Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Kriminalistická dokumentace

Analýza dat (kriminalistická audioexpertiza, videoexpertiza, počítačová expertiza, fotografická expertiza) a kriminalistická dokumentace 

Kriminalistická počítačová expertiza patří v Kriminalistickém ústavu Praha k nejmladším expertizním oborům. Po několika letech příprav vzniklo v roce 1993 samostatné oddělení počítačové kriminality, které se zaměřilo na analýzu datového obsahu počítačů a datových médií. Praxe však v krátké době ukázala, že problematiku páchání trestné činnosti s využitím prostředků výpočetní techniky nelze omezit pouze na klasické osobní počítače. Postupně se proto zkoumání rozšiřovalo na veškerou techniku, která je schopna uchovávat informace v podobě digitálních dat. Logicky došlo k přejmenování na oddělení počítačových expertiz a rozčlenění tohoto oddělení na jednotlivé skupiny podle druhu zkoumané techniky a typu zkoumání. Se zvyšujícím se počtem případů, ve kterých byla orgány činnými v trestním řízení vyžadována počítačová expertiza, zároveň došlo k rozšíření tohoto oboru zkoumání i do působnosti krajských řediteství Policie ČR a k vytvoření pracovišť počítačových expertiz na všech krajských odborech kriminalistické techniky a expertiz.

V současné době se oddělení počítačových expertiz zabývá kromě základního zkoumání datového obsahu osobních počítačů všech typů a datových médií také zkoumáním dat uložených v pamětech mobilních telefonů, SIM karet a další telekomunikační techniky. V oblasti zkoumání dat v prostředí počítačových sítí je rozsah analýz limitován především technickým a personálním vybavením pracoviště pouze na vybrané typy síťových serverů, ve složitějších případech jsou poskytovány odborné konzultace a vlastní analýzy jsou pak zpracovávány za pomoci externích specialistů.

V omezeném rozsahu se analyzují i další méně rozšířené druhy digitální techniky, jako jsou digitální diáře a databanky, různá jednoúčelová digitální zařízení, kamerové a zabezpečovací systémy apod. Zde je často problémem zajistit potřebnou technologii pro získání dat z paměti pro vlastní analýzu. Samostatnou oblastí, kterou si vynutily praktické zkušenosti, je analýza datových záznamů na magnetických proužcích plastových karet (platebních, přístupových apod.).

vytisknout  e-mailem