Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kontroly a vážení nákladních vozidel

KRAJ - Celorepubliková součinnostní akce s Generálním ředitelstvím cel a Centrem služeb pro silniční dopravu. 

Ve dnech 13. - 14. října 2021 proběhla na území Libereckého kraje další z dopravně bezpečnostních akcí, tentokrát zaměřená na nízkorychlostní kontrolní vážení nákladních vozidel. 

První část akce proběhla dne 13. října 2021 na stanovišti silnice č. I/13 Rynoltice u čerpací stanice Benzina, kde  dopravní policisté využili speciální kontrolní vozidlo Mercedes Sprinter a kontrolovali zde řidiče společně s Celní správou.

2Druhá část akce se uskutečnila ve stejný den na stanovišti silnice č. I/35 Sedmihorky, kde byli dopravní policisté na stanovišti společně se zástupci Centra služeb pro silniční dopravu.

Třetí část akce proběhla 14. října 2021 na stanovišti silnice č. I/9 Dubá, které se účastnilo s dopravními policisté rovněž Centrum služeb pro silniční dopravu. A čtvrtá část  akce probíhala ve stejný den na stanovišti Maškova zahrada Turnov a opět se jí účastnili celníci s dopravními policisty a speciálním vozidlem Mercedes.

Cílem těchto akcí je zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu, primárně dodržováním stanovených hmotnostních limitů motorových vozidel a ve snaze pozitivně ovlivnit jednání účastníků silničního provozu.

Dopravní akce byla primárně zaměřena zejména na kontrolní vážení hmotnostních limitů motorových vozidel všech kategorií. Příslušníci Celní správy kontrolovali během akce dodržování podmínek přepravy výrobků podléhajících spotřební dani se zaměřením na kontrolu průvodních dokladů v kontextu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho policisté pátrali po hledaných osobách, odcizených vozidlech a věcech. Také se z důvodu přetrvávajícího trendu v oblasti nelegální migrace zaměřovali na kontrolu nákladových prostor zastavených vozidel. Policisté kontrolovali kromě hmotnostních limitů a přepravy nadměrných nákladů, zda řidiči dodržují přestávky a doby odpočinků, zda nedochází k nedovolené manipulaci s tachografy a paměťovými kartami řidičů, zjišťovali technický stav vozidel a dodržování maximální povolené rychlosti.

Do akce bylo nasazeno téměř na dvě desítky policistů, kteří během dvou dní provedli kontrolu celkem 21 vozidel, z toho se ve 2 případech jednalo o cizince. Během akcie zjistili celkem na dvě desítky dopravních přestupků, za které uložili příkazem na místě pokuty v celkové výši 38 500 Kč a v dalších 11 případech tyto přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. Nejzávažnějším porušením bylo překročení povolené hmotnosti vozidla v celkem jedenácti případech. V jednom případě uložili řidiči cizí státní příslušnosti kauci ve výši 27 000 Kč. V 8 případech zakázali policisté řidičům další jízdu, neboť jejich vozidlo nebylo přeloženo. Ve 3 případech policisté zjistili porušení v oblasti sociálních předpisů, tedy z.č. 111/1994 Zákona o silniční dopravě  - nesprávné používání tachografu tj. nevyplněný záznamový list, propadlé ověření, nevedení záznamu - přepínání režimů práce apod..

I v následujícím období budou policisté společně s celníky a Centrem služeb pro silniční dopravu v obdobných akcích pokračovat. 


22. 10. 2021
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem