Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Přírodovědné zkoumání

Kriminalistické expertizy v oblasti biologie, genetiky, fyziky, chemie a antropologie 

Forenzní antropologie se etablovala na Kriminalistickém ústavu Praha koncem 60. let minulého století.

Problematiku forenzní antropologie lze rozdělit do tří oblastí - osteologická expertiza, fotokomparativní zkoumání a trichologická expertiza.

Antropologická osteologická expertiza je zaměřena na zkoumání a identifikaci lidských pozůstatků. Její relevance je zřejmá zejména v těch případech, kdy nelze využít k identifikaci rekognici, DNA analýzu nebo daktyloskopii, tj. takové postupy, jejichž výpovědní hodnota se blíží vysokému stupni pravděpodobnosti až jistotě. Identifikační proces v rámci antropologie zahrnuje kompletní vyhodnocení kosterního nálezu, tj. získání údajů post mortem, které jsou následně porovnány s údaji ante mortem o pohřešovaném jedinci. Pokud je zjištěna shoda, přistoupí se v závěrečné fázi expertizy k superprojekci - promítnutí lebky do portrétu, popř. rentgenového snímku hlavy pohřešované osoby.

První zmínky o superprojekci spadají do druhé poloviny 19. století. Princip metody zůstal do dnešní doby stejný, metody se však postupně měnily, zdokonalovaly. Postup, který nacházel uplatnění do 80. let minulého století, spočíval ve spojení negativu portrétu s negativem obrazu lebky fotografované v pozici adekvátní poloze obličeje na portrétní fotografii. V následujících letech byla do praxe zavedena videosuperprojekce a koncem 90. let minulého století byla v Kriminalistickém ústavu Praha vyvinuta metoda počítačové, plně digitalizované superprojekce. Superprojekční nastavení představuje v tomto případě promítnutí virtuální lebky získané pomocí laserového skeneru do portrétu relevantní osoby pomocí speciálního softwaru Blueskull.

Antropologie Antropologie

V roce 2002 byl ukončen grantový projekt zaměřený na počítačovou rekonstrukci obličeje. Faciální rekonstrukci lze definovat jako proces modelování obličeje na podkladě lebky, který vychází z vědecky ověřených parametrů a vztahů mezi měkkými tkáněmi a kosterním podkladem. Virtuální trojrozměrný model lebky, databáze tloušťky měkkých tkání a sada virtuálních trojrozměrných obličejových komponent (oči, nos, rty) jsou zdrojem dat pro vytvoření aproximativní podoby tváře využitelné pro typování v databázi pohřešovaných osob.

Antropologická portrétní komparace je významná metoda využívaná při ověřování totožnosti osob podle dokladů, identifikaci mrtvých jedinců, identifikaci pachatelů loupežných přepadení peněžních ústavů, osob realizujících neoprávněný výběr peněz v bankomatech apod. Fotokomparativní zkoumání spočívá v hodnocení a porovnávání vnějších znaků obličejů zachycených na statických či dynamických záznamech.

Do rámce antropologických expertiz patří také zkoumání lidského trichologického materiálu, tj. vlasů a chlupů, zajištěných v souvislosti s trestnou činností. Vzorky vlasů neznámé mrtvoly mohou v některých případech přispět k identifikaci.

vytisknout  e-mailem