Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Bezpečná třída

Projekt BEZPEČNÁ TŘÍDA 

Lektoři východočeské policejní správy v Hradci Králové se od počátku roku 2007 podílejí na projektu "Bezpečná třída", týkající se problematiky násilí a šikany mezi dětmi a mládeží .

Stěžejním úkolem policie v projektu je restriktivní řešení problému násilí či šikany na školách. Dalším úkolem je realizace primárně preventivních besed. Neméně důležitým posláním je zvyšování právního vědomí žáků, učňů, studentů, především pak pedagogů, s cílem rozpoznat trestnou činnost dětí a mládeže včetně deliktů přestupkových, se šikanou souvisejících.

Realizátorem projektu je Magistrát města Hradec Králové, který koordinuje činnost a ucelený systém pomoci všech zainteresovaných institucí, věnující se problematice šikany. Společný postup a otevřená komunikace mezi členy týmu využívá nejrůznějších metod sociálních, psychologických, terapeutických, diagnostikujících, vyšetřovacích, právních, poradenských a dalších. Každá z organizací má v projektu své místo a svou nezaměnitelnou roli:
Salinger – primárně preventivní besedy s dětmi ve třídách, kde problém  ještě nenastal
Městská policie – primárně preventivní besedy s dětmi ve třídách, kde   problém ještě nenastal
SVP Domino – sociometrická šetření; přímá interaktivní práce s třídním   kolektivem; poradenství pro pedagogy;   následná ambulantní péče v SVP
Policie ČR – restriktivní řešení problému, primárně preventivní besedy,  zvyšování právního vědomí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí, kurátoři pro mládež – restrikce, práce s obětí i agresorem
Více informací na webových stránkách: http://www.svp-domino.cz

vytisknout  e-mailem