Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Během víkendu si policisté posvítili na rychlé řidiče

KRAJ - Na území Libereckého kraje probíhala dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. 

Ve dnech 16. až 18. srpna 2019 se mohli řidiči na silnicích Libereckého kraje setkat s několika hlídkami dopravních policistů. V rámci celorepublikové akce TISPOL probíhala dopravně bezpečnosní akce prioritně zaměřená na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci i mimo obec. 

3V rámci akce policisté nekontrolovali pouze rychlost, ale také způsob jízdy, dodržování pravidel silničního provozu řidiči vozidel, technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů, ale policisté sledovali i problematiku spojenou s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní. Kromě toho se zaměřili také na pátrání po odcizených vozidlech, hledaných osobách a věcech.

Cílem akce bylo odstranit riziková jednání řidičů vozidel, tedy eliminovat jednání účastníků silničního provozu, kteří obzvláště bezohlednou a agresivní jízdnou vážně ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Během akce využili policisté nejen služební vozidla vybavená radary, ale také ruční laserové rychloměry. 

Do akce byly nasazeny více jak čtyři desítky policistů z dopravní, i z pořádkové služby, kteří během tří dnů zkontrolovali 404 vozidel a odhalili celkem 178 dopravních přestupků. Ve 167 případech tyto přestupky vyřešili na místě uložením blokových pokut v celkové výši 77.100,- korun a v 11 případech je oznámili příslušnému správnímu orgánu, tedy příslušnému Obecnímu úřadu či Magistrátu města Liberce.

Z celkového počtu 178 dopravních přestupků se jich 112 týkalo nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti, ať už v obci či mimo obec. Ve 106 případech vyřešili tento přestupek policisté na místě blokově v celkové výši 61.300,- korun a 6 přestupků oznámili správnímu orgánu. Druhým nejčastějším prohřeškem řidičů byl špatný technický stav vozidel, a to celkem v 21 případech. Také povinnost poutání podcenilo 12 řidičů. V jednom případě usedl řidič za volant pod vlivem alkoholu a ve dvou případech pod vlivem návykových látek.

Vybrané dopravní přestupky a sankce:

 • řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h,
  § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 Zákona o silničím provozu, pokuta do 1000 Kč, 2 body,
 • řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více,
  § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 Zákona o silničím provozu, pokuta do 2500 Kč (pokud se nejedná o recidivu), 3 body,
 • řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více,
  § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 Zákona o silničím provozu, pokutu nelze uložit, ve správním řízení 5000-10000 Kč, 5 bodů,
  zákaz činnosti 6 měsíců až 1 rok,
 • nepřipoutaný řidič § 6/1 a) + §125c/1 k) Zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb.), 3 body, pokuta do 2000 Kč
 • nepřipoutaný spolujezdec § 9/1 a) + + §125c/1 k) Zákona o silničním provozu(z. č. 361/2000 Sb.), 0 bodů, pokuta do 2000 Kč
 • řidič přepravuje dítě bez autosedačky § 6/1 c) + §125c/1 k) Zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb.), 4 body, pokuta do 2000 Kč


20. 8.2019
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem