Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečný internet

V České republice startuje portál podporující bezpečnost na internetu. 

Bezpečný internet.cz přináší informace, varování a rady, jak se nestat obětí internetové kriminality
 
Praha, 25. srpna 2010

Od dnešního dne mohou uživatelé internetu najít užitečné informace o bezpečné práci s internetem na novém portálu Bezpečný internet.cz. Projekt vznikl ve spolupráci České spořitelny, Microsoftu, vyhledávače Seznam.cz a za podpory Policie České republiky a společností Pierstone a Quantasoft. Bezpečný internet.cz přináší informace o rizicích spojených s užíváním internetu, ale také o způsobech, jak těmto rizikům v podobě podvodných nabídek, útočných virů nebo emailů zjišťujících osobní data předcházet, a jak se jim účinně bránit. Portál tak může výrazně posunout vzdělanost v oblasti bezpečnosti na internetu a napomoci tak ke snížení míry internetové kriminality.
 
Portál Bezpečný internet.cz je rozdělen do několika sekcí tak, aby oslovil všechny uživatele internetu. Běžní uživatelé se na portále doví, jak zvýšit svoji bezpečnost při užívání sociálních sítí, internetového bankovnictví nebo při tvorbě hesel pro přístup k různým typům účtů. Vedle toho je pro rodiče a jejich děti připraven zvláštní oddíl zaměřený na prevenci proti kyberšikaně a dalším druhům obtěžování po internetu. Děti se mohou zábavnou formou v podobě komiksových příběhů seznámit se základními pravidly spojenými s používáním internetu, učitelé zde najdou zajímavé tipy pro obohacení výuky. Informace budou na portálu průběžně aktualizovány tak, aby poskytovaly odpověď na nejnovější triky v kyberkriminalitě a nabídly tipy, jak využívat nejnovější bezpečnostní prvky.
 
Internet se stal bezesporu informační dálnicí, jak ji před léty avizoval Bill Gates, samozřejmě se všemi výhodami ale i riziky. A tak jako se od útlého věku učíme znát pravidla bezpečného pohybu na ulicích v reálném světě, tak se musíme učit pravidlům bezpečného pohybu v prostředí informační dálnice - internetu. Projekt Bezpečný internet.cz jako součást propracovaného vzdělávacího a osvětového systému působícího na občany všech věkových kategorií zcela určitě přispěje ke zvýšení povědomí o pravidlech bezpečného užívání internetu a také o rizicích, která hrozí, když se pravidla nedodržují,“ řekl Aleš Špidla Aleš Špidla, ředitel Odboru kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra České republiky.

 „Zodpovědnost, pokud jde o internetovou kriminalitu či bezpečnost, nesou jednak provozovatelé stránek, kteří musí na svých stránkách zajišťovat maximální míru zabezpečení pro uživatele, dále samotní klienti, kteří by měli na bezpečnost a prevenci dbát a dodržovat klíčová pravidla bezpečnosti, a konečně policie, která se staví ke kyberkriminalitě stejně vážně jako k jiným druhům trestné činnosti. Bezpečný internet.cz dává možnost všem třem stranám sdílet zkušenosti i spojit síly,“
říká Gernot Mittendorfer, generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna.

„Internet se stal každodenní součástí života dětí, mladistvých, dospělých i seniorů. Ale ne všichni jsou informováni o úskalích, která jsou s jeho užíváním spojena. Bohužel se také velmi často stává, že uživatele hrozby znají, vědí o nich, vědí, jak se jim bránit, ale přesto je podceňují a nevěnují jim patřičnou pozornost. Našim cílem je proto rozšířit povědomí o možných nebezpečích, ale také o krocích, jak se před nimi chránit,“
uvedl Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft.
 
„Se závadným obsahem hlavně na sociálních sítích bojujeme už řadu let. Protože jsme nejnavštěvovanější český vyhledávač, snažíme se širokou masu našich uživatelů aktivně zapojit i do ochrany před těmito nástrahami. Reagujeme na každé upozornění, a pokud je třeba, kontaktujeme i Policii ČR. Po filmu Seznam se bezpečně! přicházíme se společným projektem Bezpečný internet.cz a věříme, že zaujme i další partnery na trhu,“ říkáPavel Zima, výkonný ředitel, Seznam.cz.

Z využívání internetu vyplývá řada rizik, která mají často tragické následky. Kriminalita páchaná prostřednictvím internetu stále roste. Z tohoto důvodu je třeba neustále upozorňovat veřejnost na možná rizika spojená s užíváním internetu,“ uvádí ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plk. Jan Noga.
 
 
Kontakty pro styk s médii a veřejností
 
pplk. Pavla Kopecká, tisková mluvčí Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování
Telefon: + 420 974 834 303
Mobil: +420 603 191 539
E-mail:tiskuskpv@mvcr.cz
 
Markéta Kuklová, tisková mluvčí, Microsoft v České republice
Telefon: + 420 261 197 111
Mobil: +420 602 115 216
E-mail:makukl@microsoft.com
 
Martina Poláková, PR Consultant, Microsoft v České republice
Mobil: +420 739 491 322
E-mail:v-mapola@microsoft.com

vytisknout  e-mailem