Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bilance policejních činností v souvislosti s koronavirovou pandemií

Vyhodnocení období od 16. března do 10. června 2020. 

Pandemie koronaviru, která zasáhla Českou republiku, se významně podepsala i na činnosti Policie ČR. V souvislosti s epidemií COVID-19 jsme přijali celou řadu vlastních opatření, která nastalou situaci musela reflektovat a došlo ke krátkodobé změně fungování většiny našich organizačních součástí. Na počátku pandemie byl zřízen krizový štáb, který se každodenně scházel prostřednictvím videokonferencí s řediteli krajských ředitelství policie a operativně se řešila opatření vyplývající z vládních nařízení a způsoby, jakým se nově získané informace budou dále distribuovat občanům, samosprávám a samotným policistům. Zcela zásadní byla spolupráce se složkami IZS, Armádou České republiky, místními samosprávami a krajskými hygienickými stanicemi, kterým byly předávány potřebné údaje a byla jim poskytována potřebná součinnost při realizacích karanténních opatření.

Důležitou činností, kterou v průběhu koronavirové pandemie Policie ČR vykonávala, byla participace na repatriaci občanů zpět do České republiky. V konečném součtu se jednalo o více jak 1 500 osob vracejících se ze zahraničí, kterým jsme asistovali s převozem do místa bydliště. Zároveň policisté z vybraných útvarů asistovali při převozech nezbytného zdravotnického materiálu a při jeho distribuci.

Opatření na státních hranicích

Ve sledovaném období od 16. března do 10. června bylo na státních hranicích nasazeno přes 2000 policistů, přičemž nejvyšší počet potřebných sil a prostředků byl vyčleněn v květnu. Nejvytíženější pak byly hraniční přechody s Německem a Polskem. Za celé zmíněné období bylo na hraničních přechodech zkontrolováno více než 2 000 000 osob na vstupu do ČR a více než 1 800 000 na výstupu.

Situace ve vnitrozemí

Součástí úkolů Policie ČR bylo mimo jiné i kontrolování dodržování nařízení vlády a dalších krizových opatření. V průběhu období od 16. března do 10. června jsme těchto kontrol provedli více než 970 000 v rámci celé České republiky a zjistili jsme více než 9 000 správních deliktů, které jsme postupovali příslušných orgánům. Nejčastěji se jednalo o porušení povinnosti nosit ochrany dýchacích cest (roušky, ústenky), nerespektování zákazu shlukování se více osob a nedodržování povinnosti mít uzavřenou provozovnu v souladu s krizovými opatřeními. V příkazním řízení jsme projednali na místě necelých 200 přestupků dle krizového zákon a dle zákona na ochranu veřejného zdraví. Drtivou většinou porušení vládních opatření jsme však řešili domluvou a činnost policistů byla hlavně informační a preventivní.

V oblasti nápadu trestné činnosti jsme prověřovali (a některé stále prověřujeme) celkem 18 trestných činů šíření nakažlivé choroby související bezprostředně s epidemií COVID-19. Obecně v této souvislosti evidujeme více než 10 000 trestných činů, u kterých však platí, že jediné, co je s pandemií spojuje, je doba spáchání. Porovnání jednotlivých měsíců ukazuje konstantní pokles nápadu trestné činnosti – v březnu 2020 jsme evidovali více než 24% pokles oproti březnu 2019, v dubnu 2020 téměř 35% pokles oproti dubnu 2019 a konečně v květnu pak přibližně 7% pokles oproti loňskému rok. Poklesy se týkají téměř všech sledovaných oblastí, nejvýznamnější je však u trestných činů, které jsou jakkoliv provázané s venkovním pohybem osob. Oproti loňskému roku ubylo loupeží o více než 13 %, u výtržnictví jsme zaznamenali více než 15% pokles a konečně obyčejných krádeží ubylo o necelých 16 %. Ve sledované kategorii „vraždy“ bohužel za prvních pět měsíců roku 2020 evidujeme přibližně 20% nárůst oproti loňskému roku. Koronavirová opatření se na tomto počtu nijak neprojevila a podstatný díl z tohoto nárůstu byl evidován v únoru 2020, tedy před realizací plošných opatření.

Domácí násilí z pohledu Policie ČR v průběhu sledovaného období nijak neeskalovalo a v jedné z jeho sledovaných proměnných - počtu vykázání - jsme evidovali v posledních měsících spíše pokles četnosti oproti roku 2019. Tento pokles byl nejvýznamnější v měsíci dubnu, kdy jsme registrovali téměř o 30 případů méně v loňském roce.

plk. PhDr. Ondřej Moravčík
15. června 2020

vytisknout  e-mailem