL Evžen
čekatel
zahynul při odklízení následků náletu v Pardubicích dne 25.8.1944
FUCKER Koloman
obvodní  inspektor
popraven v Drážďanech dne 29.9.1944
FUNĚK Josef
vrchní strážmistr
nar. 4.6.1898,  popraven ve Vratislavi dne 3.10.1944
GLOZL Jan
strážmistr
popraven v Buchenwaldu dne 25.4.1942
GRÁCA Oldřich
štábní strážmistr policie
nar. 1.8.1902,  popraven ve Vratislavi dne 31.8.1944

HALAS František
strážmistr
popraven v Soběchlebech,dne 5.11.1944

HÁJEK Václav
obvodní inspektor
popraven na Pankráci dne 23.2.1944
HALAS František
strážmistr
popraven v Soběchlebech dne 5.11.1944
HANEL František
štábní strážmistr
padl dne 28.12.1944
HODAČ Václav
štábní strážmistr
zahynul v Buchenwaldu dne 26.8.1944
HOLÝ František
štábní strážmistr
popraven v Brandenburgu dne 4.3.1944

HOMOLA Václav
strážmistr
zahynul v Drážďanech dne 17.11.1944

HRČEK Adolf
vrchní strážmistr
nar. 8.6.1897, zahynul v Mauthausenu dne 28.2.1944
HULVA Richard
vrchní strážmistr
nar. 18.11.1891, zahynul v Osvětimi dne 22.11.1944
JARKA František
vrchní strážmistr policie
nar. 19.4.1897, zahynul v Osvětimi, dne 5.11.1944
JASKULA Rudolf
praporčík
nar. 20.1.1904,popraven na Pankráci, dne 17.11.1944

JAŠEK Miloš, RNDr.
komisař
popraven v Praze dne 17.11.1944

JIŘÍKOVIČ Josef
čekatel
zahynul při odklízení následků náletu v Pardubicích dne 25.8.1944
KACÍŘ Josef
strážmistr
zahynul při náletu v Brně dne 11.10.1944
KAŠPAR Václav
strážmistr
popraven v Praze dne 6.4.1944
KELNER Tomáš
štábní strážmistr
nar. 17.6.1893, popraven ve Vratislavi dne 15.11.1944
KLINKOVSKÝ Josef
vrchní strážmistr
popraven ve Vratislavi dne 20.7.1944

KLUMPNER Boh.
praporčík policie
popraven ve Vratislavi dne 27.7.1944

KOCVERA Jaroslav
vrchní strážmistr četnictva
popraven v Praze dne 17.11.1944
KOLÁČNÝ Josef
vrchní strážmistr
zahynul při náletu,dne 24.8.1944.
KOLÁŘ František             
štábní strážmistr
zahynul ve Flossenburgu dne 19.4.1944
KOŽANÝ Karel
vrchní strážmistr
nar. 4.11.1893, popraven ve Vratislavi dne r21.1.1944
KRAMPL František
štábní strážmistr
nar. 1913, popraven v Praze dne 13.12.1944

KRATOCHVÍL František
policejní strážník
popraven v roce 1944

KRAUS Franrišek
vrchní strážmistr
zahynul v Drážďanech dne 12.2.1944
KRAUS Miloš
čekatel
zahynul při odklízení následků náletu v Pardubicích dne 24.8.1944
KRYL Ladislav
praporčík policie
nar. 30.9.1897, popraven ve Vratislavi dne 31.8.1944
KŘIVÁNEK Jindřich
štábní strážmistr
zahynul v Mauthausenu dne 20.5.1944
KŘÍŽ Bohumil
civilní strážník
popraven v Drážďanech, dne 10.7.1944
KUBÍČEK Stanislav
vrchní strážmistr
zahynul v Bochumu dne 27.12.1944
KUDLA František
praporčík policie
nar. 15.10.1902, popraven ve Vratislavi dne 31.8.1944
LEČÍK František,
vrchní strážmistr
popraven dne 20.7.1944
LINHART Bedřich
obvodní inspektor
popraven v Praze dne 20.10.1944
LINHART Václav
faktor tiskárny MV
padl na útěku v Plzni v červenci 1944
LIŠKA Otakar, JUDr.
vrchní odborový rada MV
popraven v Terezíně, dne 24.11.1944
LUKŠ Josef
policejní strážník
zahynul v koncentračním táboře dne 30.5.1944
MÁCHA Mojmír
obvodní inspektor
popraven v Praze dne 22.3.1944
MARŠÁLEK Václav
praporčík
nar. 16.6.1896, popraven v Mnichově dne 24.10.1944
MAŠEK Václav
poručík policie
popraven jako partyzán dne 19.11.1944
MIKULKA František
štábní strážmistr
nar. 28. 8. 1911, popraven ve Vratislavi dne 3. 8. 1944
MORAVEC Vojtěch
vrchní kancelářský oficiál
zemřel na následky věznění dne 20.1.1944
NAVRÁTIL Theodor
praporčík policie
zahynul ve Vratislavi dne 27.7.1944
NOVÁK Antonín
praporčík policie
zahynul ve Flossenburgu dne 31.10.1944
NOVOTNÝ Josef
čekatel
zahynul při náletu v Pardubicích dne 24.8.1944
PALÁŠEK Jan
praporčík
zahynul v koncentračním táboře Flossenburg roku 1944
PELAJ Jindřich
strážmistr
zahynul při nálet dne 11.10.1944
PETRÁK Antonín
vrchní strážmistr
nar. 1896, popraven v Praze dne 13.12.1944
PEŠA František
strážmistr policie
popraven ve Vratislavi dne 31.8.1944
PIŇOS František
nadstrážník
zemřel na následky věznění dne 20.7.1944
POSPÍŠIL Miroslav
štábní strážmistr
popraven v Praze dne 24.11.1944
PRAVEČEK Jiří
čekatel
zahynul při náletu v Pardubicích dne 25.8.1944
PŮLPÁN Jindřich
vrchní strážmistr četnictva
popraven ve Vratislavi, dne 27.7.1944
RAŠOVSKÝ František
štábní strážmistr policie
nar. 6.8.1906, zahynul při náletu na Brno dne 20.11.1944
RŮŽIČKA Josef
vrchní strážmistr četnictva
nar. 9.7.1891, zemřel ve vazbě dne 25.11.1944
SAMEK František
pomocný strážník
padl dne 21.1.1944
SAMEK Josef
strážmistr
zahynul při náletu dne 22.7.1944
SEDLÁČEK Jaroslav
vrchní strážmistr
zahynul v Briegu dne 27.12.1944
SKOPALÍK František
nadporučík
zahynul v Dachau dne 17.12.1944
SLÁMA Rudolf
štábní strážmistr
popraven dne 13.7.1944
SOKOL Karel
poručík
popraven ve Vratislavi dne 20.7.1944
SVOBODA Bedřich
praporčík četnictva
padl v Dolním Liptově dne 28.12.1944

SÝKORA Miloslav
praporčík četnictva
padl u Čremošné ve SNP dne 25.9.1944

ŠEVČÍK Jiří
štábní strážmistr policie
popraven ve Vratislavi dne 31.8.1944
ŠIMEK Antonín
praporčík
zahynul při náletu v Plzni dne 20.12.1944
ŠKURKA Vladimír
policejní  inspektor
popraven ve Vratislavi dne 27.7.1944
ŠPALE Antonín
strážmistr
popraven v Terezíně dne 24.11.1944
ŠTĚPÁNEK Alois
obvodní  inspektor
popraven dne 20.9.1944

ŠTOLBA Vladimír
vrchní strážmistr policie
popraven v Praze dne 8.9.1944

TICHÁNEK Vojtěch
čekatel četnictva
popraven v Praze dne 19.11.1944
UHER Rudolf
policejní koncipient
popraven ve Vratislavi dne 27.7.1944

ULMANN Eduard
štábní strážmistr
zahynul v Mauthausenu dne 24.12.1944

VALVODA Václav
vrchní strážmistr četnictva
popraven v Praze dne 13.12.1944
VANTUCH Arnošt
strážmistr
popraven v Breslau dne 10.10.1944
VARTA Josef
strážmistr
popraven v Praze dne 23.11.1944
VEITL František
strážmistr
padl u Norska dne 3.10.1944 (RAF)
VYTISK Václav
čekatel četnictva
popraven v Praze dne 3.11.1944
VOLF Ladislav
štábní strážmistr
nar. 27.6.1895, zahynul v Terezíně dne 13.12.1944

ZICH Zdeněk
podstrážmistr
popraven v Praze dne 19.10.1944

 

1945

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí - 1945
ADÁMEK Antonín
štábní strážmistr policie
nar. 1.5.1906, padl v Praze na Lhotce dne 7.5.1945
BAŠTA Leopold
policejní komisař
zahynul v koncentračním táboře Dora dne 13.4.1945
BAREŠ Josef
strážmistr
zahynul při náletu dne 17.4.1945
BAYER Josef
vrchní strážmistr policie
4.10.1911, padl v Praze Modřanech dne 7.5.1945

BEČVÁŘ Václav
štábní strážmistr policie
nar. 29.7.1913, umučen v Praze dne 6.5.1945

BENA Jan
štábní strážmistr policie
padl v Praze Braníku v květnu 1945
BENDA Josef
štábní strážmistr policie
nar. 26.7.1911, padl v Praze,dne 5.5.1945
BENEŠ Antonín
štábní strážmistr
nar. 22.3.1903, zemřel na následky věznění dne 16.5.1945
BENEŠ Josef
praporčík policie
nar. 14.6.1889, padl v Praze Na Pražačce dne 5.5.1945
BENEŠOVSKÝ Adolf
praporčík
zahynul při náletu v Plzni dne 17.4.1945
BETKA Ladislav
strážmistr policie
nar. 20.2.1915, padl v Praze Hrdlořezích dne 7.5.1945
BLAŽEK Josef
strážmistr
padl v Brně dne 9.5.1945
BOLINA Vojtěch
nadporučík
padl u Příbrami dne 6.5.1945
BOMBERA Jindřich
plukovník
nar. 29.8.1897, popraven ve Vratislavi dne 24.1.1945
BOŘÁNEK Alois
vrchní strážmistr
nar. 16.7.1894, zahynul při náletu v Plzni dne 18.4.1945
BOŘIL Josef
strážmistr
zahynul ve Flossenburgu dne 13.3.1945
BOUCHAL Rajmund
štábní strážmistr
padl v Olomouci dne 5.5.1945
BOUDA Václav
štábní strážmistr policie
padl v Praze dne 6.5.1945

BOUŘIL Jan
praporčík policie
nar. 7.5.1903, zastřelen při zatýkání dne 13.1.1945

BURIČKA Ladislav
strážmistr
padl v Litomyšli dne 12.5.1945
BŮŽEK Josef
vrchní strážmistr
nar. 10.9.1900, zahynul v Terezíně dne 17.5.1945
CIBULA Václav
vrchní strážmistr
popraven v Lipsku dne 13.4.1945
CYRUS Karel
strážmistr četnictva
padl v Orlických Zlákovicích dne 7.5.1945
ČALOUN Josef
obvodní inspektor
padl v Praze u rozhlasu dne 5.5.1945
ČECH Jan
strážmistr
zahynul při náletu v Brně dne 26.4.1945

ČERMÁK Čeněk
strážmistr policie
padl v Praze v květnu 1945

ČERMÁK Vincenc
štábní strážmistr
padl v Praze Vysočanech dne 5.5.1945
ČERNOUŠEK Josef
strážmistr
zahynul při náletu dne 25.3.1945
ČERNÝ Emanuel
čekatel policie
zahynul při náletu v Brně dne 8.4.1945
ČERNÝ František
obvodní inspektor
zahynul v Terezíně dne 4.5.1945
ČERNÝ Jiří Antonín
strážmistr
nar. 10.3.1911, zahynul v Terezíně dne 13.5.1945
ČERVENÝ Jan JUDr.
major policie
nar. 13.6.1910, zahynul v Terezíně dne 6.4.1945
ČERVENÝ Jan JUDr.
major policie
nar. 13.6.1910, zahynul v Terezíně,dne 6.4.1945
DOSTÁL Jan
praporčík
zemřel na následky věznění dne 13.5.1945
DOŠKAŘ Oldřich
strážmistr četnictva
padl v Praze na Prašném Mostě dne 5.5.1945
DOŠKÁŘ Josef
štábní strážmistr
nar. 24.4.1902, zemřel na následky věznění dne 15.5.1945
DRTINA Václav
strážmistr
padl dne 10.5.1945
DUDA Josef
vrchní strážmistr
padl ve Vyškově dne 2.5.1945
DUDEK Jaroslav
strážmistr policie
nar. 17.4.1913, padl v Praze u rozhlasu dne 5.5.1945
DUDEK Václav
vrchní strážmistr četnictva
nar. 4.11.1888, padl v Praze Malé Chuchly dne 8.5.1945
DUŠEK Jindřich
praporčík
padl dne 9.5.1945
DVOŘÁK Jan
strážmistr policie
padl v Praze, Vlašimská ul. dne 5.5.1945
FÁBERA Václav
štábní strážmistr policie
nar. 13.9.1903, padl v Praze Na Pražačce dne 7.5.1945
FIBICH Zdeněk
vrchní policejní rada
nar. 22.6.1906, zahynul v Terezíně dne 4.5.1945
FILIP Jan
štábní strážmistr
nar. 9.3.1897, zahynul v Mauthausenu dne 10.4.1945
FLÍGR (Fliegr) Jaroslav
strážmistr
nar. 25.2.1908, zahynul v Terezíně dne 14.1.1945
FLORIÁN Bohumil
kancelářský oficiál
padl v Praze dne 10.5. 1945
FORAL Adolf
vrchní strážmistr
nar. 17.5.1874, padl v květnu 1945
GERECKÝ Josef
praporčík
nar. 20.12.1892, zahynul ve Flossenburku dne 14.4.1945 ( 17.3.1945 )
GROF Jaroslav
štábní strážmistr
padl dne 6.5.1945
GURECKÝ Rudolf
poručík
nar. 13.4.1896, zahynul v Mauthausenu dne 9.4.1945
HÁDEK Karel
nadstrážník policie
nar. 26.1.1914, padl v Praze  Na Pankráci před soudem, dne 8.5.1945
HÁJEK Hynek – Horský
poručík četnictva
nar. 1888, padl dne 13. 4. 1945
HARAPÁT Karel
strážmistr
nar. 20.3.1923, zahynul v Terezíně dne 1.5.1945
HAVLÁK Josef
strážmistr četnictva
padl v Praze dne 7.5.1945
HAVLÍK Emanuel
praporčík
nar. 5.9.1910, zahynul při náletu v Plzni dne 17.4.1945
HAVRÁNEK Adolf
štábní strážmistr četnictva
padl v Praze Na Újezdě dne 8.5.1945
HAVRDA Václav
vrchní strážmistr četnictva
padl v Chocni dne 5.5.1945
HARAPES Vlastimil
štábní strážmistr policie
zemřel na následky zranění dne 17.5.1945
HNÁTEK Jaromír
štábní strážmistr četnictva
padl v Praze dne 6.5.1945
HODINÁŘ Rudolf
major
zahynul ve Flossenburgu dne 22.2.1945
HOLAN Josef
vrchní strážmistr
nar. 10.12.1884, zahynul v Terezíně dne 4.4.1945
HOLUB Josef
čekatel četnictva
padl na Slovensku dne 30.3.1945
HOLUB Václav
štábní strážmistr
zemřel na následky věznění dne 16.5.1945

HOUZA Josef
štábní strážmistr
zahynul v Terezíně dne 4.5.1945

HRUŠKA Josef
vrchní strážmistr četnictva
padl na Moravě dne 7.5.1945

HŘEBAČKA Jan
strážmistr policie
nar. 24.6.1910, zahynul v Budišíně dne 12.4.1945
HUB Alois
podstrážmistr
nar. 9.11.1919, padl v Novém Jičíně dne 30.4.1945
HUBÁČEK František
vrchní strážmistr četnictva
padl na Moravě dne 10.5.1945
HUSA Josef
vrchní strážmistr policie
nar. 28.4.1896, zahynul v Hamburku dne 8.5.1945
CHALOUPKA Josef
strážmistr četnictva
padl v Praze na Staroměstské radnici dne 8.5.1945
CHALUPNÍK Jan
štábní strážmistr
nar. 5.12.1897, zemřel na následky věznění dne 8.5.1945
CHLADA Václav
vrchní strážmistr četnictva
padl dne 12.5.1945
JANÁK František
štábní strážmistr
nar. 18.5.1898, zahynul při náletu dne 9.5.1945
JANEČKA Alois
strážmistr četnictva
padl dne 21.4.1945
JANOVEC František
strážmistr
nar. 27.8.1911, zahynul v Terezíně dne8.5.1945
JANOVSKÝ Stanislav
strážmistr četnictva
padl dne 9.5.1945
JILKA Leopold
podstrážmistr policie
zahynul při náletu v Brně dne 8.4.1945
JIRSA František
vrchní strážmistr policie
padl v Praze Podolí, ve Dvorecké ulici dne 8.5.1945

JEŽEK Jiří
praporčík četnictva
nar. 1921, padl dne 30.4.1945.

JEŽEK Josef
štábní strážmistr četnictva
padl dne 17.4.1945

JÍROVSKÝ Jaroslav
strážmistr
nar. 26.2.1895, zahynul v Terezíně dne 11.5.1945
KABÁTEK Bohuslav
strážmistr
zahynul ve Flossenrurgu dne 18.3.1945
KADLEC Vilém
vrchní strážmistr policie
nar. 10.8.1913, zahynul v Mauthausenu dne 19.2.1945
KASALICKÝ Přemysl
strážmistr policie
zemřel na následky zranění od rozhlasu dne 21.5.1945
KAŠÁK Jindřich
vrchní strážmistr policie
padl v Praze Libni, Davídkova ul. dne 8.5.1945
KEJDA František
vrchní strážmistr policie
padl v Praze u rozhlasu dne 6.5.1945.
KLAČÁNEK Josef
poručík
nar. 24.1.1889, popraven ve Vratislavi, dne 24.1.1945
KLAPŠTĚ Stanislav
vrchní strážmistr policie
nar. 9.12.1906, padl v Praze Na Pražačce dne 7.5.1945
KNESL Karel
vrchní strážmistr policie
nar. 28.6.1910, zahynul v Mauthausenu dne 30.4.1945
KNÍŽEK Josef                   
kapitán
zahynul v koncentračním táboře dne 20.5.1945
KORANDA František
policejní strážník
nar. 24.11.1909, zahynul v Dachau dne 2.5.1945
KORÁBEK Pavel
vrchní strážmistr policie
padl v Praze u hlavní pošty dne 5.5.1945
KOS Alois                            
vrchní strážmistr
zemřel na následky věznění dne 25.7.1945
KOTÁSEK Stanislav
strážmistr policie
zahynul v koncentračním táboře, dne 19.3.1945
KOTEK Josef
štábní strážmistr
padl v květnu 1945
KOUBEK Jaroslav
vrchní strážmistr policie
nar. 8.10. 1913, padl v Praze ve Svatoplukově ulici dne 7.5.1945
KOZLÍK Václav
praporčík
nar. 16.4.1912, zahynul při náletu v Plzni dne 17.4.1945

KRÁČMAR Vladimír, JUDr.
policejní ředitel Brna
nar. 18.12.1897, zemřel na následky věznění dne 26.5.1945

KRČMÁŘ Arnošt
vrchní strážmistr
zahynul ve Flossenburgu dne 9.4.1945
KREJČÍ Jarmil Dr.
vrchní odborový rada MV
nar. 17.7.1903, zemřel na následky věznění dne 18.9.1945
KREJČIŘÍK Josef
zaměstnanec policie
padl v Praze dne 7.5.1945
KREJZA Antonín
strážmistr četnictva
nar. 19.10.1909, padl v jílovém u Prahy dne 5.5.1945
KREMLA Josef
poručík policie
padl v Praze u Trojského mostu dne 7.5.1945
KRENK Jiří
vrchní strážmistr policie
nar. 7.5.1911, padl v Praze Na Pražačce dne 7.5.1945
KRISTEN Vít
vrchní strážmistr policie
nar. 15.6.1912, zahynul ve Flossenrurgu dne 14.3.1945
KRIŠTOV Josef
mědirytec tiskárny MV
padl v Krčském lese (?) .5.1945

KŘEPEL Jan
strážmistr
nar. 29.6.1913, zahynul v Terezíně dne 29.4.1945

KŘIVÝ František
štábní strážmistr
nar. 1.8.1908, popraven v Praze dne 22.2.1945
KŘÍŽ Alois
strážmistr policie
padl v Praze Braníku dne 8.5.1945
KŘÍŽEK Rudolf
praporčík policie
padl v Praze Na Jezerce dne 7.5.1945

KUBICA Bohumír
vrchní strážmistr policie
padl v Dolních Břežanech dne 9.5.1945

KUBEŠ Kajetán
štábní strážmistr
zahynul při náletu v Praze dne 14.2.1945
KUČERA Jan
praporčík
zahynul při náletu dne 24.3.1945
KUDRNA František
strážmistr
zahynul v Dachau dne 2.5.1945

KURC Jan
vrchní strážmistr
nar. 9.11.1897, zahynul v Terezíně dne 23.4.1945

KŮLA Bedřich
podstrážmistr četnictva
padl v Praze na Staroměstském náměstí,dne 8.5.1945
KYNCL František
vrchní strážmistr
nar. 8.9.1897, zemřel na následky věznění dne 3.6.1945
LACINA Antonín
štábní strážmistr
nar. 3.1.1904, zahynul v Terezíně dne 3.5.1945
LACINA František
štábní strážmistr
nar. 22.9.1897, popraven v Praze dne 15.2.1945
LANĚ Jaroslav
štábní strážmistr
zahynul při náletu, dne 23.3.1945
LOHNISKÝ Bohumil
strážmistr  četnictva
padl dne 8.5.1945
LOSENSKÝ Ferdinand
praporčík
nar. 3.8.1900, zahynul v Seesenu dne  6.5.1945
LOUČNÝ Jan
strážmistr
nar. 10.9.1913, popraven jako rukojmí dne 6.5.1945
LOUDA Karel
vrchní strážmistr četnictva
nar. 27.9.1897, padl při pronásledování příslušníka SS dne 13.5.1945
LŽIČAŘ Josef
vrchní strážmistr četnictva
padl v Jeřicích dne 5.5.1945
MACÍK Adolf
vrchní strážmistr policie
padl v Praze na nádraží Bubny dne 5.5.1945
MACH Václav
vrchní strážmistr policie
padl v Praze Malešicích dne 8.5.1945
MALÝ Josef
štábní strážmistr
nar. 7.2.1908, zemřel v Terezíne dne 9.5.1945
MATULA Karel
kriminální obvodní inspektor
padl v Brně dne 27.4.1945
MARHAN Jan
strážmistr
nar. 19.8.1902, zemřel na následky věznění,dne 25.5.1945
MATOUŠEK Karel
podstrážmistr
zahynul při náletu v Brně dne 25.4.1945
MALENA Václav
štábní strážmistr
padl v květnu 1945
MAZOCH Rudolf
strážmistr
padl dne 2.5.1945
MISAŘ Jan
podplukovník četnictva
padl v Praze Braníku dne 8.5.1945

MÍŠA Vavřinec
vrchní strážmistr
nar. 9.8.1894, zahynul v Grüssenu dne 28.2.1945

MOJŽÍŠEK Oldřich
závodčí četnictva
nar. 2.7.1922, padl v Praze u Staroměstské radnice dne 6.5.1945
MOULIS Václav
policejní strážník
nar. 19.4.1920, zahynul při náletu v Plzni dne 17.4.1945

MOULÍN Václav
strážmistr
padl v květnu 1945

MRAČNO Jaroslav
štábní strážmistr policie
padl v Praze, dne 6.5.1945
MYSLÍN Jiří
praporčík policie
nar. 19.8.1895, zahynul v Saalu, dne 6.4.1945

NAVRÁTIL Josef
strážmistr
zahynul při náletu na Tišnov v roce 1945

NEČESAL Štěpán
praporčík policie
zahynul při náletu dne 16.4.1945
NEHLEDĚL Karel
praporčík policie
nar. 15.4.1896, zahynul ve Flossenburgu dne 23.3.1945
NEJEDLÝ  Karel
štábní strážmistr
padl dne 8.5.1945
NESÉT Josef
kriminální asistent
padl v Praze u rozhlasu dne 5.5.1945
NEUMAN Jan
štábní strážmistr
padl 11.4.1945
NEUMAN Vladimír
strážmistr
zahynul ve Flossenburgu dne 21.4.1945
NEVRKLA Josef
vrchní strážmistr četnictva
zemřel na následky zranění dne 5.5.1945
NĚMEC Rudolf
vrchní strážmistr policie
nar. 9.9.1894, zahynul v Bergen-Belsenu roku 1945
NĚMEC Stanislav
podplukovník policie
nar. 24.4.1897, zahynul v Saale dne 15.4.1945
NOVÁK Alois
vrchní strážmistr policie
padl v Praze u Obecního domu, dne 8.5.1945
NOVÁK Josef
strážmistr
padl v květnu 1945
NOVÁK František
vrchní strážmistr policie
padl v Praze Záběhlicích, dne 8.5.1945
NOVOTNÝ Alois
vrchní strážmistr policie
padl v Praze na Náměstí Republiky, dne 7.5.1945
NOVOTNÝ Miroslav
strážmistr policie
padl 8.5.1945 v Praze Braníku
OCELÍK Karel
praporčík četnictva
padl v Praze na Chodově dne 7.5.1945 při vyjednávání o kapitulaci s oddílem německého vojska, který potkali na hlídce v prostoru barvírny (dnes Šalounova ulice)
OTRADOVEC František
vrchní strážmistr policie
padl v Praze Malé Chuchli dne 8.5.1945
PAŘÍK Josef
poručík policie
padl v Praze na Staroměstské radnici dne 8.5.1945
PAŠEK Josef
vrchní strážmistr policie
nar. 20.9.1909, padl v Praze Malešicích dne 5.5.1945
PECHAR Karel
štábní strážmistr četnictva
padl v Praze Lahovicích v květnu 1945
PECHÁČEK Josef
vrchní strážmistr
padl v Praze dne 5.5.1945
PEIKER Jan
štábní kapitán
zahynul v Buchenwaldu dne 6.3.1945
PEJŠA František
praporčík policie
padl v Praze u rozhlasu dne 6.5.1945
PEKÁREK Václav
štábní strážmistr četnictva
padl v Praze Modřanech dne 9.5.1945
PELC Antonín
vrchní strážmistr policie
padl v Brně dne 30.4.1945 - předchozí den pomáhal v Brně Rudoarmějcům při kontrole osob, v 9.45 vybuchl nedaleko stanoviště německý granát
PELIKÁN Alois
poručík
nar. 7.8.1895, zahynul v Terezíně, dne 18.5.1945
PIETRONEC František
strážmistr
zahynul ve Flossenburgu, dne 1.5.1945
PILÁT Jaroslav
strážmistr policie
padl v Praze u rozhlasu, dne 5.5.1945
PODLEŠÁK Jaroslav
obvodní inspektor
zahynul v koncentračním táboře, dne 3.5.1945
POSPĚCH Hynek
štábní strážmistr policie
padl v Praze Motole, dne 7.5.1945
POSPÍŠIL Václav
štábní strážmistr
zahynul při náletu v Kolíně, dne 15.3.1945
POTŮČEK Mirosalav
policejní čekatel
zahynul ve Flossenburgu, dne 10.2.1945
PRAVDA Karel
strážmistr
padl dne 6.5.1945
PROCHÁZKA Josef
štábní strážmistr
padl dne 2.5.1945
PROKOP Josef
strážmistr
zahynul při náletu, dne 25.4.1945
PŘEROST Petr
štábní kapitán
nar. 27.6.1880, zahynul v Terezíně, dne 3.4.1945
PŘIBÁŇ Václav
vrchní strážmistr policie
padl v Praze u Ministerstva vnitra, dne 5.5.1945
PŘIBYL Jaroslav
kriminální asistent
padl v Olomouci, dne 8.5.1945
PŘIBYL Petr
vrchní strážmistr
zahynul v Buchenwaldu, dne 29.1.1945

RAMAJZL Jan
vrchní strážmistr policie
padl v Orlíku, dne 9.5.1945

RATHOUS  Josef
poručík policie
padl v Praze při obraně Trojského mostu, dne 7.5.1945
REICHSTÄDTER Václav
major policie
popraven dne 13.2.1945

RŮŽEK Bohumil
vrchní strážmistr
padl u Ledče nad Sázavou, dne 10.5.1945

RYBA Václav
štábní strážmistr
nar. 27.9.1878, zahynul při náletu v Plzni, dne 18.4.1945
RYBÍN Antonín
praporčík
nar. 9.10.1898, zemřel na následky věznění, dne 21.5.1945

RYCHTERA František
strážmistr četnictva
padl v Praze, dne 5.5.1945

ŘÍHA Václav
strážmistr
padl dne 6.5.1945
SAINER Antonín
strážmistr
padl v Praze, dne 9.5.1945

SAINER Vladimír
vrchní strážmistr četnictva
padl v Knovízu u Slaného, dne 9.5.1945

SALAČ Petr
vrchní obvodní inspektor
nar. 26.6.1897, zahynul na pochodu smrti,dne 4.2.1945
SAPARA Ladislav JUDr.
kriminální rada
nar. 19.8.1906, zahynul v Terezíně, dne 7.5.1945

SAZAMA Josef
štábní strážmistr
nar. 17.3.1911, zemřel na násl.věznění, dne 23.5.1945

SEDLÁK Jan
štábní strážmistr
nar. 15.5.1895, padl v Olomouci, dne 3.5.1945
SELUCKÝ Bohumil
štábní kapitán četnictva
padl v Praze Bubenči, dne 9.5.1945

SIRNÝ František
strážmistr
zahynul při náletu, dne 28.2.1945

SKÁLA Karel
vrchní strážmistr
nar. 5.3.1912, zahynul v Terezíně, dne 30.4.1945
SKLENÁŘ Josef
poručík
nar. 30.10.1894, zahynul v Terezíně, dne 5.5.1945
SKOUMAL Antonín
štábní strážmistr
padl v květnu 1945
SLÁV Miroslav
podstrážmistr
padl dne 8.5.1945
SLEZÁK Jan
praporčík
padl u Zvolena, dne 12.2.1945
SMAHA Petr
vrchní strážmistr
padl dne 10.5.1945
SMOLÁK František
vrchní strážmistr
nar. 26.12.1896, zahynul při náletu v Plzni, dne 17.4.1945
SOBOLA Čestmír, JUDr.
policejní  úředník
nar. 19.7.1906, popraven v Olomouci, dne 2.5.1945
SOUHRADA Josef, MUDr.
plukovník četnictva
zemřel na následky věznění, dne 8.6.1945
STLOUKAL Oldřich
praporčík
nar. 13.6.1909, zahynul při náletu v Plzni, dne 17.4.1945
STODOLA Rudolf
strážmistr SNB
nar. 20.2.1915, padl v Humenném, dne 28.5.1945
STRÁDAL Jaroslav
četnický podstrážmistr
nar. 6.7.1911, padl v Plzni, dne 6.5.1945
STRÁNSKÝ Antonín Dr.
odborový rada MV
padl v Praze na Barrandově, dne 8.5.1945
STRNAD Emanuel
vrchní strážmistr policie
zahynul ve Cvikově, dne 29.4.1945

STŘELA Bohuslav
strážmistr policie
padl v Praze, dne 7.5.1945

STŘIHAVKA František
vrchní strážmistr policie
padl v Praze Libni, dne 5.5.1945

SUCHAN Karel
štábní strážmistr
zahynul při náletu, dne 25.3.1945

SVOBODA Antonín
vrchní strážmistr policie
padl v Praze u rozhlasu, dne 5.5.1945

SVOBODA Jan
vrchní strážmistr
nar. 26.11.1909, padl  u Nové Vsi ,dne 11.5.1945

SVOBODA Matěj
kancelářský oficiál
padl v Praze Dejvicích, dne 9.5.1945

ŠAFRÁNEK Josef
strážmistr
padl dne 27.4.1945

ŠEDIVÝ František
kriminální inspektor
padl v Praze v Jindřišské ulici, dne 9.5.1945

ŠEVČÍK Alois
kapitán
nar. 26.7.1900, zahynul v Terezíně, dne 28.4.1945

ŠIMŮNEK Jaroslav
čekatel četnictva
nar. 26. 4. 1922, padl u Rozhlasu, dne 5.5.1945

ŠKARBUŠKA Karel
kriminální oficiál
zahynul při náletu na Brno, dne 30.4.1945

ŠKRDLA Bedřich
vrchní strážmistr
padl v Brně, dne 26.4.1945

ŠLAJS Josef
štábní strážmistr
nar. 16.12.1908, padl  dne 20.5.1945

ŠLAJS František
vrchní strážmistr četnictva
padl v Tehově u Říčan, dne 5.5.1945
ŠPAČEK František
strážmistr
padl dne 13.4.1945

ŠRÁMEK Cyril
vrchní strážmistr
nar. 5.7.1893, padl dne 11.5.1945

ŠŤÁSTKA Jaroslav
strážmistr policie
padl v Praze u Dejvického nádraží, dne 5.5.1945

ŠTEFAN František
vrchní strážmistr policie
zemřel na následky zranění, dne 13.5.1945

ŠTERC Karel
praporčík policie
padl v Praze Krči, dne 7.5.1945

ŠTULÍK Václav
štábní strážmistr
nar. 12.9.1898, zahynul v Terezíně, dne 30.4.1945
ŠVEC Stanislav
vrchní strážmistr
zemřel na následky věznění ve  Flossenburku, dne 20.5.1945

ŠVEHLÁK Jan
nadporučík
nar. 5.11.1901, padl v Olomouci, dne 3.5.1945

TAUCHMAN Hynek
praporčík
padl ve Studenci, dne 5.5.1945
TAX Václav
kapitán
popraven v Drážďanech, dne 4.5.1945
TICHÝ Jaroslav
strážmistr policie
padl u Karlštejna, dne 8.5.1945
TOMÁŠEK Karel
vrchní kancelářský oficiál
zemřel na následky zranění, dne 12.5.1945
TOMIŠÍN Ivan
strážmistr
nar. 20.4.1912, padl ve Vsetíně, dne 4.5.1945
TRNKA Josef
poručík
padl u Pardubic, dne 8.5.1945
TŮMA Jan
vrchní strážmistr
padl dne 5.5.1945
ULRYCH Antonín
poručík
zahynul ve Frankfurtu, dne 13.4.1945 
UHÝREK Josef
podstrážmistr policie
zahynul při náletu na Brno, dne 25.4.1945
URBAN Rudolf
poručík
nar. 27.3.1893, zemřel na následky věznění v srpnu 1945
UXA Viktor
poručík policie
padl v Praze Žižkov, Brněnská ulice, dne 10.5.1945
UZEL Oldřich
štábní strážmistr
zahynul ve Flossenburgu, dne 28.1.1945
VAJSAR Ferdinand
vrchní strážmistr policie
padl v Praze Libni, dne 5.5.1945
VANÍČEK František,  JUDr.
vrchní rada
nar. 30.3.1899, zahynul v Terezíně, dne 13.5.1945
VAŠATA Adolf
nadporučík
nar. 26.3.1897, zemřel na následky věznění, dne 8.6.1945
VÁCHAL Josef
kancelářský oficiál
zahynul při náletu v Praze, dne 14.2.1945
VÁŇA Robert
podplukovník a velitel četnického oddělení
nar. 27.6.1905,  popraven v Breslau dne 24.1.1945
VÁVRA Jan
vrchní strážmistr
popraven v Brandenburgu, dne 29.1.1945
VÁVRA Ladislav
štábní strážmistr
zahynul v Buchenwaldu, dne 31.3.1945
VENCL Miroslav
strážmistr policie
padl v Praze na Újezdě, dne 7.5.1945
VIKTORA František
štábní strážmistr
nar. 15. 12. 1894, padl v Dobré Vodě, dne 6.5.1945
VITÁSEK František
vrchní strážmistr
nar. 22.10.1897, popraven v Olomouci, dne 3.5.1945
VÍT Hugo
praporčík
nar. 26.3.1892, zahynul při pochodu smrti, dne 21.4.1945
VÍCHA Filip
kriminální inspektor
nar. 28.4.1908, zemřel na následky věznění, dne 9.6.1945
VYKOUKAL Karel
kapitán
zemřel na následky zranění, dne 30.5.1945
VYSLOUŽIL Vincenc
poručík
nar. 5.1.1893, popraven ve Vratislavi, dne 24.1.1945
VODÁK Václav
major četnictva
nar. 12.9.1885, padl v Praze, v květnu 1945
VOKŘÁL Antonín
štábní strážmistr
nar. 8.10.1909, zahynul v Terezíně, dne 2.5.1945
VONDRÁČEK Jaromír
stábní strážmistr
zahynul při náletu, dne 17.4.1945
VOZOBULE Jaroslav
štábní strážmistr
nar. 22.9.1894, popraven dne 11.1.1945
VRÁNA Emil
oficiant policie
popraven v Brně, dne 27.4.1945
VRÁNEK Karel
praporčík policie
nar. 11.7.1911, zahynul při náletu, dne 14.2.1945
WACH Vilém
štábní strážmistr
nar. 24.6.1910, zahynul v Terezíně, dne 3.4.1945

WEISS Antonín
štábní kapitán
nar. 15.5.1898, zahynul v Terezíně, dne 18.4.1945

ZAJÍC František
vrchní strážmistr
zemřel na následky věznění, dne 5.5.1945
ZAJÍC Josef
strážmistr
nar. 19.3.1892, zahynul v Terezíně, dne 23.3.1945
ZAJÍČEK František
praporčík
zahynul při náletu, dne 14.2.1945
ZÁVESKÝ Karel
štábní strážmistr
zahynul ve Frankfurtu, dne 10.3.1945

ZIKMUND Václav
obvodní inspektor
padl v Praze u rozhlasu, dne 5.5.1945

Nezařazené

Příjmení, jméno, datum narození a úmrtí a případně popis situace úmrtí

BAYER Karel
štábní strážmistr
popraven

BEDNÁŘ František
vrchní strážmistr
zahynul v Buchenwaldu
BLAŽEK Josef
kancelářský pomocník
popraven v Praze
ČECH Stanislav
popraven v Praze

DVOŘÁČEK Václav
poručík
popraven (?)

ENGL František
strážmistr
zahynul při odklízení následků náletu v Pardubicích  (?)

HAVELKA Josef
strážmistr
zahynul v Terezíně

HUBÁČEK Václav
čekatel policie
padl v Praze u kostela sv. Vojtěcha na Novém Městě

HOLAS Karel
poručík četnictva
padl ne Slovensku při SNP
HRDÝ Josef
policejní agent
zahynul v koncentračním táboře
KOŘÁN Karel
ošetřovatel koní
zahynul v koncentračním táboře

KUBIČKA Rudolf
obvodní inspektor
popraven v Bernau

KUBÍNOVÁ Vlasta Ing.
úřednice MV
zahynula v koncentračním tábře (?)

LEDVINKA Karel,
kancelářský pomocník
popraven (?)

LESKOTA František
závodčí
zabit při náletu v Lublině /Polsko/ (?)
MALÍK Bernard JUDr.
odborový rada
nar. 11.10.1892, zemřel na následky věznění v Terezíně
MATĚJKA Karel JUDr.
odborový rada
zahynul v Terezíně (?)

MARTINŮ František
kancelářský oficiál
zahynul při náletu v Praze (?)

MOULÍK Ladislav
strážmistr
zahynul při odstraňování následků náletu v Pardubicích (?)

TĚPAŘ Karel
vrchní strážmistr
popraven (?) 

URBAN Václav
štábní strážmistr
zahynul při náletu (?)

VÁŇA Jaroslav
obvodní inspektor
zahynul při náletu (?)

VESECKÝ Vladimír
kancelářský pomocník
popraven (?)
ŠMÍD Josef
praporčík policie
zemřel na následky věznění, dne 31.1.1946

 

vytisknout  e-mailem