Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečná domácnost II

Zásady bezpečného chování seniorů

Senioři jsou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel. Vzhledem k úpadku různých dílčích schopností, které slouží k zaznamenávání, ukládání a využívání informací, ke zpomalenému rozhodování, sníženému seběvědomí a touze po sociálním kontaktu, se senior ve svém oslabení stává snadnou obětí majetkové a násilné kriminality.

Na konci roku 2010 se Policie ČR, pod záštitou policejního prezidenta, zapojila do vzdělávacího programu "Bezpečná domácnost", který realizuje obecně prospěšná společnost PRO RESCUE a který je zaměřen na seniory. Přednášky jsou určeny zejména pro pracovníky terénních sociálních služeb pečujících o seniory v domácnostech s pečovatelskou službou, denních stacionářích, odlehčovacích službách, sestrám Home Care a pracovníkům pobytových zařízení. 

V rámci dílčího vzdělávacího programu "Bezpečná domácnost II", který zaštiťuje Policie ČR, byl připraven čtyřhodinový cyklus preventivních přednášek zaměřených na kriminalitu páchanou na seniorech, kdy formou výukového demonstračního videa jsou představovány reálné nebezpečné situace, do kterých se senioři (a nejen oni) mohou dostat. Pro prezentaci je využíváno DVD "(Ne)bezpečný věk", které ve spolupráci a za finanční podpory odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra vyrobilo Pražské experimentální studio - Zdeněk Všelicha.

Účastníci školení jsou velmi zaskočeni reálnosti situace a výpověďmi obětí, zejména pak u výkladu "legend", které jsou využívány podvodníky pro vylákání finančního obnosu od důvěřivých seniorů, a to včetně nejnovějších a velmi těžce uvěřitelných moderních metod podvodníků.

Cyklus "Bezpečná domácnost II" je rozdělen do 5 kapitol a zaměřen na zásady bezpečného chování seniorů:

Bezpečné chování I - Příležitost dělá zloděje

 • rizika spojená s majetkovou kriminalitou,
 • rady a doporučení ke zvýšení bezpečnosti seniorů,
 • nejčastější formy modu operandi pachatelů.

Bezpečné chování II - Život je cennější

 • rizika spojená s násilnou kriminalitou,
 • doporučení ke zvýšení bezpečnosti osob,
 • nejčastější formy modu operandi.

Bezpečné chování III - Možná přijde i podvodník

 • rizika spojená s různými druhy podvodného jednání,
 • rady a doporučení ke zvýšení bezpečnosti seniorů,
 • nejčastější formy modu operandi pachatelů - např. využívání legend (záminek),
 • vybrané případy trestné činnosti.

Bezpečné chování IV - Nemusím být oběť

 • problematika domácího násilí (znaky domácího násilí, pojem ohrožená osoba, institut vykázání),
 • rady a doporučení pro oběti domácího násilí,
 • důležité kontakty.

Bezpečné chování V - Klíč k bezpečí

 • problematika zabezpečení obydlí,
 • rizika spojená s nedostatečným zabezpečením,
 • preventivní rady a doporučení.

Organizační záležitosti vzdělávacího programu Bezpečná domácnost zajišťuje oběcně prospěšná společnost PRO RESCUE; termíny školení a případné další informace získáte na: media@siviliania.cz nebo na telefonním čísle 774 615 139.

vytisknout  e-mailem