Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Kriminalistické identifikace

Kriminalistická mechanoskopie, defektoskopie, metalografie, trasologie, balistika, elektrotechníka a grafická expertiza 

Kriminalistická elektrotechnická expertiza se zabývá zkoumáním elektrotechnických zařízení, předmětů, strojů, přístrojů a instalací, u kterých lze předpokládat přímý vztah k trestné činnosti, případně k objasnění páchané trestné činnosti. Elektrotechnická expertiza významně napomáhá při objasňování příčin požárů, výbuchů, průmyslových havárií a smrtelných úrazů, ke kterým došlo v souvislosti s poruchami nebo provozem elektrických rozvodů a zařízení. Objektivní stanovení příčin těchto událostí je nezbytné pro stanovení konkrétní trestní odpovědnosti osob v případě nedbalosti nebo pro prokázání úmyslného jednání pachatele.

Prasklá žárovka z místa autonehody Prasklá žárovka z místa autonehody

Při vyšetřování příčin požárů a výbuchů hořlavých plynů, par a prachů elektrotechnická expertiza zkoumá stav elektrických rozvodů a zařízení ve vztahu k možnosti iniciovat požár nebo výbuch a příčiny vzniku poruch, které událost způsobily. U smrtelných úrazů elektrickým proudem se zabývá stavem elektrického zařízení, které způsobilo úraz, a příčinami z hlediska porušení bezpečnostních požadavků technických norem a předpisů.

Elektrotechnická expertiza se zabývá i zkoumáním elektrických iniciačních okruhů nástražných výbušných a zápalných systémů, kdy vyhodnocuje použité konstrukční prvky, jejich zapojení a u nevybuchlých systémů i jejich funkčnost.

Samostatnou problematiku tvoří zkoumání žárovek dopravních prostředků a stanovení, zda-li v okamžiku jejich poškození při dopravní nehodě svítily či nikoliv, kde jsou využívány zobrazovací a analytické možnosti elektronové mikroskopie na oddělení fyzikální chemie.

V souvislosti s rozšířením využívání elektronických zařízení pro páchání trestné činnosti se elektrotechnická expertiza též zabývá v součinnosti s odvětvím počítačové expertizy vyhodnocováním dodatečně instalovaných elektrotechnických zařízení na bankomatech, která pachatelům mohou sloužit k získání identifikačních znaků platebních karet z jejich magnetického proužku a PIN kódů příslušného k platební kartě.

Počátky elektrotechnické expertizy v Kriminalistickém ústavu Praha lze datovat od roku 1961, kdy oddělení požární chemie navázalo externí spolupráci s pracovníkem Elektrotechnického zkušebního ústavu v Praze Tróji panem Zbyňkem Urbanem. Ten později v listopadu roku 1965 nastoupil na toto oddělení Kriminalistického ústavu a začal budovat pracoviště elektrotechnické expertizy Kriminalistického ústavu a od roku 1977 i nově vzniklých OKTE správ krajů, nejdříve v Brně a Bratislavě. Proces rozšiřování elektrotechnické expertizy na krajská pracoviště byl dokončen v roce 1989 obsazením pracoviště OKTE Správy Středočeského kraje.

V současné době sice nepatří elektrotechnická expertiza k nosným odvětvím znalecké činnosti Kriminalistického ústavu Praha, nicméně je nepostradatelná při požadavcích na komplexní zkoumání a to nejen v souvislosti s objasňováním příčin požárů, výbuchů a havárií, ale třeba i s hydroponním pěstováním konopí v uzavřených objektech.

vytisknout  e-mailem