Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené dotazy v souvislosti se znovuzavedením kontrol na státní hranici

Informace pro cestující přes hranice se Slovenskou republikou. 

 • Z jakého důvodu byly kontroly na státní hranici zavedeny?

Z důvodu ochrany veřejného pořádku a závažného ohrožení bezpečnosti České republiky se zaměřením na tranzitní nelegální migraci směrem na vstupu do České republiky.

 • Jakým způsobem jsou hraniční kontroly prováděny?

Kontroly jsou prováděny flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě a v závislosti na vývoji situace se zaměřením na kontrolu dopravních prostředků, zejména cizích registračních značek.

 • Jak dlouho budou kontroly na státních hranicích trvat?

Kontroly budou trvat v době uvedené v opatření, tato doba může být prodloužena.

 • Kde jsou kontroly při ochraně státních hranic prováděny?

Kontroly jsou prováděny po celé délce státní hranice se Slovenskou republikou.

 • Lze překročit státní hranice kdekoliv?

Ne, statní hranice lze překračovat pouze v místech určených pro překročení, uvedených v opatření.

 • Je možné vstoupit (vjíždět) na pozemky u státních hranic, v bezprostředním příhraničí za účelem výkonu práce, hospodářské, zemědělské, lesnické (myslivecké), rybářské  činnosti?

Ano, je to možné za účelem výkonu uvedené činnosti.

 • Mohou se turisté volně pohybovat po stezkách a cestách, které vedou po státní hranici nebo střídavě na území České republiky a Slovenska?

Ne, státní hranici je možné překračovat pouze v místech určených pro překročení, uvedených v opatření.

 • Mohou policisté zastavovat vozidla a provádět jejich prohlídku?

Ano, podle zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic mohou policisté zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, provést prohlídku zavazadel.

 • Jsou nějaká omezení pro nákladní kamionovou dopravu?

Omezení pro nákladní kamionovou dopravu nejsou žádná, vozidla mohou být podrobena kontrole, a to zejména na příjezdu na území České republiky.

 • Dopadají přijatá opatření na přepravu zboží podléhající rychlé zkáze?

Pro tento typ přepravy jsou určena místa pro překročení státní hranice.

 • Jaké musí mít cizinec doklady při překračování státních hranic?

Doklady potřebné pro překročení státní hranice, cestovní pas, popř. vízum, pokud jde o občany třetích zemí podléhající vízové povinnosti, občané Evropské unie se mohou prokázat platným identifikačním dokladem, který prokáže, že jsou občany členského státu Evropské unie.

 • Jaký hrozí postih za překročení státní hranice mimo určená místa?

Překročení státní hranice mimo určená místa po dobu znovuzavedení ochrany hranic je přestupkem, za který lze po jeho projednání uložit pokutu do 50 tis. Kč, příkazem na místě lze uložit pokutu do výše do 5 tis. Kč.

 • Jsou kontrolovány i mezistátní vlaky v osobní železniční dopravě?

Ano, kontroly probíhají na všech mezinárodních vlakových spojích vypravených z území Slovenska.

 • Týkají se kontroly i provozu v letecké dopravě?

Kontroly se provozu v letecké dopravě netýkají.

 • Kolik sil a prostředků je ze strany České republiky nasazeno?

Na ochranu státní hranice je nasazeno odpovídající množství policistů a k posílení plnění úkolů policie v souvislosti s ochranou státní hranice jsou povoláni příslušníci Celní správy ČR . Bude se jednat o stovky policistů denně.

plk. Ondřej Moravčík
odbor komunikace a vnějších vztahů Policejního prezidia ČR
27. září 2022

vytisknout  e-mailem