Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Bilanční tisková konference ke kriminalitě

KRAJ - Počet trestných činů se snižuje, objasněnost zvyšuje 

 

Ve středu 27. 1. 2016 proběhla v budově Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje za účasti krajského ředitele brig. gen. Martina Červíčka a náměstka ředitele pro SKPV plk. Jiřího Karáska bilanční tisková konference zaměřená na vyhodnocení vývoje kriminality v uplynulém roce.

Krajský ředitel společně s panem náměstkem seznámili přítomné novináře s důležitými oblastmi jak obecné tak hospodářské kriminality, a to zejména v meziročním srovnání let 2014 – 2015.

Hned v úvodu krajský ředitel zdůraznil, že: „Královéhradecký kraj je kraj bezpečný a významný podíl na tomto faktu mají královéhradečtí policisté. Jsem velmi rád, že v porovnání nejenom uplynulých dvou let, ale i v dlouhodobějším horizontu pěti let, kriminalita klesá a počet objasněných trestných činů stoupá. Za posledních pět let počet spáchaných trestných činů klesl o 22%, naproti tomu se objasněnost za poslední tři roky zvýšila o téměř 18%. Tento pro nás potěšující trend pokračoval i roce 2015, kdy celková objasněnost všech trestných činů byla téměř 64%.“

Jednou z nejvíce sledovanou oblastí je v kriminalitě již tradičně násilné trestná činnost. Na území Královéhradeckého kraje došlo v roce 2015 k 6 vraždám, z toho 3 byly ukončeny ve stádiu pokusu. Všechny vraždy se kriminalistům podařilo ve velmi krátké době objasnit. O téměř polovinu klesl počet loupežných přepadení, kterých jsme v loňském roce evidovali 45, což je o 35 méně, než v roce 2014.

Náměstek ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování vyhodnotil kromě jiných oblastí i oblast zajišťování výnosů z trestné činnosti: „Naším zájmem je, kromě kvalitního vyšetřování všech trestných činů, zajistit i případný majetek obviněných osob, který pochází z trestné činnosti, by mohl být využit jako náhrada škody poškozeným osobám. V roce 2015 se nám podařilo pro poškozené získat o 20% vyšší majetkovou hodnoty, než v roce 2014. I tento fakt svědčí o kvalitní práci kriminalistů, kteří se touto problematikou zabývají." 

Služební funkcionáři seznámili přítomné podrobně se všemi oblastmi, které jsou v gesci služby kriminální policie a vyšetřování a vyhodnotili jednotlivé statistické výstupy v kontextu s bezpečnostní situací v regionu Královéhradeckého kraje.

V závěru nastínili i oblasti, které má Královéhradecká policie pro tento roku stanoveny jako prioritní. Jedná se o problematiku toxi, auto kriminalitu, hospodářskou trestnou činnost a kyberkriminalitu. Posledně jmenovaná oblast je nejprogresivněji se rozvíjející oblast trestné činnosti.

Více informací je přiloženo v přílohách tiskové zprávy.

mjr. Mgr. Ivana Ježková, 28. 1. 2016, 12:30

vytisknout  e-mailem