Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Kriminalistická daktyloskopie

Zkoumání daktyloskopických stop, daktyloskopická identifikace osob, AFIS 

Daktyloskopie je charakterizována jako nauka o obrazcích papilárních linií vytvořených na vnitřní straně článků prstů, na dlaních na prstech nohou a chodidlech.

Daktyloskopie je druhou nejstarší metodou využívanou v kriminalistické praxi pro identifikaci osob. O rozvoj daktyloskopie se významně zasloužil Jan Evangelista Purkyně, který jako první provedl rozdělení kresby papilárních linií posledních článků prstů do devíti základních vzorů. Na zavedení daktyloskopie do kriminalistické praxe se podílela řada anglických přírodovědců a lékařů (Galon, Herschel, Faulds, Henry).

V Praze od roku 1891 koncipista František Protivenský pokusně snímal otisky prstů vězňů pro studijní účely a od roku 1903 na své náklady pořizoval daktyloskopické otisky a zakládal je do soukromé sbírky. Dne 9.9.1908 byla v českých zemích oficiálně zavedena daktyloskopie jako jediný identifikační prostředek. Do roku 1994 se postupně vystřídaly čtyři DEKA daktyloskopické identifikační systémy a pět MONO daktyloskopických identifikačních systémů. Klasifikace jedné daktyloskopické karty trvala kolem půl hodiny a za jeden den byl pracovník schopen zpracovat kolem dvanácti daktyloskopických karet. V současnosti Ústřední daktyloskopickou sbírku vedenou na odboru daktyloskopie KÚ Praha tvoří sbírka otisků prstů, sbírka stop z míst dosud neobjasněných trestných činů a sbírka stop z objasněných trestných činů.

Kriminalistický ústav Praha začal zabezpečovat rozvoj a zkoumání v oboru daktyloskopie ihned po svém založení. Odbor daktyloskopie se v současné době dělí na dvě oddělení: oddělení daktyloskopické identifikace osob a oddělení identifikace daktyloskopických stop.

Oddělení daktyloskopické identifikace osob provádělo a provádí identifikaci osob a neznámých mrtvol vzájemným porovnáním daktyloskopických otisků s otisky prstů a stop z dosud neobjasněných trestných činů založených v Ústřední daktyloskopické sbírce. Součástí tohoto oddělení je pracoviště Eurodac ČR, které zpracovává požadavky související zejména s azylovou a migrační politikou členských zemí EU.

vytisknout  e-mailem