Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Bilanční tisková konference za rok 2016

KRAJ – Nápad trestné činnosti klesá a na silnicích v kraji zemřelo nejméně osob od roku 1961. 

V pátek 3. února 2017 proběhla během dopoledne v budově Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje bilanční tisková konference za rok 2016. Při této vyhodnotil plk. JUDr. David Fulka ředitel Krajského ředitelství společně s plk. Mgr. Jiřím Karáskem náměstkem ředitele pro SKPV a plk. Ing. Janem Pavelkou náměstkem pro vnější službu vývoj a stav šetřené kriminality společně s činností vnější služby, tedy uniformované policie. O vývoji dopravní nehodovosti a činnosti dopravní policie hovořil plk. Ing. Petr Dušek vedoucí Odboru služby dopravní policie.

V úvodní řeči krajského ředitele zazněly základní informace o činnosti policie v kraji za rok 2016 s určením priorit pro rok nastávající. Plk. JUDr. David Fulka mimo jiné uvedl: „Mezi důležité úkoly našeho ředitelství rozhodně patří personální zajtisková konferenceištění všech útvarů KŘ. K dnešnímu dni máme mimo jedno místo plně obsazen plánovaný personální stav, který čítá 1803 policistů. Z tohoto počtu je 80 policistů zařazených na policejních školách, kde se připravují k výkonu služby v kraji. Vzhledem k možným odchodům policistů na jiné útvary, či do civilu nebo jejich posunu v rámci karierního postupu, dále pokračujeme v náboru nových policistů a rádi uvítáme další zájemce.“ Dále pan ředitel uvedl: „Plné personální obsazení a kvalitní výkon služby stojí za velmi dobrými výsledky královehradecké policie. V současné době je naší další prioritou zvládnutí problémů, spadajících do naší kompetence, spojených s dynamickým rozvojem „průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ a pokračování v nastavené spolupráci s polskou policií. Nejen v tomto regionu jsme připraveni spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, různými organizacemi a veřejností.“

O vývoji spáchané kriminality, statistických údajích v porovnání s předchozím rokem a prioritách na úseku kriminality hovořil náměstek pro SKPV.

Plk. Mgr. Jiří Karásek zmínil: „S objasněností 63 procent patříme stále mezi tři nejúspěšnější krajská ředitelství Policie České republiky, kdy s porovnáním s celorepublikovou objasněností na úrovni téměř 47 procent se jedná o úspěšnou bilanci. V příštím roce je naší prioritou zaměřit se na trestnou činnost na úseku terorismu a extremismu, kdy  této problematice se samozřejmě věnují všechny útvary našeho ředitelství nejen kriminalisté. Mezi další priority na úseku kriminality patří drogová problematika, zajišťování výnosů z trestné činnosti, kybernetická kriminalita, která se úzce prolíná s další prioritou a to kriminalitou na úseku mládeže a mravnosti. Další prioritou je odhalování a objasňování trestné činnosti na seniorech včetně preventivních aktivit.“tisková konference

Náměstek pro vnější službu hovořil mimo jiné o bezpečnostních opatřeních v kraji v rámci zajištění veřejného pořádku při sportovních a kulturních akcích, cvičeních v rámci zákroku proti ozbrojenému pachateli a činnostech služeb a útvarů spadajících do jeho kompetence. „Například činnost antikonfliktního týmu, který jak už z jeho názvu vyplývá, se snaží zabránit vzniku situací, při kterých dojde k narušení veřejného pořádku je dle mého velmi důležitá a v předchozím roce byl tento tým hojně využíván. Profesionální komunikací policistů členů týmu se tak podařilo předejít situacím, při kterých by mohlo dojít například ke střetu znepřátelených fanoušků různých sportovních klubů. Využívání tohoto týmu a předcházení výtržností či jiné trestné činnosti je naší prioritou i v nadcházejícím roce.“

Vývoj dopravní nehodovosti uvedl vedoucí Odboru služby dopravní policie. V průběhu zmínil: „Počet zemřelých osob na silnicích v kraji byl nejnižší od dob, kdy se tento statistický údaj sleduje, tedy od roku 1961. Celkem zemřelo 33 osob, u 14 z nich se jednalo o ty, co dopravní nehodu zavinily a zbývajících 19, neměly na zavinění žádný vliv. I Přes to, že se jedná o nejnižší číslo od roku 1961, je počet zbytečně zmařených životů stále vysoký. I nadále budeme rádi za sestupnou tendenci tohoto tragického čísla a budeme se snažit naší činností tento počet ovlivnit. Však bezpečnost a plynulost silničního provozu je v prvé řadě přímo závislá na vlastním chování všech jeho účastníků.“ Vedoucí dopravní policie hovořil i o využívání institutu kaucí, který využíváme k tomu, abychom zajistili účast přestupců ve správním řízení, například v situacích, kdy je obava, že se budou řízení vyhýbat. Těchto dopravní policisté v kraji uložili celkem 258, což je největší počet ve srovnání krajských ředitelství v republice.

Více informací včetně bilanční tiskové zprávy je uvedeno v příloze.

mjr. Bc. Jan Čížkovský
3. února 2017, 14:00

 

 

 

Odkazy do noveho okna

tisková konference

tisková konference 

Detailní náhled

tisková konference

tisková konference 

Detailní náhled

tisková konference

tisková konference 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem