Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Celkové výsledky KŘP Plzeňského kraje za rok 2011

Za rok 2011 policisté v Plzeňském kraji evidují 13752 trestných činů 

     Za dvanáct měsíců loňského roku evidují policisté v Plzeňském kraji celkem 13 752 případů porušení zákona, které byly kvalifikovány jako trestné činy. Ve srovnání s rokem 2010 je to o 91 případů méně. Policistům se podařilo objasnit přes 50 procent trestné činnosti, tedy o 4,05 % více než v roce 2010 a s tímto výsledkem se v rámci celé republiky zařadili na páté místo ze všech čtrnácti policejních ředitelství. Z celorepublikového hlediska byl sice v roce 2011 poprvé po několika letech poklesu zaznamenán nárůst počtu trestných činů, avšak Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje eviduje opačný trend. Škoda způsobená trestnou činností byla vyčíslena na částku přesahující 628 miliónů korun.
 
 
 
Rok 2011
 
Rok 2010
Srovnání s rokem 2010
Trestné činy
počet případů
 
13.752
 
13.843
 
-91
Objasněnost trestné činnosti
 
6.950
 
6.436
 
+514
Škoda způsobená trestnou činností
 
628.471.000
 
549.361.000
 
+79.110
 
     Pachatelé se stejně jako v předchozích letech nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti a jako předloni i loni byl zaznamenán pokles tohoto typu kriminality. V roce 2011 zapsali policisté do statistik 8 416 případů, tedy o 145 případů méně než v roce 2010. Nejčastěji se vyskytovaly krádeže prosté a i zde zaznamenali policisté pokles oproti roku 2010, následovaly krádeže vloupáním, u kterých byl naopak zaznamenán nárůst.
     Ve srovnání s předchozími roky opět ubylo případů krádeží věcí z automobilů. V 2011 je evidováno o 355 případů méně než v roce 2010. Naopak mírný meziroční nárůst zaznamenali policisté u krádeží motorových vozidel, konkrétně o 26 případů. Loni poškození nahlásili celkem 622 krádeží motorových vozidel, z toho 592 automobilů a 30 motocyklů nebo mopedů. U krádeží jízdních kol vykazují statistiky meziroční pokles o 230 případů. Škody způsobené majetkovou trestnou činností dosáhly částky 270 040 000,- Kč. 
 
 
Krádeže :
 
Rok 2011
 
Rok 2010
Srovnání s rokem 2010
- prosté
4 860
5 194
-334
- vloupáním
3 034
2 892
+142
- věcí z automobilů
1 315
1 670
-355
- motorových vozidel
622
596
+26
automobilů
592
551
+41
motocyklů a mopedů
30
45
-15
- jízdních kol
252
482
-230
      Násilných trestných činů bylo na území Plzeňského kraje evidováno o 237 případů více než předloni (celkem 958), pozitivní je ale skutečnost, že objasněnost této závažné trestné činnosti se zvýšila o téměř 12% oproti předloňsku. Pachatele se policistům podařilo dopadnout v 732 případech, což znamená, že byli úspěšní ve více než  76%.
     Úspěšní byli policisté při objasňování vražd včetně jejich pokusů, kterých v uplynulém roce evidovali 8 (v roce 2010 – 12 případů). Kromě jedné vraždy, která se stala v roce 2010 a zasahovala do loňských statistik, objasnili všechny vraždy z roku 2011       Mezi nejsledovanější případy z roku 2010 bezesporu patřila vražda podnikatele, ke které došlo v areálu firmy na jižním Plzeňsku. Na tomto případu kriminalisté intenzivně pracovali od listopadu 2010 do září  2011. V lednu 2012 pachatele Krajský soud v Plzni odsoudil ke 13 letům odnětí svobody.
     Z další  násilné a mravnostní trestné činnosti zaznamenali policisté nejvíce loupeží, celkem 252, následovaly trestné činy kvalifikované jako úmyslné ublížení na zdraví (201), nebezpečné vyhrožování (160), porušování domovní svobody (134), vydírání (72 případů) a po 34 případech  pohlavního zneužití a znásilnění.
     V ostatní trestné činnosti vykazují policejní statistiky například 482 trestných činů kvalifikovaných jako ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství, ve srovnání s uplynulými lety je zde zaznamenán výrazný pokles ( v roce 2010 – 840 případů a v roce 2009 – 825 případů). Následuje 717 případů kvalifikovaných jako zanedbání povinné výživy a i zde je zaznamenán meziroční pokles. Naopak u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je zaznamenán mírný meziroční nárůst, policisté loni do statistik zapsali o 38 případů více než předloni.
     V uplynulém roce prováděli policisté celkem 23 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí, oproti roku 2010 je to o 5 případů méně (v roce 201- 28 případů).     Také v 6 případech realizovali  opatření krátkodobé ochrany, dohromady u 11 osob v celkové délce trvání 44 týdnů. Oproti tomu v roce 2010 bylo rozhodnuto o provádění 11 případů krátkodobých ochran, při kterých bylo chráněno 12 osob v celkové délce trvání  96 týdnů.
 
 
 
Trestný čin
 
Rok 2011
 
Rok 2010
Srovnání s rokem 2010
vražda
8
12
-4
loupež
252
246
+6
úmyslné ublížení na zdraví
201
140
+61
nebezpečné vyhrožování
160
73
+87
vydírání
72
73
-1
porušování domovní svobody
134
87
+47
znásilnění
34
29
+5
pohlavní zneužití
34
44
-10
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
795
757
+38
ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství
482
840
-358
zanedbání povinné výživy
717
756
-39
      V roce 2011 řešili policisté celkem 516 případů podvodů (v roce 2010 evidováno celkem 438 případů), 199 případů zpronevěry, 209 případů padělání a pozměnění peněz.
 
 
Trestný čin
 
Rok 2011
 
Rok 2010
Srovnání s rokem 2010
podvod
368
255
+113
pojistný podvod
6
4
+2
úvěrový podvod
141
178
-37
dotační podvod
1
1
0
padělání a pozměnění peněz
209
214
-5
zpronevěra
199
162
+37
     V souvislosti s drogovou problematikou bylo evidováno 185 trestných činů (v roce 2010 celkem 133 případů). Nejčastějšími případy, stejně jako v předešlých letech, bylo pěstování a distribuce marihuany a výroba a distribuce metamfetaminu. V roce 2011 byl navíc zaznamenán nárůst distribuce heroinu, metamfetaminu a konopí ze strany cizích státních příslušníků. K těmto případům docházelo zejména na příhraničních tržnicích.Také byl zaznamenán oproti předloňsku více než 100% nárůst počtu odhalených indoorových pěstíren, ve kterých cizinci pěstovali konopí.
 
 
nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a s jedy
124
97
+27
přechovávání OPL a jedu
34
27
+7
nedovolené pěstování rostlin obsahující OPL
22
3
+19
výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu
4
5
-1
šíření toxikomanie
1
1
0
(OPL = omamné a psychotropní látky)
 
 
     V průběhu roku 2011 bylo na území Plzeňského kraje způsobeno 1 039 trestných činů pod vlivem alkoholu, ve 3 046 případech se trestné činnosti dopustili pachatelé, kteří již minulosti měli problémy se zákonem. Nezletilí mají na svědomí 78 evidovaných případů, mladiství 245. Zbraň použili pachatelé trestné činnosti ve 157 případech, z toho 3x s následkem smrti ( v roce 2010 - 2x), 10x s těžkým (v roce 2010 – 6x)  a 38x s lehkým zraněním (v roce 2010 – 10x).
 
 
Tr. činnost spáchaná
 
Rok 2011
 
Rok 2010
Srovnání s rokem 2010
pod vlivem alkoholu
1 039
1 231
-192
„recidivisty“
3 046
2 713
+333
nezletilými
78
81
-3
mladistvými
245
211
+34
cizinci
619
496
123
s použitím zbraně
157
81
+76
 
      Celkem policisté v roce 2011 zpracovávali 192 vazebních věcí (v roce 2010 180 vazebních věcí) a na jednom trestním spise pracovali v ročním průměru 53,3 dní.
     V roce 2011 bylo evidováno celkem 7 321 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Na místě bylo řešeno 1 453 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 786 600,- Kč. Dále 4 537 případů bylo oznámeno správnímu orgánu. Oproti tomu v roce 2010 bylo evidováno celkem 6 453 přestupků (z toho 1 411 řešeno blokovou pokutou v celkové výši 806 900,- Kč a 3 960 bylo oznámeno správnímu orgánu).
     K zajištění klidu a veřejného pořádku v souvislosti s konáním různých kulturních, sportovních, politických a společenských shromáždění provedli policisté v Plzeňském kraji celkem 246 policejních akcí a opatření, včetně mediálně sledovaného bezpečnostního opatření na Modravě.
     K 1. lednu 2011 proběhla transformace bývalého Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Plzeň a pod krajským ředitelstvím policie vznikl nový odbor. V minulém roce provedli policisté z odboru cizinecké policie v rámci Plzeňského kraje celkem 5 640 pobytových kontrol a 1104 kontrol ubytovatelů, kterým se podrobilo  21 074 cizinců a ověřovala se pravost celkem u 22 220 dokladů. Zkontrolováno bylo také v rámci mezinárodních linek 185 vlaků a 410 autobusů. Dále v 1486 případech byla provedena v roce 2011 speciální kontrola dokladů a listin na vyžádání dalších složek Policie ČR, jazykových škol, a orgánů státní správy.  
     Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje je garantem mezinárodní spolupráce se SRN, zejména se Svobodným státem Bavorsko. Problematiku zajišťuje především odbor mezinárodních vztahů a dislokované pracoviště Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu, které je i prostředníkem komunikace Policie ČR s Bavorskou policií a Spolkovou policií a patří mezi nejlépe hodnocená pracoviště v naší republice.  V nepřetržitém provozu zajišťuje přeshraniční policejní spolupráci zejména v oblasti odvracení ohrožení veřejného pořádku, objasňování trestné činnosti a boje proti nelegální migraci. Policisté odboru zpracovali v uplynulém roce celkem  13 845 informací předaných z ČR do SRN a naopak. Mezi nejčastěji zpracovávané žádosti patřilo šetření (3 225) a prověrky k osobám (2720) a prověrky vozidel (1200). Tato agenda zaznamenala oproti roku 2010 nárůst o 10 %.   
 
     V letech 2010 a 2011 se také měnily personální stavy policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitleství policie Plzeňskho kraje. V těchto letech se stále snižovaly početní stavy policistů i občanských zaměstnanců. Pouze k 1.1.2011 byl zaznamenám mírný nárůst počtu policistů vlivem reorganizace cizinecké policie, kdy do stavů krajského ředitelství byli započítáni i policisté tohoto nově vzniklého odboru.
 
Skutečné počty policistů a občanských zaměstnanců k uvedeným datům :
 
 
 1.1.2010
31.12.2010
1.1.2011
31.12.2011
1.1.2012
policisté
2314
2282
2393
2204
2191
zaměstnanci
693
654
606
553
520
K 1.1.2011 byl počet vzhledem k reorganizaci SCP navýšen o 137 policistů (včetně 9 na rodičovské dovolené) a 8 občanských zaměstnanců.
 
     K 1.4.2011 došlo po vyhodnocení nápadu trestné činnosti pro zefektivnění práce policistů v teritoriu územního odboru Plzeň- sever k přeměně obvodního oddělení Chrást a Manětín na policejní stanice, přičemž policejní stanice v Chrástu je začleněna pod obvodní oddělení Třemošná a policejní stanice v Manětíně pod obvodní oddělení Kralovice. Na území Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje je v současnosti zřízeno 42 obvodních oddělení, 2 zmíněné policejní stanice a 1 oddělení hlídkové služby.
     V rámci úspor bylo v Plzeňském kraji provedeno sestěhování útvarů policie,  tím se snížil počet  počet užívaných objektů v nájemním vztahu a tak došlo oproti roku 2010 ke snížení čerpání na nájmech o 1,5 mil. Kč. Také se šetřilo na energiích, v roce 2011 byla vyčerpána částka   39,5 mil. Kč. V porovnání s rokem 2010 došlo k meziroční úspoře 6 mil. Kč, tj. snížení čerpání o 13  %, a to i přes navýšení cen na komoditách. V oblasti pořizování majetku se nakupuje nejnutnější materiál provozního a spotřebního charakteru.
     Vzhledem ke skutečnosti, že se rozpočet krajského ředitelství policie stále snižuje, je obměna dlouhodobého materiálu možná hlavně díky mimorozpočtovým finančním prostředkům, především darům od Krajského úřadu Plzeňského kraje.
 
Přehled rozpočtu krajského ředitelství (skutečný stav v letech 2010,2011, plánovaný rozpočet na rok 2012):
 
 
 
Rok 2010
 
Rok 2011
 
Srovnání v %
 
Rok 2012
rozpočet
2 045 884 446,26
1 841 555 494,98
90,01
1 716 490 000
příjmy
306 915 247,28
282 186 806,64
91,94
 
výdaje
1 738 969 198,98
1 559 368 688,34
89,67
 
platy
1 428 175 000
1 311 604 000
91,84
 
běžné výdaje
240 885 300,78
183 798 361,74
76,30
 
 
 Statistika dopravní nehodovosti :
 
 Loni v Plzeňském kraji zaevidovali policisté celkem 3 107 dopravních nehod, při kterých bylo 45 lidí usmrceno, 99 těžce zraněno a 1 535 osob utrpělo lehká zranění. Způsobená hmotná škoda přesáhla částku 252 miliónů korun. Z tohoto celkového počtu dopravních nehod byl viník nehody ve 339 případech pod vlivem alkoholu nebo drog. Klesající trend u usmrcených osob při dopravních nehodách se podařilo udržet i v roce 2011. Ostatní sledované ukazatele zaznamenaly oproti roku 2010 nárůst, přičemž předloňský rok 2010 byl v dlouhodobém srovnání dopravní nehodovosti hodnocen pozitivně, protože bylo usmrceno a těžce zraněno nejméně osob od roku 1961.
 
 
 
Dopravní nehodovost
 
 
Rok 2011
 
Rok 2010
 
Srovnání s rokem 2010
počet dopravních nehod
 
 
3 107
 
2 813
 
+294 nehod
 
usmrceno osob
 
 
45
 
49
 
-4 osoby
 
těžce zraněno
 
 
99
 
79
 
+20 osob
 
lehce zraněno
 
 
1 535
 
1 401
 
+134 osob
odhadnuté škody v mil. Kč
 
 
252,5
 
249,4
 
+3,1 mil. Kč
viník DN pod vlivem alkoholu
 
329
 
328
 
+1
 
viník DN pod vlivem drog
 
 
7
 
23
 
-16
viník DN pod vlivem alkoholu a drog
 
 
3
 
2
 
+1
      Stejně jako předloni i v roce 2010 nejčastěji zavinili nehodu řidiči motorových vozidel (2 822), následovali řidiči nemotorových vozidel (108), chodci (68), lesní zvěř a domácí zvířata (54), děti zavinily 38 nehod. 
 
 
Zavinění nehod:
 
 
Rok 2011
 
Rok 2010
 
Srovnání s rokem 2010
řidiči motorových vozidel
2.822
2 538
+ 284 nehod
řidiči nemotorových vozidel
108
80
+ 28 nehod
 • z  toho dětmi

   

14
7
+7 nehod
chodci
68
79
-11 nehod
 • z toho dětmi

   

24
38
-14 nehod
lesní zvěří a domácími zvířaty
54
65
-11 nehod
 
     Jako nejčastější příčinu dopravní nehody uvádí dlouhodobě statistiky nesprávný způsob jízdy, nepřiměřenou rychlost a nedání přednosti. Nejvíce nehod zaznamenali policisté v obcích (v roce 2011 - 1877 nehod, v roce 2010 - 1 508 nehod) a na silnicích II. třídy ( v roce 2011 – 663, v roce 2010 – 604 nehod). Nejčernějším dnem v týdnu v počtu dopravních nehod je jednoznačně pátek s 509 nehodami (v roce 2010 – 465 nehod), následuje pondělí s 506 nehodami (v roce 2010 – 485 nehod), nejméně dopravních nehod zaznamenali policisté v uplynulém roce v neděli (rok 2011 – 391 nehod, rok 2010 – 321 nehod).  
 
 
Hlavní příčiny nehod:
 
 
Rok 2011
 
Rok 2010
 
Srovnání s rokem 2010
nesprávný způsob jízdy
1 432
1 194
+238 nehod
nepřiměřená rychlost
865
950
-85 nehod
nedání přednosti
457
328
+129 nehod
nesprávné předjíždění
68
66
+2 nehody
     V uplynulém roce zaznamenali policisté nejvíce dopravních nehod v měsíci prosinci (379 nehod), následovaly měsíce srpen a září s 306 nehodami a na pomyslné třetí příčce byl loňský říjen s 296 nehodami. Předloni byl měsícem s největším počtem nehod srpen (268 nehod), následoval listopad s 262 nehodami a květen s 258 nehodami.
     Na dálnici v Plzeňském kraji došlo v roce 2011 k 155 dopravním nehodám (v roce 2010 – 227 nehod), při kterých byli usmrceni 4 lidé (v roce 2010 – 4 lidé), zraněno bylo 36 osob (v roce 2010 – 53 lidí) z toho 3 těžce a 33 lehce (v roce 2010 – 4 těžce, 49 lehce). Nejčastější příčinou nehody na dálnici byl oproti roku 2010 nesprávný způsob jízdy, kdy prvenství měla nepřiměřená rychlost.
 
 
Hlavní příčiny nehod na dálnici:
 
 
Rok 2011
 
Rok 2010
 
Srovnání s rokem 2010
nesprávný způsob jízdy
76
69
+7
 
nepřiměřená rychlost
 
68
 
139
 
-71
 
nedání přednosti
 
3
 
0
 
+3
 
nesprávné předjíždění
 
0
 
3
 
-3
viník DN pod vlivem alkoholu
6
1
+5
     Loni policisté již tradičně zaznamenali nejvíce dopravních nehod v největším městě Plzeňského kraje - v Plzni (894 nehod), následovalo Klatovsko (438 nehod), Domažlicko (429 nehod), naopak nejméně dopravních nehod bylo zaevidováno na Rokycansku (193 nehod). Při těchto dopravních nehodách nejvíce lidé umírali na Klatovsku, severním Plzeňsku a Domažlicku, nejméně v Plzni a na Rokycansku. Zajímavá je také skutečnost, že loni došlo k největšímu počtu dopravních nehod na suchém a neznečištěném povrchu vozovky a za nezhoršené viditelnosti. Tyto údaje naznačují, že všichni účastníci silničního provozu by asi měli odpovědněji přistupovat ke svému pohybu na komunikacích.
V rámci preventivních opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v roce 2011 na území Plzeňského kraje provedli policisté celkem 259 různě zaměřených dopravně bezpečnostních akcí. Také byly jako každoročně prováděny „dny zvýšeného dohledu“ a „víkendová doprava“ v souvislosti se zvýšením hustoty provozu na komunikacích v době svátků, ukončením a počátkem školního roku a při přesunu obyvatel na rekreační chaty a chalupy. V měsíci dubnu a září už tradičně probíhaly preventivní akce „ Zebra se za Tebe nerozhlédne“, v letních měsících mohli řidiči zaznamenat akci „Řídím – piju nealko pivo“.
            Také byl prováděn společný výkon služby s kolegy ze Spolkové republiky Německo, na kterém se podíleli policisté z oddělení silničního dohledu a dálničního oddělení, celkem se uskutečnilo 9 akcí na území SRN a 7 akcí na území České republiky. 
 
      
 
Výsledky práce dopravních policistů
 
Rok 2011
 
Rok 2010
 
Srovnání s rokem 2010
 
počet přestupků
 
 
61 112
 
57 551
 
+3 591
počet blokových pokut uložených na místě přestupku
 
51 042
 
49 216
 
+1 826
 
 • v celkové částce

   

 
26 683 500,-Kč
 
28 991 350,-Kč
 
-2 307 850,-Kč
 
počet případů požití alkoholu řidičem
 
661
 
969
 
-308
počet případů požití jiných návykových látek řidičem
 
98
 
231
 
-133
 
celkový počet uložených kaucí
 
314
 
100
 
+214
 • podle zákona č. 361/2000 Sb.

   

 
47
 
34
 
+13
 
 • v celkové částce

   

 
301 000,-Kč
 
301 000,-Kč
 
0
 • podle zákona č. 111/1994 Sb.

   

 
267
 
66
 
+201
 
 • v celkové částce

   

 
3 741 000,-Kč
 
830 000,-Kč
 
+2 911 000,-Kč
      Ve spojitosti s vytýčenými prioritami na rok 2012 se vedení ředitelství zaměří na stabilizaci a zabezpečení řádného fungování jednotlivých organizačních článků ředitelství a na racionální úsporná opatření pro řádný výkon služby. Pro policisty krajského ředitelství bude prioritou mimo jiné odhalování, prověřování a vyšetřování hospodářské trestné činnosti, zejména finanční šetření směřující k odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti, spolupráce s kolegy ze SRN při objasňování  trestné činnosti v souvislosti s drogovou problematikou a projevy extrémismu. Pro zvýšení pocitu bezpečí občanů Plzeňského kraje se policisté i nadále budou intenzivně věnovat potírání bagatelní trestné činnosti a v dopravě zaměří svůj výkon služby na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek zejména v časech a místech, kde dochází k dopravním nehodám a to formou sdružování sil a prostředků v daném teritoriu Plzeňského kraje.    
 
mjr. Mgr. Martina Kohoutová
30. ledna 2012
 
 
 
             
 
 
 
 

 

 

 
    

vytisknout  e-mailem