Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Automatická kontrola vozidel

Žadatel se domáhal informací ohledně informačního systému Automatická kontrola vozidel (dále jen „AKV“) provozovaného Policií České republiky. Žadatel konkrétně požadoval odpovědi na následující otázky: 

  • Jsou v rámci AKV zaznamenávány a dlouhodobě uchovávány osobní údaje (fotografie posádky a vozidla s registrační značkou v přesném čase a na přesných místech, i když samotná vozidla či jejich registrační značky nejsou v pátrání, hledaná, pohřešovaná či sledovaná?
  • Pokud je odpověď na otázku č. 1 pozitivní, znamená to, že je trvale monitorován pohyb ničím se neprovinivších osob?
  • Laskavě vás žádáme o veškeré interní akty řízení týkající se AKV.
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 
  • Policie České republiky je oprávněna podle § 62 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu. Pořizování uvedených druhů záznamů je nezbytné zejména pro plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování veřejného pořádku, pátrání po osobách a věcech a při odhalování a objasňování trestné činnosti. Účelem informačního systému AKV je zaznamenání údaje o registrační značce motorového vozidla, přičemž spolu s ním jsou dále uchovávány údaje o čase a prostoru zaznamenání konkrétní registrační značky. Pokud jsou zaznamenány i jiné údaje, například podoba osoby, jde pouze o jejich nahodilé zaznamenání. S ohledem na charakter úkolů Policie České republiky a možné využití pořízených záznamů pro jejich plnění jsou tímto systémem zaznamenány a po určitou dobu uchovávány i údaje o registračních značkách, u nichž v době zaznamenání nemusí být ještě známa konkrétní souvislost s úkoly tohoto bezpečnostního sboru. Policie České republiky zpracovává získané údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro plnění jejích úkolů, přijala nezbytná technicko-organizační opatření k jejich ochraně a plní veškeré další povinnosti, které jí jako správci osobních údajů ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
  • S ohledem na charakter úkolů Policie České republiky jsou informačním systémem AKV po určitou dobu uchovávány údaje o všech zaznamenaných registračních značkách, tedy i o registračních značkách, u nichž není v momentě jejich zaznamenání známa souvislost s úkoly Policie České republiky.
  • Provoz informačního systému AKV je upraven jednak závazným pokynem policejního prezidenta č. 53/2007, o informačních systémech projektu Automatická kontrola vozidel, a jednak pokyny ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy č. 105/2014, kterým se upravuje provoz informačního systému „Automatická kontrola vozidel Praha“, ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje č. 76/2013, kterým se upravuje provoz informačního systému Automatická kontrola vozidel, a ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 1/2015, kterým se zavádí do testovacího provozu informační systém Automatická kontrola vozidel Ostrava. Povinný subjekt poskytl žadateli text všech čtyř výše uvedených interních aktů řízení podle ustanovení § 12 zákona č. 106/1999 Sb. po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Ohledně vyloučených informací povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.
PhDr. Jiří Vokuš, 25. května 2015

vytisknout  e-mailem