Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Přírodovědné zkoumání

Kriminalistické expertizy v oblasti biologie, genetiky, fyziky, chemie a antropologie 

Kriminalistická chemie se zabývá zkoumáním vlastností, složení, vnitřní stavby a přeměny nejrůznějších látek, které se vyskytují v kriminalistické praxi. Jde například o zjišťování technických příčin požárů, zkoumání nátěrových hmot, toxikologická zkoumání, zkoumání léčiv a drog, zkoumání pohonných hmot a mazadel, zkoumání ochranných prostředků používaných v zemědělství, zkoumání příčin a následků ekologických havárií a podobně.

Chemické metody a prostředky jsou nejstarší metody a prostředky používané ke zjišťování chemického složení jednotlivých stop a věcných důkazů. V úvahu přichází zjišťování kvalitativního i kvantitativního složení nejrůznějších materiálů. Cílem zkoumání je pak především identifikace neznámého vzorku (zjištění jeho složení) případně zjištění shody ve složení dvou nebo více vzorků.

Kokainové kontejnery ze zažívacího traktu Kokainové kontejnery ze zažívacího traktu

Oddělení se v současnosti zabývá zkoumáním organických látek včetně stopové analýzy těchto látek. K těmto účelům je vybaveno moderní technikou, která se s vývojem analytických metod stále zdokonaluje a umožňuje detailnější zkoumání. K analýzám využívá především separačních metod převážně chromatografických, které umožňují rozdělení složitých směsí látek s jejich následnou identifikací pomocí hmotnostní spektrometrie a metody infračervené spektrofotometrie. Některé analýzy z kriminalistické oblasti však vyžadují speciální postupy, které oddělení řeší pomocí aplikovaného výzkumu. V rámci tohoto výzkumu byl vyvinut i speciální databázový produkt Drogis, včetně sbírky tablet a kapslí HVLP a XTC, sloužící k rychlé identifikaci neznámých vzorků léčiv nebo omamných a psychotropních látek.

Kriminalistický ústav Praha provádí především kvalitativní a kvantitativní analýzu jak syntetických, tak i přírodních drog a dalších exotických rostlin včetně halucinogenních. V posledním období výrazně vzrostl počet komplexních expertiz z oblasti tzv."indoor" pěstování konopí (hydroponie a aeroponia). Pomohl vyřešit kauzy jako například pašování drog v tělních tekutinách, nalezení, respektive identifikace ohniska požáru v Hotelu Olympic a v letech 1968 a 1969 se podílel na chemickém zkoumání rukopisů Královehradeckého a Zelenohorského.

vytisknout  e-mailem