Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Průmyslová zóna Kvasiny - prevence kriminality

RYCHNOVSKO - Setkání zástupců státní správy i samosprávy. 

Ke konci roku zorganizovalo Koordinační centrum pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny se sídlem v Rychnově nad Kněžnou zasedání starostů obcí dotčených blízkostí průmyslové zóny spolu se zástupci státní správy a samosprávy.

Setkání zaměřené na prevenci kriminality v uvedené lokalitě se zúčastnili stávající i noví starostové dotčených obcí spolu se zástupci státní správy a samosprávy - tedy z Ministerstva vnitra ČR, Města Rychnova nad Kněžnou, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Policie ČR, Městské policie Rychnov nad Kněžnou, Škoda Auto a.s. a pořádajícího Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny.
Jeho zástupci také v úvodu seznámili přítomné s aktuálními počty výrobních a dodavatelských firem, agentur práce i se zmapovaním počtu našich i zahraničních pracovníků a ubytovacích zařízení v průmyslové zóně. Jako hlavní problémy zmínili vysokou koncentraci osobní i nákladní dopravy, problémy s parkováním, ubytováním a nárůstem komunálního odpadu.
Poté slovo dostal vedoucí územního odboru PČR Rychnov nad Kněžnou plk. JUDr. Zdeněk Hlaváček, který zrekapituloval pokles nápadu trestné činnosti v posledních sedmi letech i snížení nápadu přestupkové činnosti, stejně jako zdůraznil fakt, že do současné doby nebyl v tomto roce spácháný žádný zvlášť závažný trestný čin. Poukázal na to, že podíl cizinců, páchajících trestnou činnost, se pohybuje zhruba okolo 12%, což je pokles oproti roku předchozímu. Zmínil se o efektivní činnosti česko-polských hlídek a úspěšném řešení nešvaru s parkováním zaměstnanců na zakázaných místech v Kvasinách. Konstatoval, že nastávajícím problémem je řízení vozidel pod vlivem návykoých látek. V závěru svého hodnocení vyzval přítomné starosty obcí, aby se v případě potřeby neváhali na rychnovskou policii obracet v oblastech spadajících pod její působnost.
O činnosti odboru cizinecké policie se poté zmínil i kpt. Mgr. Radek Kotyk, pověřený jejím řízením. Popsal činnost policistů na detašovaném pracovišti v Solnici v oblastni prevence i pobytových kontrol, a to jednak ze stran cizinců a stejně tak i ubytovatelů. Zmínil se i o kontrolách v případech meoprávněného zaměstnávání cizinců v součinnosti s oblastním inspektorátem práce a celní správou. Přítomným vysvětlil i proces sankcionování, evidování a ve spolupráci s celní správou i vymáhání pohledávek od polských řidičů. Všem přítommným závěrem poskytl kontakt na detašované pracoviště v Solnici a rovněž vyzval ke spolupráci.
Oba zástupci Policie ČR velice kladně zhodnotili činnost pořadajícího Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny, jehož informace, databáze a schopnost akčně reagovat na požadavky přináší velice dobré výsledky.
Starostové přítomných obcí se poté k činnosti policie vyjádřili s pozitivním hodnocením. Vzájemná fungující spolupráce všech zúčastněných je dobrým předpokladem i pro rok nadcházejcí.
Druhá polovina programu byla zaměřena na představení dotačních titulů v oblasti prevence kriminality.

por. Mgr. Alena Kacálková
18.12.2018

 

Odkazy do noveho okna

Setkání starostů obcí v průmyslové zóně

Setkání starostů obcí v průmyslové zóně 

Detailní náhled

Setkání starostů obcí v průmyslové zóně

Setkání starostů obcí v průmyslové zóně 

Detailní náhled

Setkání starostů obcí v průmyslové zóně

Setkání starostů obcí v průmyslové zóně 

Detailní náhled

Setkání starostů obcí v průmyslové zóně

Setkání starostů obcí v průmyslové zóně 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem