Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní opatření na Pražském hradě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1. S jakou frekvencí a kdy naposledy se konalo vyhodnocování bezpečnostních opatřeních na Pražském hradě zavedených pokynem policejního prezidenta.

2. Které bezpečnostní subjekty se na tomto vyhodnocování podílejí?

3. Byly někdy vypracovány (písemně) alternativy stávajících opatření, které by mohly vést k zajištění systémové ochrany sídla prezidenta? To se týká technologických možností, jako je třeba kamerový dohled, rozsah opatření (proč nejsou kontrolní místa dále či blíže od těch současných, zda je třeba chránit právě prostor, který je nyní chráněn), či kontroly namátkové, popřípadě travalá přítomnost ozbrojených sil bez toho, aby vykonávaly neustálou osobní kontrolu občanů atp.

4. Pokud byl vypracovány alternativy dle 3., kdo a kdy je zpracoval?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

 ad 1) Vyhodnocení k bezpečnostním opatřením, přijatým v souvislosti s pokynem policejního prezidenta, ve vztahu k areálu Pražského hradu, je Policií České republiky prováděno jednou ročně od platnosti pokynu. Poslední vyhodnocení bylo provedeno v lednu 2019.

ad 2) Za Policii České republiky je vyhodnocení ve vztahu k areálu Pražského hradu prováděno Útvarem pro ochranu prezidenta České republiky.

ad 3) Policie České republiky, která se na opatřeních podílí, žádnou písemnou alternativou stávajících opatření nedisponuje. Policie v tomto smyslu využívá vždy takové dostupné síly a prostředky, které v dané situaci umožňují co nejefektivnější naplnění úkolů k zajištění bezpečnosti s ohledem na dispozici i statut objektu Pražského hradu a rozdílným kompetencím dalších složek, podílejících se na zajištění bezpečnosti areálu. Výsledná podoba přijatých bezpečnostních opatření tedy není stanovována alternativně, ale Policie České republiky ji z důvodu udržení nastaveného standardu bezpečnosti dynamicky přizpůsobuje aktuální situaci, technickým, personálním i dispozičním možnostem.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 4. 2020

vytisknout  e-mailem