Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

B) Oznamování ubytování cizince ubytovatelem prostřednictvím předkládání papírových přihlašovacích tiskopisů

Jste ubytovatel? Je Vaší povinností  oznamovat ubytování cizince. Cizinec je každý, kdo není občanem České republiky, tj. bez ohledu na to, zda je občanem členského státu Evropské unie nebo jakéhokoli jiného státu.

Máte ubytování jako předmět svojí podnikatelské činnosti? Ne nemám. Potom jste jako ubytovatel povinen oznamovat ubytování cizince papírovým přihlašovacím tiskopisem. I když jako ubytovatel nemáte ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, můžete (doporučujeme), ale nemusíte oznamovat ubytování cizinců prostřednictvím dálkového přístupu přes Internet prostřednictvím aplikace Ubyport. Pokud se rozhodnete pro dálkový přístup přes Internet, zvolte na úvodní stránce postup uvedený pod písmenem A).

Jak mám vyplnit papírový přihlašovací tiskopis? Přesně podle návodu.

Co mám dělat s vyplněným papírovým přihlašovacím tiskopisem? Předložit jeden výtisk papírového přihlašovacího tiskopisu, který bude cizincem podepsán, místně příslušnému odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky (adresa ubytovacího zařízení se musí nacházet v daném kraji) a druhý výtisk papírového přihlašovacího tiskopisu, který bude cizincem podepsán, uložit jako jeden z listů Domovní knihy, kterou je povinnost v ubytovacím zařízení vést.

To je vše co je potřebné provést ke splnění povinnosti oznámit ubytování cizince ubytovatelem na Policii České republiky podle § 100 písm. c) a § 102 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

vytisknout  e-mailem