Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Český policista je součástí Rady evropy

Jako předseda poradní skupiny bude mít na starost jednání s mezinárodními sportovními asociacemi a svazy, a to jménem Rady Evropy. 

Rada Evropy je mezinárodní organizací sídlící ve Štrasburku, v rámci které je na základě „Úmluvy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových a jiných sportovních utkáních“ (Úmluva ze St. Denis) zřízen Výbor pro ochranu, bezpečnost a poskytování služeb při fotbalových a jiných sportovních událostech T-S4. Tento výbor nahrazuje předchozí Úmluvu o diváckém násilí a předchozí „Stálý výbor pro kontrolu diváckého násilí TR-V“, který vznikl v roce 1985 a jehož členem byla ČR od 90. let. Novou Úmluvu ze St. Denis ratifikovala ČR v roce 2019, přičemž v roce 2020 došlo k desáté ratifikaci, což založilo členským státům Úmluvy ze St. Denis povinnost zvolit zástupce nového výboru. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci proběhly první volby až v roce 2021.

V tomto roce bylo zvoleno 5 členů, kteří tento Výbor zastupují tzv. navenek. Momentálně nový Výbor pro bezpečnost na sportovních utkáních T-S4 sdružuje přes dvacet států a další neustále přibývají. Jedním ze zástupců 5členné „rady“ (board) a zároveň jako předseda „Poradní skupiny pro mezinárodní spolupráci“, která je zřízena v rámci tohoto nového Výboru byl zvolen policista pplk. Jakub Schoř.  Jeho úkolem, jako člena 5členného výboru, je připravovat jednání, podílet se na různých aktivitách pod hlavičkou výboru, např. monitorovací návštěvy v členských zemích apod.

Jako předseda poradní skupiny bude mít na starost jednání s mezinárodními sportovními asociacemi a svazy (MOV, UEFA aj.), a to jménem Rady Evropy. Pplk. Jakub Schoř se jednání (TR-V, nyní T-S4), na půdě Rady Evropy účastní již od roku 2015. Aktivně se účastnil všech jednání a díky své profesionalitě a odbornosti vybudoval Policii ČR prestižní postavení. Díky mezinárodnímu dobrému renomé byla také Policii ČR přidělena organizace prestižního třídenního „Celonárodního školení o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy, které se uskutečnilo v lednu 2020 v Praze a jehož se zúčastnilo přes 60 odborníků (velitelé bezpečnostních opatření, spotteři, bezpečnostní manažeři klubů aj.) včetně mezinárodních odborníků, lektorů atd. Od roku 2009 se jedná o prvního českého zástupce v tomto výboru.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR

vytisknout  e-mailem