Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Bezpečnostní opatření k technoprodukci

KRAJ VYSOČINA: Prioritou je bezpečnost a plynulost v dopravě 

Od pátku 10. srpna bude v lokalitě Brázdova mlýna v katastru obce Meziříčko na Třebíčsku probíhat na soukromém pozemku technoprodukce. Akce, jejíž konání bylo řádně oznámeno místně příslušnému obecnímu úřadu, potrvá podle informací pořadatelů po celý nadcházející víkend. Akce by měla skončit v pondělí 13. srpna. Do bezpečnostního opatření bude nasazen adekvátní počet policistů dopravní, pořádkové, cizinecké i kriminální policie. Do opatření budou zapojeni také policejní kynologové se služebními psy. V rámci opatření budeme využívat také speciální monitorovací vozidlo.

Vzhledem k  předpokládanému zvýšenému počtu osob a vozidel, která budou na místo přijíždět, pohybovat se v této lokalitě a následně po skončení akce z místa odjíždět, připravili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina bezpečnostní opatření, a to zejména se zaměřením na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnicích v bezprostředním okolí akce.

V katastru obce Meziříčko budou policisté po celou dobu trvání produkce provádět hlídkovou činnost, dohlížet na veřejný pořádek a zaměřovat se na kontroly řidičů motorových vozidel. Policisté se zaměří nejen na samotný katastr obce Meziříčko, ale také na okolní obce a všechny příjezdové komunikace.

Návštěvníci akce musí k parkování vozidel a stanování využívat pouze pořadatelem vyznačené pozemky. Kolem areálu mlýna prochází krajská silnice III. třídy, která je v současné době využívána jako obousměrná objízdná trasa kvůli opravě silnice v obci Šašovice. Z tohoto důvodu je na komunikaci mnohem silnější provoz.

S ohledem na tuto skutečnost bude hlavní prioritou policistů udržet po celou dobu akce tuto silnici plně průjezdnou. „V rámci bezpečnostního opatření jsme si vytvořili několik zón, ve kterých budeme dohlížet na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zejména na dodržování přechodného dopravního značení v dané lokalitě. Kolem silnice nebude možné zaparkovat žádná vozidla návštěvníků,“ upozorňuje plk. Mgr. Jan Kostečka, velitel bezpečnostního opatření.

Policisté se proto obracejí na návštěvníky technoparty, aby dbali na dopravní značení v místě, aby se řídili pokyny policistů a pořadatelů a aby parkovali svá vozidla pouze na vyznačených a k parkování určených místech. V případě porušení ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacoch budou policisté při řešení přestupků postupovat nekompromisně a tato protiprávní jednání přísně postihovat.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

10. srpen 2018

Aktualizace, sobota 11. srpna 2018, 7:00 hodin

V první den konání technoprodukce v katastru obce Meziříčko na Třebíčsku navštívilo akci přibližně jeden tisíc návštěvníků. V lokalitě parkuje zhruba 300 vozidel. Policistům se zvýšeným dohledem podařilo zajistit průjezdnou silnici, která kolem areálu Brázdova mlýna prochází a je v současné době vzhledem k opravě jiné komunikace využívána jako obousměrná objízdná trasa. Policisté prováděli také dopravní kontroly, při nichž odhalili řidiče, který byl pod vlivem drog. Jednalo se o cizince, kterému policisté uložili kauci. V nočních hodinách na místě zasahovala zdravotnická záchranná služba, při manipulaci s rozkládací židlí si totiž jedna z návštěvnic amputovala článek prstu. Zraněné mladé ženě ihned po přijetí oznámení poskytovala pomoc do příjezdu zdravotníků policejní hlídka, která byla v tu dobu nejblíže, mladá žena byla převezena do nemocnice. Do současné doby probíhá technoprodukce bez narušení veřejného pořádku. I nadále budou policisté v lokalitě dohlížet na jeho dodržování, provádět hlídkovou činnost, kontrolovat řidiče a dohlížet na dopravu.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

11. srpna 2018

Aktualizace, sobota 11. srpna 2018, 19:00 hodin

V souvislosti s konáním technoprodukce v katastru obce Meziříčko nedošlo během dnešního dne k narušení veřejného pořádku. Policejní hlídky opět dbaly na to, aby zůstala průjezdná silnice, která vede kolem areálu Brázdova mlýna, prováděly dohled nad bezpečností silničního provozu a kontroly řidičů. Policisté odhalili dalšího řidiče vozidla, který usedl za volant pod vlivem drog. Jednalo se o cizince, kterému policisté uložili kauci. V odpoledních hodinách se na jednu z hlídek obrátila s žádostí o pomoc dvojice návštěvníků akce. Muž, cizinec, uvedl, že ho uštkl had. Policisté přivolali zdravotnickou záchrannou službu a do jejího příjezdu poskytli muži pomoc. Zdravotníci cizince odvezli do třebíčské nemocnice. Také nadále budou policisté v lokalitě dohlížet na dodržování veřejného pořádku, provádět hlídkovou činnost, kontrolovat řidiče a dohlížet na dopravu.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

11. srpna 2018

Aktualizace, neděle 12. srpna 2018, 7:00 hodin

Na technoprodukci v katastru obce Meziříčko bylo ze soboty na neděli přibližně 1 300 návštěvníků. V lokalitě parkuje zhruba 340 vozidel. Policisté zajistili, že silnice, která vede kolem areálu Brázdova mlýna, kde se akce koná, je stále průjezdná a nevznikly problémy v dopravě. V nočních hodinách bylo přijato oznámení na rušení nočního klidu, kterým se policisté zabývají. Dnes ráno dále odhalili řidiče, u kterého při kontrole zjistili, že je pod vlivem drog, přestupek na úseku dopravy policisté řeší. Také dnes budou policisté v lokalitě dohlížet na dodržování veřejného pořádku, provádět hlídkovou činnost, kontrolovat řidiče a dohlížet na dopravu.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

12. srpna 2018

Aktualizace, neděle 12. srpna 2018, 19:00 hodin

V souvislosti s konáním technoprodukce v katastru obce Meziříčko nedošlo během dnešního dne k narušení veřejného pořádku. Policisté prováděli dohled nad bezpečností silničního provozu, zajišťovali průjezdnost silnice a kontrolovali řidiče. Účastníkům technoparty policisté umožnili před tím, než usednou za volant, nechat si u policejní hlídky provést dechovou zkoušku, zjistit tak, zda nejsou pod vlivem alkoholu a mohou bezpečně řídit vozidlo. Zkušební dechové zkoušky probíhaly na stanovišti hlídky v každou celou hodinu a byl o ně ze strany účastníků akce zájem, možnosti vyzkoušet si dechovou zkoušku „nanečisto“ využilo přibližně padesát účastníků akce. U většiny z nich byla dechová zkouška negativní. Policisté i nadále budou v lokalitě dohlížet na dodržování veřejného pořádku, provádět hlídkovou činnost, kontrolovat řidiče a dohlížet na dopravu.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

12. srpna 2018

Aktualizace, pondělí 13. srpna 2018, 7:00 hodin

Na technoprodukci v katastru obce Meziříčko byl z neděle na pondělí přibližně jeden tisíc návštěvníků. V lokalitě parkuje zhruba 250 vozidel. Policisté dohlíželi na veřejný pořádek, zajišťovali průjezdnost silnice a kontrolovali řidiče. Ve večerních hodinách odhalili řidiče, který usedl za volant pod vlivem alkoholu. Jednalo se o cizince, který měl téměř jedno promile alkoholu, policisté mu uložili kauci. U jiného řidiče byl při kontrole pozitivní test na zjištění návykových látek, muži policisté zadrželi řidičský průkaz a přestupek na úseku dopravy dále řeší. Dnes před třetí hodinou v noci kontrolovali policisté vozidlo Mercedes Benz, jeho řidič, cizinec, byl pod vlivem alkoholu i drog a směřoval zpět do své země. Před jízdou popíjel alkohol, užil marihuanu, amfetamin a kokain a byl značně unavený, v silničním provozu by tak představoval pro ostatní účastníky i sám pro sebe velké nebezpečí. V další jízdě již cizinec nesměl pokračovat, přišel o řidičský průkaz a jeho protiprávní jednání policisté dále řeší. V nočních hodinách byla dále přijata dvě oznámení na rušení nočního klidu, kterými se policisté zabývají. Také dnes budou policisté v lokalitě dohlížet na dodržování veřejného pořádku, provádět hlídkovou činnost, kontrolovat řidiče a dohlížet na dopravu.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

13. srpna 2018

Odkazy do noveho okna

technoparty

technoparty 

Detailní náhled

technoparty

technoparty 

Detailní náhled

technoparty

technoparty 

Detailní náhled

technoparty

technoparty 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem