Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Být dobře viditelný v silničním provozu znamená mnohdy PŘEŽÍT!

Vidět a být viděn je základem bezpečnosti v silničním provozu. Snížená viditelnost, kdy účastník silničního provozu zřetelně nerozezná vozidla, osoby, zvířata nebo i předměty na pozemní komunikaci od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení nebo hustého deště, je pak okamžikem, kdy dochází k dopravním nehodám s často tragickými následky na zdraví a životě. 

Při pohybu na pozemních komunikacích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout.

Řidiči a cyklisté mají zákonnou povinnost svítit, ale co chodci? Svoji viditelnost mohou výrazně zvýšit používáním reflexních či fluorescenčních oděvních součástek a doplňků. Zatímco chodec oblečený v tmavém oděvu je viditelný pro řidiče na pouhých 18 metrů, účastník silničního provozu v reflexním oděvu je viditelný až na 200 metrů. Manévrovací prostor pro řidiče je v takovém případě výrazně větší a pravděpodobnost střetu s chodcem se podstatně snižuje. Naproti tomu chodec v tmavém oděvu bez jakýchkoli reflexních prvků si vlastně „podepisuje“ svůj vlastní ortel, byť by nakonec viníkem nehody byl shledán řidič vozidla.

Policie České republiky se již řadu let angažuje v osvětových preventivních aktivitách, kdy účastníky silničního provozu informuje o bezpečnosti, apeluje na zvyšování viditelnosti a zodpovědný přístup chodců při pohybu na pozemních komunikacích. Vedle toho se také zasazuje o legislativní změny, kdy by i chodci měli zákonnou povinnost nosit reflexní prvky.

Policejní prezidium ČR ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů proto od 15. listopadu 2015 spouští celorepublikovou preventivní akci zaměřenou na zvyšování viditelnosti motoristů. Předmětem policejních dopravních preventivních kontrol bude informování řidičů o povinnosti používání reflexních vest, které jsou ze zákona povinnou výbavou ve vozidle.

„Pokud řidič při řešení technické závady či při dopravní nehodě vystoupí mimo obec na komunikaci, musí mít vždy na sobě oblečenou reflexní vestu, kterou je povinen mít ve vozidle. Společná preventivní akce Policie ČR a České kanceláře pojistitelů, která bude zahájena v polovině letošního listopadu, má za cíl nejen připomenout řidičům tuto povinnost, ale zároveň upozornit na bezpečnost celé osádky vozidla a dovybavit vozidla reflexními vestami určenými pro spolujezdce, aby i oni byli v případě nouzového stání a při pohybu kolem odstaveného vozidla dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu,“říká plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

Dopravní policisté spolu s preventisty budou v rámci pravidelných silničních kontrol hovořit s řidiči na téma viditelnosti a předají řidiči další reflexní vestu, která bude právě určena pro spolucestující ve vozidle. „Ochrana života a zdraví účastníků silničního provozu je pro nás prioritou, proto jsme uvítali možnost spolupracovat na této osvětové akci s Policií ČR. Financovali jsme výrobu 35.000 kusů reflexních vest, které budou prostřednictvím dopravních hlídek Policie ČR distribuovány řidičům od letošního listopadu až do února 2016, což považujeme za smysluplný krok v rámci zvyšování bezpečnosti na silnicích,“ dodává JUDr. Ing. Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

 

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
koordinátorka prevence PP ČR
16.11.2015

vytisknout  e-mailem