Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bankovní spojení Policie České republiky

 

Před vlastní platbou na účet POLICIE ČR, kontaktujte příslušný útvar Policie České republiky (správní orgán), který Vám sdělí další náležitosti k platbám.

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti ve prospěch policie
příjmový účet předčíslí 19

5504881/0710 SLZ PP ČR
3509881/0710 KŘP hl.m.Prahy
507432881/0710 KŘP Středočeského kraje
64133881/0710 KŘP Jihočeského kraje
8246881/0710 KŘP Plzeňského kraje
1546881/0710 KŘP Ústeckého kraje
23235881/710 KŘP Královéhradeckého kraje 
31243881/0710 KŘP Karlovarského kraje
135034881/0710 KŘP Jihomoravského kraje
28933881/0710 KŘP Moravskoslezského kraje 
20931881/0710 KŘP Olomouckého kraje
27033881/0710 KŘP kraje Vysočina
28036881/0710  KŘP Zlínského kraje
84548881/0710 KŘP Libereckého kraje
11234881/0710 KŘP Pardubického kraje

Na tento účet směřují veškeré příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku , sankční platby či příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy. Na vystavených fakturách je uváděn i variabilní symbol, který je podřízen evidenci jednotlivých správ.

běžný účet finančních fondů - rezervní fond předčíslí 123
Na základě darovacích smluv jsou na tento účet přijímány dary.

příjmový účet - kapitálové příjmy předčíslí 3113
Na tento účet jdou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

zvláštní příjmový účet - správní poplatky MV u ČNB předčíslí 3711
Na tomto účtu jsou např. příjmy za vystavování víz, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše.

zvláštní příjmový účet - pokuty v řízení správním - MV s předčíslím 3754
Účet slouží pro vybrané pokuty ve správním řízení např. pokuty ubytovatelům, kteří neplní povinnosti stanovené zákonem ( vedení domovní knihy.) nebo pokuty dopravcům, kteří dopraví na území cizince bez cestovního dokladu nebo víza.

Před vlastní platbou na účet POLICIE ČR, kontaktujte příslušný útvar Policie České republiky (správní orgán), který Vám sdělí další náležitosti k platbám.

vytisknout  e-mailem