Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Boj proti nelegální migraci v partnerství s Republikou Srbsko

Spolupráce mezi ŘSCP a Pohraniční policií v Srbsku trvá již 6 let 

Novým projektem „Analýza rizik a operativní spolupráce při šetření trestné činnosti spojené s nelegální migrací“ navázalo Ředitelství služby cizinecké policie na dlouhotrvající partnerství se srbskou  pohraniční policií. Cílem projektu,  který propojuje činnost analytiků a operativců z obou zemí, je podpora Pohraniční policie Srbska při sběru, hodnocení a zpracovávání informací o nelegální migraci v rámci analýzy rizik, nastavení systému varování v případě migrační vlny velkého rozsahu a navázání kontaktů pro operativní spolupráci při šetření trestných činů spojených s nelegální migrací jakými jsou převaděčství a obchod s lidmi. V posledním zářijovém týdnu zahájila projekt delegace analytiků ze srbské Pohraniční policie. Během 5-ti denní návštěvy se kolegové ze Srbska seznámili s činností české analytické skupiny a vyměnili si zkušenosti z praxe v terénu při sledování tras a způsobů transportu nelegálních migrantů převaděči. Nyní koncem října 2018 vyjedou naši analytici a policisté z Oddělení šetření trestné činnosti a dokumentace do Bělehradu. 

Nutnost trvalé kooperace potvrdil především rok 2015, kdy vyvrcholila migrační krize, a jeden z hlavních proudů migrantů do zemí EU se valil přes území Srbska (spolu s Makedonií leží na tzv. Balkánské trase). V současné době, kdy je příliv nelegálních migrantů z jihu nepoměrně menší, je Republika Srbsko stále jednou ze zemí, přes kterou tyto osoby putují. Rozvíjení společných aktivit mezi českou a srbskou pohraniční policií přináší nové možnosti, jak zvýšit účinnost boje s migrací ještě než nelegální migranti vstoupí do zemí schengenského prostoru.

Ředitelství služby cizinecké policie spolupracuje s Pohraniční policií v Srbsku od roku 2012, kdy se česká policie zapojila do twinningového projektu  „Vytvoření efektivního systému pro prevenci a potlačování ilegální migrace na území Srbské republiky“. Tento projekt byl realizován Ministerstvem vnitra Velké Británie a Policií České republiky.

V Praze dne 19.10.2018                                                                                                                                                                                           kpt. Mgr. Jindřiška Pospíšil Kaminská

vytisknout  e-mailem