Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Blikající majáky jako symbol blížící se pomoci obětem trestných činů

Společně s Probační a mediační službou připomínáme Evropský den obětí trestných činů, podpořme oběti minutou ticha. 

I letos projevíme úctu k obětem a vyjádříme jim podporu společnou minutou ticha, a to 22. února 2024 v 12.00 hodin. Na služebních vozech se zároveň před policejními služebnami po celé republice rozsvítí majáky, které symbolizují naději a přicházející pomoc.

Problematika obětí je celospolečensky řešena. Proto práce s oběťmi a neustálá snaha o zvyšování úrovně komunikace s oběťmi je také nedílnou součástí činnosti Policie České republiky. „K obětem trestných činů přistupujeme se vší vážností, poskytujeme jim služby krizové intervence i psychologickou pomoc. Propojujeme oběti trestných činů s organizacemi, které poskytují právní pomoc a podporu v celém procesu trestního řízení,“ říká genpor. Martin Vondrášek, policejní prezident.

Dnešním dnem se snažíme opakovaně rozšířit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Již v roce 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí, kterou si právě Evropským dnem obětí trestných činů připomínáme. V České republice jsou práva obětí zakotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který mimo jiné vymezuje status „zvlášť zranitelná oběť“. Tou může být například dítě, senior a oběť domácího nebo sexuálního násilí. Těmto obětem náleží zvláštní práva, jako je bezplatná pomoc advokáta, lékařské ošetření anebo výslech vedený osobou stejného či opačného pohlaví. Veškerá opatření mají za cíl, aby oběť nebyla opakovaně viktimizována a aby ji trestním procesem nevzniklo druhotné trauma. Pro tyto účely policie disponuje speciálními výslechovými místnostmi, které jsou rozmístěny po celé republice. Jejich taktické uspořádání a technické vybavení snižuje riziko sekundární viktimizace a vytváří pro oběť důvěrné a bezpečné prostředí.

Evropský den obětí trestných činů 2024

Jedním ze subjektů, se kterými spolupracujeme, je Probační a mediační služba. V České republice má síť 74 středisek, kde se na ně může obrátit kdokoliv, kdo se cítí být obětí. Pracovníci pomáhají obětem vyrovnat se s těžkou životní situací. Nabízí restorativní péči, bezpečný prostor pro rozhovor, doprovod důvěrníka na jednání s orgány činnými v trestním řízení a další pomocné služby. „Vzhledem k nedávným tragickým událostem je pro nás důležité připomenout veřejnosti, že jsme tu pro všechny, kteří se cítí být nebo se stali oběťmi trestného činu. Ať jde o násilnou trestnou činnost nebo nedbalostní čin, jehož obětmi jsou poškození či pozůstalí po dopravních nehodách. Naši vyškolení specialisté jsou vždy připraveni s maximální citlivostí a empatií poskytnout obětem podporu a potřebnou pomoc na celém území republiky díky rozsáhlé síti středisek, kterou disponujeme,“ říká Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.

Obětí může být dle zákona o obětech trestných činů kdokoliv, komu bylo ublíženo na zdraví, fyzickém i psychickém, byla mu způsobena majetková či nemajetková újma a pachatel se na jeho úkor trestným činem obohatil. Je třeba ale myslet i na ty oběti, které nebyly přímo zasaženy samotným protiprávním jednáním a na které se často zapomíná. „Můžou jimi být děti jako osoby ohrožené domácím násilím nebo pozůstalí, kteří ztratili někoho blízkého při smrtelné dopravní nehodě. Proto jste-li oběťmi nebo svědky jakékoliv formy protiprávního jednání, neostýchejte se kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158,“ doplňuje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Přidejte se k nám, uctěte společně s námi oběti minutou ticha a pamatujte na heslo dnešního dne: „(Ne)Jsme (Bez)Mocní“.

kpt. Lucie Kostečková
odbor prevence Policejního prezidia ČR
20. února 2024

Odkazy do noveho okna

Evropský den obětí trestných činů 2024

Evropský den obětí trestných činů 2024 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem