Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečnostní situace v Karlovarském kraji v roce 2013 a práce Policie ČR

KARLOVARSKÝ KRAJ - Výslednost za rok 2013. 

V roce 2013 řešila Policie ČR na území Karlovarského kraje k 8 198 trestných činů a 55 351 přestupků. Řešila i 1 626 dopravních nehod, při kterých došlo k usmrcení 8 osob. Řešila i 215 případů domácího násilí, 36 sebevražd, zadržela a zajistila 2 971 osob, 796 osob předvedla a 125 lidí zatkla na základě příkazu justičních orgánů.
Při ochraně veřejného pořádku v ulicích došlo k 10 násilným útokům na zakročující policisty, 6 policistů bylo při těchto zákrocích zraněno. Dalších 26 policistů utrpělo zranění v souvislosti s výkonem služby (při dopravních nehodách, výcviku či pronásledování osob). 425 x bylo nutno proti agresivním jedincům použít v souladu se zákonem donucovací prostředky a jednou byla použita služební zbraň.
 
Při hodnocení kriminality na území našeho kraje je varující, že došlo k nárůstu kriminality o více než 8%, policie na to reagovala desítkami bezpečnostních akcí v místech zvýšeného nápadu kriminality, náborem 66 nových policistů a zejména maximálním pracovním nasazením, což mělo za následek další zvýšení úspěšnosti objasňování napadlých trestných činů a to v procentickém vyjádření na 68,5%, v absolutním čísle o 616 spáchaných deliktů. Tato čísla dlouhodobě řadí karlovarské policisty na první místo v celé ČR. Při boji s kriminalitou policisté odpracovali téměř 40.000 hodin práce přesčas, nad rámec zákonné pracovní doby.
Jako příčinu nárůstu kriminality vnímá vysokou nezaměstnanost regionu, zvyšující se počet sociálně slabších spoluobčanů a vyhlášenou amnestií prezidenta republiky.
Pro spáchání trestné činnosti policie řešila celkem 5 396 osob, z toho 704 žen, 68 dětí a 135 mladistvých. Téměř 60% z tohoto počtu bylo recidivistů, 978 pachatelů bylo pod vlivem alkoholu nebo drog.
 
NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST
Na úseku trestné činnosti bylo spácháno 678 násilných trestných činů a z nich bylo objasněno 85,84 %. Specialisté na vyšetřování násilné trestné činnosti vyšetřovali od počátku roku celkem 7 vražd spáchaných na úze mí kraje, které byly všechny úspěšně objasněny. U loupežných přepadení objasnili 67 případů z celkových 97.
 
MRAVNOSTNÍ TRESTNÁ ČINNOST
Mravnostních deliktů bylo spácháno celkem 89, z čehož u 80 z nich si pachatelé vyslechli obvinění a nesli následky. V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy, zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 69 osob. V loňském roce prověřovali 33 případů znásilnění, s objasněností 96,97% a 42 činů pohlavního zneužití s objasněností 85,71%.
 
HOSPODÁŘSKÁ TRESTNÁ ČINNOST
Kriminalisté, kteří se zaobírají touto závažnou trestnou činností, zjistili celkem 703 trestných činů, kdy obvinili celkem 475 osob. Zde se jednalo o trestné činy různých druhů podvodů, zpronevěr, daňových úniků, korupce apod. V oblasti korupce kriminalisté odhalili 46 zločinů přijímání úplatků a podplácení. Podařilo se rozkrýt organizovanou skupinu, která páchala trestnou činnost daňových úniků při nelegálním obchodu s naftou.
 
MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST
V roce 2013 došlo v Karlovarském kraji k 4 266 majetkovým trestným činům, což je o 154 případů více než v předešlém roce. Celkem ve 125 případech došlo ke krádežím motorových vozidel s objasněností 38,4% a v 468 případech došlo ke krádežím z vozidla, kdy byla objasněnost 29,06%. Ze 44 případů kapesních krádeží, jich policisté objasnili 34,09%. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do ostatních objektů a to celkem v 844 případech, do chat ve 152 případech, ve 150 případech do rodinných domů a ve 106 případech do bytů. Tyto byly objasňovány s úspěšností 42,3%.
 
DROGY
Diskutovaným problémem Karlovarského kraje jsou omamné a psychotropní látky, které jsou mediálně řešeny hlavně v souvislosti s prodejem pervitinu občanům SRN na vietnamských tržnicích. V této souvislosti karlovarská policie oslovila své německé kolegy se záměrem intenzivnější spolupráce při řešení drogové kriminality. Účinnou zbraní v první polovině loňského roku byla součinnostní opatření s policisty ze SRN při pátrání v bezprostřední blízkosti státní hranice a také rozsáhlé kontroly na vietnamských tržnicích se zaměřením na eliminaci OPL.
Za zmínku také stojí např. rozsáhlá akce proti vietnamským prodejcům drog na území Karlových Varů, kdy byly provedenými prohlídkami v bydlištích a provozovnách zajištěny kromě drog i předměty určené k jejich nedovolené výrobě. 
Celkem bylo v rámci Karlovarského kraji odhaleno 12 varen OPL, 20 pěstíren marihuany, v 5 případech přechovávali pachatelé předměty určené k nedovolené výrobě drog, v 66 případech pachatelé přechovávali drogu pro svoji potřebu v množství větší než malém a v 11 případech bylo proti pachatelům zahájeno trestní stíhání pro trestný čin šíření toxikomanie.
 
PŘESTUPKY
V celém Karlovarském kraji bylo řešeno 55 351 přestupků. Z toho dopravní policisté řešili 17 876 přestupků, policisté z pořádkové policie 33 355 a policisté z cizinecké policie 4120 přestupků.  V 545 případech řešili policisté Karlovarského kraje řízení pod vlivem alkoholických nápojů, z toho ve 150 případech se řidiči dopustili trestného činu, neboť nadýchali více jak 1 promile alkoholu. V 261 případech řešili policisté Karlovarského kraje řízení pod vlivem návykové látky, z toho ve 38 případech se jednalo o trestný čin.
                                                                                                  
V Karlovarském kraji bylo za rok 2013 řešeno dopravními policisty celkem 1 626 dopravních nehod, což je o 230 více než v roce 2012. Ve 140 případech byl příčinou dopravních nehod alkohol a 10 řidičů bylo při dopravní nehodě pod vlivem drog. Alarmující je skutečnost, že při dopravní nehodě mělo nad jednu promile 113 řidičů. Srážku s lesní zvěří oznámilo 172 řidičů, což je proti roku 2012 o 104 případů více. Celkem 8 osob bylo při dopravních nehodách usmrceno, což je oproti minulému roku o tři osoby méně. V 249 případech zadrželi policisté řidičům jejich řidičský průkaz.
 
CIZINECKÁ POLICIE
Policisté z Odboru cizinecké policie zahájili ve 34 případech řízení pro nelegální pobyt a v 255 případech řešili správní delikt s ubytovatelem. Odhalili 34 trestných činů, které byly vedeny ve zkráceném přípravném řízení. Zachytili 83 cestovních dokladů, které byly vyhlášeny v pátrání v Schengenském informačním systému. V 776 případech policisté prověřovali oprávnění k žádosti o povolení nebo prodloužení pobytu na území Karlovarského kraje. Celkem řešili 4 120 přestupků, z toho 3 292 přestupků se týkalo cizinců.
 
KYNOLOGIE
Také policisté z Oddělení služební kynologie měli během roku napilno. Povoláni byli se svými čtyřnohými kolegy k 2 166 případům, kdy úspěšně vypátrali 68 pachatelů, 8 osob v pátrání a 224 předmětů, mající souvislost s trestnou činností. Policisté se Skupiny speciálních kynologických činností byli povolání k 128 případům, kdy ve 117 z nich nalezl policejní pes drogy.
 
PREVENCE
V rámci preventivních aktivit provedli policisté celkem 420 přednášek pro děti a mládež na školách a ve školských zařízeních všech typů a také pro veřejnost. Zorganizovali 56 preventivních akcí. Pro děti například Dny pro děti, Den s Ajaxem, Dopravní výchova, Pohádkový les apod. 13 x policisté navštívili děti na letních a příměstských táborech, kde se věnovali prevenci a bezpečnému chování dětí o prázdninách, osobního bezpečí a bezpečí v dopravě. Součástí některých akcí pro děti i pro veřejnost byla názorná ukázka práce některých složek policie. Prevence kriminality směřovala nejen na děti, ale také ke starší generaci. Ve spolupráci s BESIPEM byly realizovány besedy s dopravní tematikou, např. Chodci, Vidět a být viděn apod. Prevence zasahuje také do tvorby preventivních projektů celorepublikových a lokálních jako např. Zebra se za tebe nerozhlédne, Obezřetnost se vyplatí, Domácí násilí, Ajaxův zápisník apod.
 
nprap. Zuzana Týřová
20. 1. 2014
Odkazy do noveho okna

tisková konference1

tisková konference1 

Detailní náhled

tisková konference2

tisková konference2 

Detailní náhled

tisková konference3

tisková konference3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem