Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Kriminalistická dokumentace

Analýza dat (kriminalistická audioexpertiza, videoexpertiza, počítačová expertiza, fotografická expertiza) a kriminalistická dokumentace 

Rok 1838 je považován za rok vynálezu fotografie. Ve svých počátcích byla nazývána podle francouzského vynálezce L.J.M. Daguerra "daguerrotypií". O dva roky později oznámil francouzský tisk, že: "pařížská policie nechává daguerrovat obličeje všech zločinců, kteří padnou do ruky a přikládá tyto portréty ke spisům. Pokud pak některý z viníků, mezitím propuštěný na svobodu, opět spáchá přestupek dodá se jeho podobizna policejním agentům, kteří ho pak snadněji a rychleji vypátrají."  Samotné fotografování zločinců se však neobešlo bez konfliktů. V roce 1863 si londýnští policejní úředníci stěžovali, že mnozí obvinění se fotografování brání!

Kriminalistická fotografie byla historicky prvním technickým oborem ve službách policie. Po zveřejnění vynálezu fotografie si tehdejší kriminalisté brzy uvědomili její význam pro policejní praxi. Skončily dlouhé hodiny strávené ve věznicích při tzv. parádách nebo defilírkách a při kreslení portrétů delikventů.

Dokumentace stop Dokumentace stop

V českých zemích byla k policejnímu účelu poprvé použita fotografie v období rakousko-uherského mocnářství a to v Praze, v Bartolomějské ulici čp. 4. Podle zápisů nadstrážníka Antonína Fridricha byl zhotoven první kriminální snímek dne 14. října 1895. První fotografovanou osobou se stal Karel Štefel. Bohužel se tento snímek nedochoval.

Pro lepší přehlednost a detailnější klasifikaci byli například zadržení zloději fotografováni s odcizenými předměty. Počátky systematického využívání fotografie pro potřeby výkonu pátrací služby spadají daleko před rok 1925, kdy byla u zvláštního četnického oddělení zřízena oficiální sbírka fotografií zločinců a současně s tím samostatné fotografické oddělení.

V současné době oddělení kriminalistické dokumentace zajišťuje široké spektrum činností. Vykonává znaleckou činnost v oblasti kriminalistické fotografické expertizy a provádí fotografickou dokumentaci expertiz dle požadavků jednotlivých pracovišť ústavu. Na základě dožádání policejních útvarů vyjíždí na místo události, kde provádí fotografickou dokumentaci. V součinnosti s Leteckou službou PČR zajišťuje leteckou fotografickou činnost. K těmto účelům je pracoviště vybaveno speciální unikátní technikou jako jsou přístroje Multifot, Macroscan, Rotafot a Spheron.

Další důležitou činností je kriminalistická topografická dokumentace místa události. K tomuto účelu jsou využívány metody blízké fotogrammetrie, jednosnímkové a vícesnímkové fotogrammetrie. Pro topografickou dokumentaci míst velkého rozsahu lze využít globálního polohového systému, proto je oddělení vybaveno profesionálními měřičskými přístroji GPS. Dokumentace se postupně uplatňuje ve formě digitálních dat a 3D zobrazeních.

vytisknout  e-mailem