Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Bezpečnostní opatření

ŽĎÁRSKO: Policisté dohlédnou na veřejný pořádek a dopravu 

Policisté z Územního odboru Žďár nad Sázavou ve spolupráci s odborem cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravili bezpečnostní opatření v souvislosti s konáním Mercedes Benz UCI Světového poháru horských kol, které probíhá v době od 23. května do 26. května 2019 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě. Do bezpečnostního opatření budou po celou dobu trvání akce nasazeni také policejní kynologové.

„Z našeho pohledu se jedná svým rozsahem a předpokládaným počtem návštěvníků o velmi významnou sportovní akci v našem kraji. V rámci připraveného bezpečnostního opatření, do kterého je nasazen adekvátní počet policistů, se budeme podílet na zajištění veřejného a místního pořádku, aby se podařilo zamezit páchání trestných činů i přestupků. Naší prioritou je chránit životy, zdraví majetek občanů před případnými pachateli trestné činnosti,“ uvedl vedoucí územního odboru ve Žďáře nad Sázavou plk. JUDr. Miroslav Stárek.

Policejní hlídky budou dohlížet na plynulost silničního provozu a v případě potřeby budou dopravu v místě regulovat. Především dopravní policisté budou po celou dobu konání akce přítomni na všech důležitých příjezdových komunikacích. Všichni řidiči proto musí dbát pokynů policejních hlídek, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím v dopravě. 

Se sportovní  akcí souvisejí také některá omezení v dopravě. Ta se týkají především Nového Města na Moravě a okolí Vysočina Arény. Dopravní omezení nastane na ulici Vlachovická v Novém Městě na Moravě – tato silnice bude sice průjezdná v obou směrech, ale bude na ní snížená nejvyšší povolená rychlost na 30 km/h. V této souvislosti upozorňujeme řidiče zejména na nutnost dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům. Zcela uzavřena bude silnice spojující ulici Vlachovickou a obec Jiříkovice (kolem sjezdovky přes Harusův kopec). Dopravní omezení se týká ulice Tyršova vedoucí  kolem kulturního domu v Novém Městě na Moravě, kde bude provoz veden pouze jedním směrem.

V této souvislosti apelujeme na všechny motorizované návštěvníky, aby důsledně dbali pokynů pořadatelů a policistů. Všem řidičům doporučujeme naplánovat si příjezd do Nového Města na Moravě s dostatečným časovým předstihem. „Z našich zkušeností víme, že vyšší počet návštěvníků, kteří budou přijíždět na Novoměstsko, sníží kapacitu a dopravní obslužnost komunikací ve srovnání s běžným obdobím. Stejně tak musí řidiči respektovat aktuální dopravní značení. Z naší strany budeme při řešení protiprávních jednání uplatňovat nulovou toleranci,“ upozornil npor.Bc. Pavel Musil, vedoucí dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou. Policisté budou při řešení zjištěných přestupků nekompromisní a nebudou tolerovat žádná porušení.

Stejně tak důležité je, aby návštěvníci sportovního klání důsledně dbali pokynů pořadatelů a policistů při parkování vozidel na vyhrazených plochách určených k parkování vozidel.

V rámci bezpečnostního opatření budeme působit především preventivně. Naší přítomností v místech, kde se bude nacházet větší počet osob, budeme předcházet páchání trestné činnosti, zejména majetkového charakteru. „Naším cílem je eliminovat na minimum riziko krádeží motorových vozidel, vloupání do motorových vozidel, kapesních krádeží a další především kriminality. Musíme zejména preventivně působit na řidiče motorových vozidel, aby svá vozidla řádně uzamkli a neponechávali ve vozidlech viditelně odložené věcí, které by mohly lákat zloděje,“ doplnil plk. JUDr. Miroslav Stárek, velitel bezpečnostního opatření.

Policisté připravili bezpečnostní opatření

V Novém Městě na Moravě a okolí dohlédneme na dopravu a veřejný pořádek

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Územního odboru Žďár nad Sázavou ve spolupráci s odborem cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravili bezpečnostní opatření v souvislosti s konáním Mercedes Benz UCI Světového poháru horských kol, které probíhá v době od 23. května do 26. května 2019 ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě. Do bezpečnostního opatření budou po celou dobu trvání akce nasazeni také policejní kynologové.

„Z našeho pohledu se jedná svým rozsahem a předpokládaným počtem návštěvníků o velmi významnou sportovní akci v našem kraji. V rámci připraveného bezpečnostního opatření, do kterého je nasazen adekvátní počet policistů, se budeme podílet na zajištění veřejného a místního pořádku, aby se podařilo zamezit páchání trestných činů i přestupků. Naší prioritou je chránit životy, zdraví majetek občanů před případnými pachateli trestné činnosti,“ uvedl vedoucí územního odboru ve Žďáře nad Sázavou plk. JUDr. Miroslav Stárek.

Policejní hlídky budou dohlížet na plynulost silničního provozu a v případě potřeby budou dopravu v místě regulovat. Především dopravní policisté budou po celou dobu konání akce přítomni na všech důležitých příjezdových komunikacích. Všichni řidiči proto musí dbát pokynů policejních hlídek, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím v dopravě. 

Se sportovní  akcí souvisejí také některá omezení v dopravě. Ta se týkají především Nového Města na Moravě a okolí Vysočina Arény. Dopravní omezení nastane na ulici Vlachovická v Novém Městě na Moravě – tato silnice bude sice průjezdná v obou směrech, ale bude na ní snížená nejvyšší povolená rychlost na 30 km/h. V této souvislosti upozorňujeme řidiče zejména na nutnost dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům. Zcela uzavřena bude silnice spojující ulici Vlachovickou a obec Jiříkovice (kolem sjezdovky přes Harusův kopec). Dopravní omezení se týká ulice Tyršova vedoucí  kolem kulturního domu v Novém Městě na Moravě, kde bude provoz veden pouze jedním směrem.

V této souvislosti apelujeme na všechny motorizované návštěvníky, aby důsledně dbali pokynů pořadatelů a policistů. Všem řidičům doporučujeme naplánovat si příjezd do Nového Města na Moravě s dostatečným časovým předstihem. „Z našich zkušeností víme, že vyšší počet návštěvníků, kteří budou přijíždět na Novoměstsko, sníží kapacitu a dopravní obslužnost komunikací ve srovnání s běžným obdobím. Stejně tak musí řidiči respektovat aktuální dopravní značení. Z naší strany budeme při řešení protiprávních jednání uplatňovat nulovou toleranci,“ upozornil npor.Bc. Pavel Musil, vedoucí dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou. Policisté budou při řešení zjištěných přestupků nekompromisní a nebudou tolerovat žádná porušení.

Stejně tak důležité je, aby návštěvníci sportovního klání důsledně dbali pokynů pořadatelů a policistů při parkování vozidel na vyhrazených plochách určených k parkování vozidel.

V rámci bezpečnostního opatření budeme působit především preventivně. Naší přítomností v místech, kde se bude nacházet větší počet osob, budeme předcházet páchání trestné činnosti, zejména majetkového charakteru. „Naším cílem je eliminovat na minimum riziko krádeží motorových vozidel, vloupání do motorových vozidel, kapesních krádeží a další především kriminality. Musíme zejména preventivně působit na řidiče motorových vozidel, aby svá vozidla řádně uzamkli a neponechávali ve vozidlech viditelně odložené věcí, které by mohly lákat zloděje,“ doplnil plk. JUDr. Miroslav Stárek, velitel bezpečnostního opatření.

Všechny návštěvníky, kteří budou vstupovat dovnitř Vysočina Arény, upozorňujeme na zvýšená bezpečnostní opatření, se kterými bude souviset nutnost provedení pečlivých kontrol při jejich vstupu. Z tohoto důvodu je nutné počítat při vstupu se zdržením a je tedy důležité přicházet s dostatečným  časovým předstihem a nenechávat příchod na poslední chvíli.

Obracíme se na všechny návštěvníky, aby se důkladně seznámili s pravidly vstupu dovnitř arény a aby dodržovali návštěvní řád, který upravuje pravidla pro vstup návštěvníků a jejich chování uvnitř. Do sportovního areálu proto s sebou nenoste žádné předměty, které návštěvní výslovně řád zakazuje.  Jedná se například o nebezpečné předměty, mezi které patří pyrotechnika, nože a další předměty vyjmenované v návštěvním řádu.

Velké množství sportovců a jejich týmů bude v okolí Nového Města využívat také ubytovací kapacity. I v jejich okolí se budou proto pohybovat policejní hlídky tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby nedošlo k žádným incidentům, které by se dotýkaly zdraví a majetku sportovců, fanoušků a místních obyvatel.

Všechny návštěvníky, kteří budou vstupovat dovnitř Vysočina Arény, upozorňujeme na zvýšená bezpečnostní opatření, se kterými bude souviset nutnost provedení pečlivých kontrol při jejich vstupu. Z tohoto důvodu je nutné počítat při vstupu se zdržením a je tedy důležité přicházet s dostatečným  časovým předstihem a nenechávat příchod na poslední chvíli.

Obracíme se na všechny návštěvníky, aby se důkladně seznámili s pravidly vstupu dovnitř arény a aby dodržovali návštěvní řád, který upravuje pravidla pro vstup návštěvníků a jejich chování uvnitř. Do sportovního areálu proto s sebou nenoste žádné předměty, které návštěvní výslovně řád zakazuje.  Jedná se například o nebezpečné předměty, mezi které patří pyrotechnika, nože a další předměty vyjmenované v návštěvním řádu.

Velké množství sportovců a jejich týmů bude v okolí Nového Města využívat také ubytovací kapacity. I v jejich okolí se budou proto pohybovat policejní hlídky tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby nedošlo k žádným incidentům, které by se dotýkaly zdraví a majetku sportovců, fanoušků a místních obyvatel.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

21. květen 2019

vytisknout  e-mailem