Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bezpečnostní opatření - 17. listopad 2016

On-line aktualizované zpravodajství k bezpečnostnímu opatření Policie ČR. 

19:30 – V tuto chvíli probíhají v rámci většiny oznámených shromáždění rozchody účastníků. Policisté a strážníci budou i nadále zajišťovat hladký průběh oslav na Národní třídě a Václavském náměstí. V ostatních částech centra metropole zůstávají zejména policisté pořádkové služby, kteří budou dohlížet na klid a veřejný pořádek v takzvaném zvýšeném dohledu až do pozdních večerních, respektive brzkých ranních hodin.

18:45 – Ataky pokojného pochodu pokračovaly i nadále. Několik desítek názorových odpůrců přehradilo trasu průvodu nejprve v křižovatce ulic Platnéřská a Veleslavínova a později i Platnéřská a Křižovnická. Na obou místech opět policisté speciální pořádkové jednotky oba tábory oddělili a vůči narušitelům veřejného pořádku využili ustanovení §43 odstavec 1c zákona o Policii ČR, který nám dává oprávnění přikázat každému, aby po nezbytně nutnou dobu setrval na učeném místě, hrozí-li závažné ohrožení života nebo zdraví. Toto oprávnění jsme mimo jiné využili na různých místech v centru metropole vůči přibližně 240 osobám. Při dvou shora zmíněných situacích v Platnéřské ulici jsme zajistili celkem osm osob pro podezření z přestupkového jednání neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

17:40 – V průběhu poslední hodiny uskutečnili svolavatelé v rámci třech různých shromáždění avizované pochody. U jednoho z pochodů, konkrétně z Letné na Betlémské náměstí, jsme svolavateli doporučili změnu trasy, a to na základě námi zjištěných poznatků o možném narušení. Svolavatel naše doporučení respektoval a chtěl na Betlémské náměstí dojít přes Mánesův most. Na Palachově náměstí se ale naše poznatky o rizikových osobách potvrdily, kdy se skupina názorových odpůrců snažila pochodu zabránit v pokračování. V tu chvíli nastoupili policisté speciální pořádkové jednotky, kteří obě skupiny od sebe oddělili.

15:50 – V rámci shromáždění na Letné kontrolovali v odpoledních hodinách policisté čtyři osoby, u kterých zjistili porušení jak přestupkového zákona, tak zákona o právu shromažďovacím. Dvě z těchto osob totiž byly oděny do armádních uniforem, další dvě byly při shromáždění ozbrojeny noži. Jednání všech těchto kontrolovaných policisté oznámí příslušnému správnímu orgánu. Zmiňované zbraně policisté samozřejmě zajistili.

14:55 – S předchozí informací prezentovanou ve 13:45 souvisí i následná kontrola dodávkového vozidla v ulici Perlova. Jedná se o stejné vozidlo, o kterém jsme informovali již v 11:00 v souvislosti s přestupkovým jednáním jeho řidiče ve Vrchlického sadech. Při této kontrole tentokrát policisté nezjistili žádné protiprávní jednání, byť přestupkového charakteru, ani u řidiče, ani u posádky. Nicméně i tak tato situace vyvolala značnou pozornost ze strany nezúčastněné veřejnosti.

13:45 – V rámci jednotlivých shromáždění jsme již zaznamenali snahy o narušení odlišně smýšlejících uskupení. Poslední takovou situaci museli řešit policisté přibližně ve 13:30 na Můstku. Situaci nakonec vyřešili a zvládli především policisté antikonfliktního týmu s kolegy z pořádkové služby. Po nezdařilém pokusu se skupinka narušitelů odebrala zpět na Jungmannovo náměstí, tedy místo jejich původního shromáždění.

13:00 – V souvislosti s událostí na Jiráskově mostu kriminalisté po konzultaci se státním zástupcem v nejbližší době zahájí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

12:30 – Krátce po dvanácté hodině zaregistrovali na Jiráskově mostu policisté pohotovostní motorizované jednotky vozidlo Škoda 1203, které bylo vybaveno zvukovou aparaturou. Řidič vozidla prostřednictvím této techniky reprodukoval hudbu a mluvené slovo. Policisté pojali podezření, že by se mohlo jednat o text s nacistickou tématikou. Tuto domněnku osmačtyřicetiletý muž na místě kontroly potvrdil, nicméně policisty na služebnu následovat odmítal. Proto bylo proti muži použito donucovacích prostředků a jeho vozidlo zajištěno jako předmět doličný. Řidič je v tuto chvíli podezřelý z trestně právního jednání, kdy konkrétní právní kvalifikace vyvstane z dalšího prošetřování.

12:00 – V rámci celé řady shromáždění jsou nahlášeny i následné pochody, které mnohdy vedou úzkým centrem Prahy. Proto jsou dopravní policisté nuceni v míře nezbytně nutné omezovat plynulost silničního provozu, kdy aktuální situaci řešíme téměř vždy v úzké spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy.

11:00 – Do pohybu se dal další z oznámených pochodů z Vrchlického sadů. Při formování tohoto pochodu policisté řešili přestupkové jednání řidiče dodávkového vozu, který ke své jízdě použil chodník v rozporu zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Jeho jednání policisté zadokumentovali a předají ho následně úředníkům Magistrátu hlavního města Prahy k dořešení ve správním řízení.

10:45 – Policisté doprovázejí první z oznámených pochodů z ul. Jenštejnská ve směru Štěpánská, Žitná atd. Situaci ze vzduchu monitoruje policejní vrtulník.

10:30 – Na různých místech centra metropole začala první oznámená shromáždění. Přítomní policisté jsou na každé jedné akci v kontaktu se svolavateli, potažmo organizátory. Do této doby jsme nezaznamenali jakékoliv narušení veřejného pořádku a nemuseli jsme řešit žádné protiprávní jednání.

09:15 – Plánovaný program na Národní třídě je již v plném proudu, stejně tak i oznámené shromáždění v Letenských sadech. Do této doby probíhá vše bez jakéhokoliv narušení veřejného pořádku.

09:00 – Policisté v tuto chvíli již působí ve stanovených úsecích, kde dohlíží na veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu.

08:00 – Pražská policie zahájila avizované bezpečnostní opatření, ke kterému najdete základní informace zde. Zároveň proběhly podrobné instruktáže policistů antikonfliktního týmu, pořádkové, dopravní a kriminální služby.

vytisknout  e-mailem