Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečně na vodě

Preventivní projekt doprovází bezpečnostní opatření „VODA 2019“ 

 

Policie České republiky využívá v mnoha spravovaných bezpečnostních oblastech různé preventivní nástroje. Prevence je vždy efektivnější než sběr statistických dat o počtech utonulých, zraněných, nebo sankcionovaných osob.

Projekt s názvem „Bezpečně na vodě“ odstartoval společně s již zmíněným bezpečnostním opatřením, které si klade za cíl, zvýšit bezpečnost na vodních tocích a vodních plochách na území celé České republiky. Akce byla spuštěna 1. června 2019 a končí dne 30. září 2019, kdy budou k dispozici výsledky celého bezpečnostního opatření.  V rámci Policie ČR se historicky jedná o první preventivní projekt týkající se bezpečnosti na vodě.

Od roku 2016 realizuje Policie České republiky bezpečnostní opatření s názvem „VODA“. Svoji pozornost policisté v těchto celorepublikových bezpečnostních opatřeních zaměřují na odhalování protiprávního jednání ve vztahu k tzv. vůdcům plavidel a provozem plavidel na vodních cestách. Při bezpečnostním opatření „VODA 2018“ policisté odhalili celkem 169 přestupků podle zák. č.114/1995 Sb o vnitrozemské plavbě a jeden trestný čin (alkohol 1,32‰). V předchozích letech to bylo podobné. Hlavní koordinátor tohoto bezpečnostního opatření Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR se rozhodl více přiblížit veřejnosti a pravidelně je seznamovat s pravidly a možnými riziky pohybu a pobytu u vody a na vodních tocích.

Preventivní projekt je zaměřen na dvě hlavní cílové skupiny:

  • osoby pohybující se na různých typech plavidel (vůdci plavidel),
  • osoby využívající vodních toků a ploch pro pobyt a rekreaci (plavci, rodiče s dětmi).

Tomu odpovídá pořízený materiál. Na pořízeném materiálu se podílela řada partnerů. Samotný fakt, že v České republice není mnoho aktivit zaměřených na bezpečný pobyt u vody, zmobilizoval níže uvedené subjekty:

  • MINISTERSTVO VNITRA ČR,
  • ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR,
  • CENTRUM PÉČE O DĚTI A RODINU, Z.S. (www.bezpecnedetstvi.cz),
  • SPORTOVNÍ POLICEJNÍ SPOLEK PREZIDIUM PRAHA,
  • HIKO SPORT, s.r.o.

Tým metodiků Ředitelství služby pořádkové policie zpracoval brožurky ve dvou jazykových mutacích, v anglickém a českém jazyce.  Dvanáct tisíc brožurek se základními pravidly plavebního provozu a bezpečného pobytu u vody je již v současné době distribuováno mezi rekreanty včetně zahraničních turistů na všech 14 krajských ředitelstvích Policie ČR.

Dalším edukativním materiálem jsou třI grafické banery „bezpečného pobytu u vody“, které umisťují policisté v rámci preventivních akcí v blízkosti vodních ploch a toků se zvýšeným pohybem plavců. Policisté zvolili sdělnou a srozumitelnou grafickou podobu pro širokou veřejnost včetně dětí. Grafiku věnoval zapsaný spolek Centrum péče o děti a rodinu. 

V letošním roce je aktuální otázka alkoholu na vodě a to hlavně ve vztahu k vodákům.  Senát ČR vrátil v květnu 2019 návrh tolerance alkoholu na vodě PS Parlamentu ČR a spojil jeho schválení s prolomením nulové tolerance u cyklistů. I z popsaných důvodů byl zařazen do propagačních předmětů jednorázový alkohol tester. Z rukou policistů obdrží vůdci plavidel, více jak tři tisíce alkohol-testerů, jež jim pomohou zjistit před vyplutím, zda mohou řídit plavidlo, aniž by porušili platný zákon.

Poslední předmět související s projektem „Bezpečně na vodě“ finančně podpořila Zdravotní pojišťovna MV ČR 211 ve spolupráci se Sportovním spolkem Policejního prezidia. Jedná se o materiál, kterým je nově nyní vybavena asi padesátka policejních vozidel. Házecí pytlík „PROOF“ společnosti HIKO SPORT, s.r.o. umožní policistům rychlou a bezpečnou záchranu tonoucích. Přednostně se pytlíky distribuovaly do míst s vodními plochami a vodními toky, kde je zvýšený pohyb plavců. 

Celá preventivně-bezpečnostní akce bude ukončena k 30. září 2019, kdy budou k dispozici kompletní výsledky včetně statistických údajů.

 pplk. PhDr. Soňa Svobodová, MBA, pplk. Mgr. Bc. Alexander Stambolidis
29. července 2019

vytisknout  e-mailem